WELKOM OP DE CNI WEBPAGE
CAMPAGNE VOOR NATIONALE
ONAFHANKELIJKHEID

Was, is en blijft in het voordeel van de Maltese werknemers
en tegen het lidmaatschap van Malta
van de Europese Unie

 

WIJ ZWEREN VRIJ MALTA VAN DE SLAVERNIJ, KOLONIALISME EN DICTATORIALE ILLEGALE EUROPESE UNIE REGEL

 

We kunnen overwegen elke generatie als een aparte natie, met een recht, door de wil van de meerderheid, om zich te binden, maar geen van de volgende generatie, meer dan de inwoners van een ander land te binden.

Thomas Jefferson

 

Zie hoe het waar is dat we kunnen vertrekken van de Europese Unie
Dit is een Europees Parlement video

Europees Parlement video

Google vertaling

Plechtige Verklaring

Plechtige Verklaring van de Campaign for National Independence CNI

 

Aan de vooravond van de vijfentwintigste verjaardag van de overname van Malta van volledige vrijheid op 31 maart 1979, en een maand voor de annexatie van Malta door de Europese Unie op 1 mei 2004, Wij, de campagne voor nationale onafhankelijkheid (CNI) in de Republiek Malta, maken deze plechtige en formele verklaring voor onze medeburgers van Malta en Gozo, en om de volkeren van de Verenigde Naties en van alle landen overal.
  
De Republiek van de formele annexatie van Malta door de Europese Unie op 1 mei 2004, brengt het verlies van onze mensen de vrijheid, onafhankelijkheid, soevereiniteit en Neutraliteit, en mist de juiste, geldige, populaire democratische toestemming.
  
Malta weer vrij. Wat ook de kosten, ook de offers, Wij, de Campagne voor de nationale onafhankelijkheid, verbinden ons ertoe alles in het werk om volledige vrijheid voor ons vaderland terug te krijgen.

 

Laat deze feiten bekend zijn voor iedereen.

 

a) De Europese Unie annexatie van de Republiek Malta vindt formeel plaats op 1 mei 2004 in hoofde van de Europese Unie - Malta Toetredingsverdrag ondertekend in Athene op 16 april 2003.

  
b) De Republiek Malta, bestaande uit alleen van de grond in het centrum van de Middellandse Zee en met een bevolking van slechts 400.000, belijden in het eerste artikel van de grondwet tot een neutrale staat actief nastreven van vrede, veiligheid en sociale vooruitgang van alle zijn naties door vast te houden aan een beleid van niet-gebondenheid en het weigeren om deel te nemen aan een militaire alliantie, wordt onderworpen door de Europese Unie Toetredingsverdrag, 2003, alle het beleid, de wetten, richtlijnen en besluiten die uitgaan van de EU-instellingen te volgen en zich te houden alle verdragen gesloten door de Europese Unie, daarbij afstand onze vrijheid, onafhankelijkheid, soevereiniteit en neutrale status.

 

c) In het referendum over de toetreding van Malta van de Europese Unie gehouden op 8 maart 2003, heeft meer dan 53% van de kiesgerechtigden niet stemmen in het voordeel van het lidmaatschap.

 
d) In de genoemde referendum, zijn personen die niet zijn wettelijk recht om te stemmen in overeenstemming met de kieswetten van Malta, mogen stemmen.

  
e) De Maltese bevolking instemt met het lidmaatschap van de Europese Unie is aangetast en niet op geldige wijze verkregen, en het volk van Malta hebben het recht om te beweren niet te zijn gebonden door de Malta - Europese Unie Toetredingsverdrag van 2003.
  
Het is een fundamenteel rechtsbeginsel dat wanneer men de toestemming wordt verkregen door verraad, leugens, valse beloftes ten belope van fraude, moreel geweld en bedreigingen, een toestemming is aangetast en een heeft het recht om te eisen niet gebonden te zijn door de gegeven toestemming.


Wij houden en onderhouden in de krachtigste bewoordingen dat de Maltese mensen toestemming voor het EU-lidmaatschap in het referendum van 08 maart 2003, en op de algemene verkiezingen gehouden op 12 april 2003 werd aangetast, omdat het werd verkregen door verraad, ligt , valse beloftes ten belope van fraude, moreel geweld en bedreigingen, afkomstig zowel intern als extern.


f) De zeer negatieve effecten van het EU-lidmaatschap van Malta werden verborgen voor de Maltese kiezers door een dikke rookgordijn van de massale propaganda en het gebrek aan objectieve informatie.

 

g) Inuendos werden vaak gemaakt dat Malta zou worden geboycot en ge´soleerd politiek en economisch en zou ramp en de spreekwoordelijke duisternis te maken en knarsetanden als Malta niet tot de Europese Unie toe te treden.

 
h) De Europese Unie commissaris voor uitbreiding zelfs gedreigd dat de Europese Unie zou zien dat de oppositiepartij zou het referendum en de daarop volgende algemene verkiezingen te verliezen.

  
i) De Europese Unie zelf nam een
​​buitengewoon actief deel aan het EU-lidmaatschap campagne, met massieve financiering en met ontelbare Unie persoonlijkheden, waaronder de voorzitter van de Europese Commissie, de president van het Europees Parlement, en een aantal Europese Commissarissen een bezoek aan Malta en vleiend de mensen om te stemmen voor EU-lidmaatschap.

 

j) De Europese Unie delegatie op Malta nam de ongekende stap om actief deel te nemen aan het referendum campagne door te mailen naar elk huishouden in Malta en Gozo propaganda literatuur in het voordeel van het EU-lidmaatschap.

  
k) Er was massale illegale buitenlandse inmenging tijdens het referendum en de algemene verkiezingen van de campagnes in flagrante strijd met de buitenlandse inmenging (hoofdstuk 300 van de Wetten van Malta), met een aantal van de leiders van buitenlandse en regeringsleiders en de ministers het betalen van een bezoek aan Malta en het maken van publieke verklaringen van de mensen te be´nvloeden in het voordeel van het lidmaatschap van de Europese Unie.


l) Grote hoeveelheden van publieke middelen door de lokale normen werden schaamteloos toegewezen aan de pro lidmaatschap van de EU-campagne en de ontoereikende bedragen werden verstrekt aan de contra-lidmaatschap kant.


m) afwijking van de wettelijke bepalingen opleggen saldo van tegengestelde standpunten over zaken van algemeen belang, de staat radio en televisie toegewezen zendtijd en omroep faciliteiten over een lange tijd voorafgaand aan de Europese Unie referendum, de regering en de pro-lidmaatschap naast veel hoger ligt dan bij wat werd toegewezen aan de oppositie en contra lidmaatschap kant.

 

n) De Maltese mensen in het algemeen waren verstoken van kennis van de inhoud van het Toetredingsverdrag niet alleen vˇˇr het referendum en de daaropvolgende algemene verkiezingen. Het Verdrag werd niet gepubliceerd in de Maltese taal, hetzij door de regering van Malta of de Europese Unie. Een Engels versie van het EU-toetredingsverdrag werd pas gepubliceerd door Polen op het internet een korte tijd voorafgaand aan het referendum in Malta op 8 maart 2003. Al degenen die niet waren aangesloten op het internet of die niet vertrouwd zijn met het Engels niet in staat waren om de toegang tot het Toetredingsverdrag hebben. De aanzienlijke lengte van de tekst van het Verdrag en de korte tijd die beschikbaar was op het internet voorafgaand aan het referendum op heden maakte het menselijkerwijs onmogelijk voor degenen die vertrouwd zijn met het Engels en werden aangesloten op het internet, om te gaan door en evalueren de implicaties van het Verdrag.


o) De toestemming van de Maltese mensen om het Toetredingsverdrag was niet alleen sprake, maar het was ook niet verkregen door een goede, geldig, democratische, populaire middelen.

 

p) In het licht van het ontbreken van een geldige toestemming van het Maltese volk, Wij hebben en blijven onderhouden met de meest krachtige bewoordingen dat de regering van de Republiek van het mandaat van Malta tot de Europese Unie Toetredingsverdrag op 16 april 2003 ondertekenen, legaal was defect, en dat derhalve moet worden gehouden om nietig.
  
q) Bovendien hebben we vast te houden en zullen te houden blijven de sterkste van termen die de Malta - EU-
​​toetredingsverdrag in strijd is met diepgewortelde bepalingen van de Grondwet van de Republiek Malta en dus de bekrachtiging ervan door het Maltese parlement op 14 juli 2003, moet worden geacht wettelijk ongrondwettelijk en nietig.

 

Bovendien laat deze feiten bekend zijn voor iedereen.

 

i) De diepgewortelde bepalingen van de Grondwet van de Republiek Malta, die verklaren dat Malta weigert deel te nemen aan een militaire alliantie en dat er geen voorzieningen in Malta zal mogen worden gebruikt op de wijze en mate zal neerkomen op de aanwezigheid in Malta van een concentratie van buitenlandse troepen, en dat er geen buitenlandse militairen, andere dan die zich bezighouden met civiele activiteiten, mogen worden gebruikt in Maltese grondgebied, en dat de scheepswerven in Malta zal geweigerd aan de militaire schepen van de twee grootmachten te worden, zijn geschonden.
  
ii) De strijdkrachten van Malta zijn gepleegd om zowel in het Partnerschap voor de Vrede en in de Europese Unie Rapid Reaction Force deel te nemen als onderdeel van de Italiaanse militaire contingent, in strijd met het grondwettelijk belemmering hiervoor bedoeld.

 

iii) Ontelbare keren, ook in tijd van oorlog, oorlogsschepen van de Europese Unie de lidstaten en van de Verenigde Staten van Amerika zijn toegestaan ​​in de havens van Malta op hetzelfde moment of op verschillende tijdstippen, in flagrante schending van het grondwettelijk status van de neutraliteit van Malta.


Oorlogsschepen van de Verenigde Staten van Amerika hebben een herstelling werken op Maltese scheepswerven, ondanks de uitdrukkelijke grondwettelijke verbod en werknemers van de scheepswerven werden bedreigd met het verlies van werkgelegenheid als ze weigerden het uitvoeren van de reparatie.

  
iv) Een andere belangrijke schending van diepgewortelde grondwettelijke bepalingen wordt begaan door de Malta - Europese Unie Toetredingsverdrag bepaalt dat alle EU-wetten, verordeningen, richtlijnen en besluiten, alsmede de Grondwet, dat wordt opgesteld, prevaleren boven de Grondwet en de Wetten van Malta in flagrante strijd met de gevestigde grondwettelijke bepalingen die de grondwet van Malta te vestigen als de hoogste wet en de Maltese Parlement als de Hoge Raad wetgevende orgaan voor Malta.

 

v) De ratificatie van het Malta - De kandidaat-Verdrag, die werd verricht door een gewone meerderheid van de leden van het Parlement van Malta, niet prevaleren boven het grondwettelijk vereiste van een gelijktijdige positieve stem van tweederde van de leden van het Parlement van Malta om de diepgewortelde bepalingen van de Grondwet van de Republiek Malta, en de stemming te wijzigen bij General verkiezingen of referenda geen sanctie wijzigingen van de grondwet van Malta.

 

Laat het bekend zijn om al dat de bepalingen van de Malta - Europese Unie Toetredingsverdrag zijn in strijd met de volgende verklaringen, resoluties, verdragen, overeenkomsten en verdragen van de Verenigde Naties.

 

1. Malta's toetreding tot de Europese Unie met zich meebrengt het verlies van permanente soevereiniteit van het volk van Malta over een aanzienlijk deel van de natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen van Malta die volgens de Algemene Vergadering Resolutie van 14 december 1962 betreffende de permanente soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen moeten worden uitgeoefend in het belang van de nationale ontwikkeling en het welzijn van de inwoners van Malta.

 
2. De storing, coersion en bedreigingen door de Europese Unie op de bevolking van Malta om te stemmen in het voordeel van het lidmaatschap van de Europese Unie vormt een schending van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, beide aangenomen door de Verenigde Naties op 16 december 1966.

 

3. De beperkingen en beperkingen opgelegd op Malta door de Europese Unie een ernstige inperking van Malta van de rechten van de buitenlandse activiteiten te reguleren onder de jurisdictie van Malta en om vrij te kiezen voor de economische en sociale systemen in overeenstemming met de nationale prioriteiten, waardoor het schenden van de bepalingen van het Handvest van Economische Rechten en Plichten van aangenomen Staten door de Verenigde Naties op 12 december 1974.


4. Bovendien is het lidmaatschap overeenkomst die Malta met de Europese Unie laat de veiligheid van de inwoners van Malta door afbreuk te doen van de status van neutraliteit en schade toebrengt aan het welzijn van de bevolking van Malta door te ontnemen de regering van Malta van de middelen te beschermen en te verbeteren de werkgelegenheid in Malta.

 

In het licht van alle hierboven genoemde feiten en de redenen, Wij, de Campagne voor de Nationale Onafhankelijkheid CNI, verklaren plechtig:

 

Dat de inwoners van Malta hebben het recht te streven naar de afwijzing van de Malta - toetreding tot de EU-Verdrag, en

 
Dat de inwoners van Malta hebben het recht op volledige vrijheid, onafhankelijkheid en nationale soevereiniteit te herwinnen, en


Dat de bevolking van Malta heeft het recht om weer een beleid van actieve neutraliteit en vreedzame samenwerking met alle volkeren die belijden en in de praktijk dezelfde doelstellingen, en

  
Dat zullen wij niet schromen worstelen onverschrokken aan de inwoners van Malta en Gozo op aan te dringen deze heilige nationale doelen te bereiken.

 

Als bewijs van onze sterke vastberadenheid, Wij zijn het verzenden van dit plechtige verklaring van de Verenigde Naties, en worden met respect verzoek aan de secretaris-generaal voor het archiveren van het zo goed als mee te delen aan alle lidstaten.


We zijn ook het indienen van dit plechtige verklaring aan alle lidstaten van de Europese Unie en alle leden van het Europees Parlement in de hoop dat het uitlokken van hen een gevoel van spijt voor de schade die de annexatie van Malta door de Europese Unie is het toebrengen van de mensen van Malta en Gozo.

 

Vrije en Neutrale Malta zullen overwinnen

 

Maandag de 29 Maart 2004.

<< Terug <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Dank u voor uw bezoek aan onze website

 

Steun onze strijd voor onafhankelijkheid en vrijheid

 

Wilt u ons helpen herwinnen onze onafhankelijkheid en vrijheid?
Zo ja,
CNI dus help in zijn werk dat de meerderheid van de mensen zouden willen om zich te ontdoen van de Europese Unie regel.
Word
CNI lid door het sturen van Ç 5, samen met dit aanvraagformulier aan,
De staatssecretaris van FinanciŰn
CNI,
60A Strait Street
Valletta
 
Naam ................................................. ......
Adres ................................................. ...
ID-nummer ................................................
 
Hartelijk dank voor uw hulp

 

Vrije en Neutrale Malta zullen overwinnen