MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

Id-dittatura ta’ l-UE u t-Tarzna

 

IL-KUNDIZZJONIJIET li l-Unjoni Ewropea mponiet ghax-xogħol fit-Tarzna biex l-Unjoni taċċetta li Malta tissieħeb fl-Unjoni jagħmlu diffiċli, jekk mhux impossibbli, li t-Tarzna taħdem tajjeb bla ma tagħmel telf.

 

Fil-qosor, il-kundizzjonijiet ta’ l-Unjoni huma dawn:

 

Dan ifisser li jekk ikun hemm dawn is-siegħat ta’ xogħol ta’ tiswija u konverżjoni, xogħol ta’ bini jrid jiġi limitat għal mhux aktar minn 365,000 siegħa.

 

Jekk ikun hemm xogħol aktar, il-ħaddiema jkollhom joqogħdu jħarsu jew jintbagħtu d-dar ħalli ma jinqabiżx il-limitu ta’ 2.4 miljun siegħa xogħol.

 

It-Tarzna hija marbuta b’dawn il-figuri għal kull sena għal għaxar snin.

 

Konsum ta’ l-azzar

 

Skond ma xxandar fl-aħbarijiet, il-kuntratt għall-għaxar vapuri għall-Cala Corporation ifisser li jridu jinħadmu madwar 2,300 tunellata azzar kull xahar.

 

Dan ifisser li jkunu jridu jintużaw madwar 27,600 tunellata ta’ azzar fis-sena.

 

Iżda l-Unjoni rabtitna li ma jistgħux jintużaw aktar minn 10,000 tunellata ta’ azzar fis-sena.

 

Dan hu l-ostaklu għat-Tarzna biex tieħu l-kuntratt tal-bini ta’ l-għaxar vapuri.

 

Għax il-kuntratt ta’ l-għaxar vapuri jfisser 27,600 tunellata azzar fis-sena, li huma tliet darbiet l-10,000 tunellata li tippermettilna l-Unjoni Ewropea.

 

Jekk tgħaddi ta’ l-Unjoni Ewropea, it-Tarzna ma tieħux ix-xogħol tal-bini ta’ l-għaxar vapuri.

 

Jekk inħarsu l-interessi nazzjonali u l-ħobż tal-ħaddiema Maltin, m’għandniex noqogħdu għad-dittatura ta’ l-Unjoni, u għandna ngħidu lill-Unjoni ma xxekkilniex li nkattru x-xogħol f’pajjiżna, anki jekk dan ikun b’kompetizzjoni ma tarzni fil-pajjiżi l-oħrajn ta’ l-Unjoni.

Malta l-ewwel mhux l-Unjoni.

 

Xi tlifna bis-sħubija fl-UE

 

IS-SĦUBIJA ta’ pajjiżna fl-Unjoni Ewropea aktar ħolqitilna problemi milli solvitilna problemi.

 

U meta jiskadu d-derogi li l-Unjoni tatna, ikollna aktar problemi.

 

Problema ewlenija li l-Unjoni ħolqitilna tirrigwardja l-qasam tax-xogħol f’pajjiżna.

 

Minħabba s-sħubija, għalqu għadd ta’ fabbriki u tilfu l-impjieg numru kbir ta’ ħaddiema.

 

Din hija l-agħar daqqa li stajna nieħdu għax in-nuqqas tax-xogħol f’pajjiżna huwa l-akbar problema minn dejjem.

 

Ix-xogħol ġdid li nħoloq f’pajjiżna fl-aħħar żmien mhux dovut għas-sħubija fl-Unjoni, iżda għall-ħila tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin li jaddattaw ruħhom għal xogħol ġdid u għat-taħriġ edukattiv u tekniku li ħadu, mingħajr ma kellha x’taqsam xejn l-UE.

 

M’hemmx dubju li, kieku ma sseħibniex fl-Unjoni, kellna mezz kif ma nħallux fabbriki jitilqu minn pajjiżna u konna nistgħu wkoll inrażżnu l-ispejjeż tal-produzzjoni li għolew minħabba l-Unjoni.

 

Konna nistgħu wkoll inkomplu nużaw l-inċentivi li fl-imgħoddu użajna biex inħajru jitwaqqfu fabbriki barranin f’pajjiżna, iżda li l-Unjoni ma tħalliniex nużaw.

 

Fil-qasam tax-xogħol, sagrileġġ kbir mill-Unjoni sar fit-Tarzni Maltin, bl-għeluq ta’ waħda u billi ċċekknet l-oħra.

 

Barra mit-telfien ta’ l-impjiegi, l-akbar ħsara sseħħet għat-taħriġ tas-snajja, għax it-Tarzna kienet l-Universita` tas-snajja f’Malta.

 

L-aqwa nies tas-sengħa trawwmu fit-Tarzna, u pajjizna għad jibki meta ma jsibx nies tas-sengħa biżżejjed għall-ħtiġijiet tagħna, għax ma għadniex inħeġġu żgħażagħ jidħlu jaħdmu fit-Tarzna, u minflok bżajna għall-ħaddiema tas-sengħa li kellna fit-Tarzni, tfajnihom fuq xogħol mhux tas-sengħa jew tajnihom il-pensjoni.

 

Dan ġiegħlitna nagħmlu l-Unjoni Ewropea bħala kundizzjoni biex isseħibna fl-Unjoni.

 

Għajb kbir!

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ