MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

Telf ta’ xoghol minhabba l-UE

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici

 

IL-KWISTJONI li nqalgħet dwar il-bini ta’ għaxar vapuri fit-Tarzna wriet kemm is-sħubija fl-Unjoni Ewropea għamlet ħsara lill-qasam tax-xogħol f’pajjiżna, mhux l-inqas, tax-xogħol tat-tiswija u l-bini tal-vapuri.

 

Għax mat-Tarzna ta’ Bormla (Malta Drydocks) u mat-Tarzna tal-Marsa (Malta Shipbuilding) l-Unjoni Ewropea kienet ħarxa ħafna billi nsistiet mal-Gvern Malti li għandu jxolji l-Malta Shipbuilding tal-Marsa u jċekken bil-goff it-Tarzna ta’ Bormla.


L-Unjoni Ewropea ġiegħlet lill-Gvern Malti, sabiex ikun jista’ jagħmel magħha l-ftehim tas-sħubija, jintrabat li jkun hemm tarzna waħda, li l-għadd ta’ ħaddiema jitnaqqas sew, li l-ammont tat-tiswija u tal-bini tal-vapuri jkun kull sena limitat, li l-għadd tas-sigħat ta‘ xogħol fit-tarzna kull sena, ma jkunx aktar minn dak iffissat mill-Unjoni, u li l-ammont ta’ sussidju jonqos sakemm jispiċċa għal kollox sal-31 ta’ Diċembru, 2008.

 

Mini-tarzna


Għalhekk minħabba s-sħubija fl-Unjoni, mijiet ta’ ħaddiema tas-sengħa ma baqgħux jaħdmu fit-tarzna, xogħol tal-bini ta’ vapuri nixef, u għal fuq xogħlijiet ta’ tiswija, spiss bdew jinġiebu ħaddiema barranin, minflok infittxu li nżidu x-xogħol u l-ħaddiema tat-tarzna.


Fil-waqt li qabel ma daħal fis-seħħ il-pjan li l-Unjoni Ewropea ħejjiet għat-tarzna tagħna, il-qagħda kienet li ma konniex inġibu xogħol biżżejjed għall-għadd ta' ħaddiema li t-tarzni kellhom, wara s-sħubija fl-Unjoni, it-tarzna spiċċat mini-tarzna mingħajr ħaddiema biżżejjed għax-xogħol li nistgħu nġibu. 

 

Dan ġab lit-tarzna fil-qagħda li mhux talli qiegħda tfittex xogħol ta’ ċertu kobor, iżda li saħansitra qiegħda tirrifjuta opportunitajiet ta’ xogħol li jiġuha.


Ma tantx huwa possibbli għall-pubbliku li jsir jaf bl-opportunitajiet ta’ xogħol li t-tarzna tirrifjuta minħabba x-xkiel li għamlitilna l-Unjoni Ewropea. 

 

Iżda f’dawn l-aħħar ġranet inkixef il-każ ta’ Malta, u li ilu x-xhur isib il-bibien tat-tarzna magħluqin għalih.

 

Bini ta’ għaxar vapuri


Il-kuntratt tal-bini ta’ l-għaxar vapuri jiswa b’kollox madwar $5 biljun u jħaddem mijiet kbar ta’ ħaddiema, għal għadd ta’ snin. 

 

It-tarzna sabitha diffiċli biex tagħti stima għall-bini ta’ l-għaxar vapuri, u kif iċċekknet mill-Unjoni Ewropea, ma tistax tidħol għal dan ix-xogħol mingħajr ma ddaħħal ħafna aktar ħaddiema lura magħha.


La t-tarzna hija tal-Gvern, huwa l-Gvern li jrid jiddeċiedi jekk it-tarzna taċċettax il-kuntratt tal-bini ta’ l-għaxar vapuri minkejja dak li trid l-Unjoni Ewropea, jew inkella li t-tarzna toqgħod għal dak li trid l-Unjoni u ma taċċettax din l-ordni minħabba l-kobor tagħna - ghax tfisser għadd ta‘ ħaddiema aktar milli l-Unjoni trid li jkun fit-tarzna, volum ta’ xogħol aktar minn dak li l-Unjoni trid li t-tarzna tagħmel, u sigħat ta’ xogħol ħafna aktar mill-ammont ta‘ sigħat ta’ xogħol li jista’ jkun hemm f’sena fit-tarzna.


M’hemmx dubju li l-interess nazzjonali jiddettalna li naċċettaw dan il-kuntratt kbir ta’ xogħol għall-ħaddiema Maltin, tgħid x’tgħid l-Unjoni Ewropea.


Din l-opportunità ta’ xogħol turina x’tort kbir għamlitilna s-sħubija fl-Unjoni u l-ftehim li l-Unjoni rabtitna bih dwar it-tarzna.

 

Il-Ħamis, 17 ta' Mejju, 2007.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ