MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

MERĦBA

 

Il-ħaddiema tat-Tarznari mhedda bis-sħubija fl-Unjoni Ewropea

 

L-Unjoni Ewropea trid tagħlaq it-Tarznari ta Malta

 

Xjgħid it-Trattat tas-Sħubija ta Malta fl-Unjoni Ewropea dwar it-Tarznari?

 

Tort tas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, il-ħaddiema tat-Tarznari tnaqqsu bil-kbir waqt li nġiebu taħt it-tmexxija tal-barranin imħallsin bil-mijiet ta eluf ta liri fis-sena barra allowances oħra.

 

Xalata għall-kbar u swat ghall-ħaddiema.

 

Il-ħaddiema tat-tarznari li għadhom sissa jaħdmu fit-tarznari saritilhom sikkatura kbira bl-argużini fuqhom u tnaqqsulhom il-ħlasijiet li kienu jieħdu lejn darhom.

 

Ħaddiema barranin, li skond ma jgħidu l-ħaddiema tat-Tarznari stess mhumiex kapaċi, qed jinġiebu biex jeħdulhom xogħolhom wara li mit-Tarznari tkeċċew il-ħaddiema Maltin u Għawdxin sħabhom.

 

Hemm theddida kbira għal xogħol il-ħaddiema Maltin, ħobżhom u ħobż il-familji tagħhom.

 

Għal dawn ir-raġunijiet, minn din il-paġna tistgħu tniżżlu analiżi bil-kummenti tagħna biex tkunu tafu dak li jgħid it-Trattat tas-Sħubija ta Malta fl-Unjoni Ewropea dwar it-tarznari Maltin.

 

Tinsewx li d-dittaturi ta l-Unjoni Ewropea flimkien mal-ĠUDIET li ma jixirqilhomx li jissejħu Maltin u Għawdxin qarrqu bil-poplu Malti u Għawdxi u anki heddewh biex jaqbel mas-sħubija fl-Unjoni Ewropea.

 

Kull min jagħmel deċiżjoni ħażina minħabba li jkunu qarrqu bih u heddewh mhux marbut bid-deċiżjoni tiegħu u għandu dritt li jirranġa dik id-deċiżjoni.

 

Kulħadd għandu jkun għal lest u jinsisti ħalli jerġa jsir referendum biex il-poplu Malti jingħata ċ-ċans, kif għandu kull dritt, li jneħħi das-saram li daħal fih bil-qerq tad-dittaturi ta l-Unjoni Ewropea u tal-ĠUDIET Maltin u Għawdxin li ftehemu magħha fit-tradiment tal-poplu Malti.

 

Min lest li jmexxi skond l-ordnijiet tad-dittaturi ta l-Unjoni Ewropea huwa biss QUISLING.

 

Qum fuq tiegħek ja poplu Malti u Għawdxi.

 

Iġġieled għad-drittijiet tiegħek bħal ma għamlu missierijietek.

 

Tħallix min jgħaddik aktar biż-żmien.

 

Erġa ħu rajk fidejk.

 

Itlaq mill-jasar kolonjali ta l-Unjoni Ewropea u d-dittaturi tagħha l-lejla qabel għada kif għandek kull jedd, dritt u setgħa li tagħmel.

   

Analiżi     Tarzna 2

Tarzna 3     Tarzna 4

<< Lura <<

 

  e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

 Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat 5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ