ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ CNI
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ταν, είναι και θα παραμείνουν υπέρ της Μάλτας εργαζομένων
και αντίθετα προς την ένταξη της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΑΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ. ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ

 

Εμείς μπορεί να εξετάσει κάθε γενιά ως ευδιάκριτο έθνος, με δικαίωμα, από τη βούληση της πλειοψηφίας της, να δεσμευτούν, αλλά κανένας να δεσμεύσει την επόμενη γενιά, περισσότερο από τους κατοίκους μιας άλλης χώρας.
Τόμας Τζέφερσον

 

Δείτε πώς είναι αλήθεια ότι μπορούμε να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση
Αυτό είναι ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
το βίντεο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βίντεο

Google μετάφραση

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση με την Εκστρατεία για την Εθνική Ανεξαρτησία CNI

 

Την παραμονή της εικοστή πέμπτη επέτειο της απόκτησης της Μάλτας της πλήρους ελευθερίας στις 31 Μαρτίου 1979, και ένα μήνα πριν από την προσάρτηση της Μάλτας από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, Εμείς, η Εκστρατεία για την Εθνική Ανεξαρτησία (CNI) σε της Δημοκρατίας της Μάλτας, καθιστούν την εν λόγω υπεύθυνη και επίσημη δήλωση προς τους συμπολίτες μας, της Μάλτας και του Gozo, και για τους λαούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όλων των χωρών παντού.

 

Η Δημοκρατία της επίσημης προσάρτηση της Μάλτας από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, συνεπάγεται την απώλεια της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας του λαού μας, της κυριαρχίας και ουδετερότητα, και δεν έχει την σωστή, έγκυρη, λαϊκή δημοκρατική συναίνεση.

 

Η Μάλτα θα είναι και πάλι ελεύθερη. Όποια και αν είναι το κόστος, απολύτως οι θυσίες, Εμείς, η εκστρατεία για την ανεξαρτησία των εθνικών, δεσμευόμαστε να μη φεισθεί προσπαθειών για να ανακτήσει την πλήρη ελευθερία για την πατρίδα μας.

 

Αφήστε αυτά τα γεγονότα να είναι γνωστά σε όλους

 

α) την προσάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δημοκρατίας της Μάλτας αναλαμβάνει επισήμως θέση την 1η Μαΐου 2004 δυνάμει της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συνθήκη Προσχώρησης της Μάλτας που υπεγράφη στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003.

β) Η Δημοκρατία της Μάλτας, η οποία περιλαμβάνει μόνο της γης στο κέντρο της Μεσογείου και με πληθυσμό μόνο 400.000, φανερά στην πρώτη κιόλας άρθρο του Συντάγματος της να είναι μία ουδέτερη κατάσταση επιδιώξει ενεργά την πρόοδο της ειρήνης, της ασφάλειας και της κοινωνικής μεταξύ όλων έθνη με την υιοθέτηση μιας πολιτικής της μη ευθυγράμμισης και αρνείται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία, έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Συνθήκης Προσχώρησης, το 2003, να ακολουθήσει όλες τις πολιτικές, τους νόμους, οδηγίες και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τηρούν σε όλες τις συνθήκες που έχουν συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό να συνεπάγεται αποποίηση την ελευθερία μας, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την ουδέτερη κατάσταση.
γ) στο δημοψήφισμα για την ένταξη της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 2003, περισσότερο από το 53% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δεν ψήφισε υπέρ της ένταξης.

γ) στο δημοψήφισμα για την ένταξη της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 2003, περισσότερο από το 53% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δεν ψήφισε υπέρ της ένταξης.

δ) Στην εν λόγω δημοψήφισμα, άτομα που δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τους εκλογικούς νόμους της Μάλτας, είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν.

 

ε) τη συγκατάθεση του λαού της Μάλτας για την ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης άκυρος είναι ελαττωματικό και και δεν έχει εγκύρως προμήθεια, και ο λαός της Μάλτας έχουν το δικαίωμα να απαιτήσει να μην δεσμεύεται από την Μάλτα - Ευρωπαϊκή Ένωση Συνθήκη Προσχώρησης του 2003.

Είναι μια βασική αρχή του δικαίου ότι, όταν συγκατάθεση του ατόμου λαμβάνεται με προδοσία, ψέματα, υπόσχεται ανέρχεται σε απάτη, ηθική βία και τις απειλές, τη συγκατάθεση του ατόμου που πάσχει είναι ελαττωματικός και αυτός έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να μην δεσμεύεται από τη συγκατάθεση.

Έχουμε κρατήστε και θα διατηρήσει σε τον πλέον έντονο τρόπο ότι η συναίνεση του λαού της Μάλτας προς την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δοθεί στο δημοψήφισμα της 8 ης Μαρτίου 2003 και στις γενικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 12 Απριλίου 2003, είναι ελαττωματικός επειδή προέκυψε από προδοσία, έγκειται , ψεύτικες υποσχέσεις, που ανέρχονται σε απάτη, ηθική βία και απειλές, που προέρχονται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

 

η) Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διεύρυνση Ένωση απείλησε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείτε ότι το κόμμα της Αντιπολίτευσης, θα χάσουν το δημοψήφισμα και την επακόλουθη γενική εκλογή.

i) Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια υπερβολικά ενεργό μέρος στην ευρωπαϊκή εκστρατεία ένταξη στην Ένωση, με τεράστια χρηματοδότηση και με αμέτρητες προσωπικότητες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ένας αριθμός των Ευρωπαίων Επιτρόπων που επισκέπτονται τη Μάλτα και να καλοπιάνει τους ανθρώπους να ψηφίσουν για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ι) Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μάλτα έλαβε την πρωτοφανή βήμα της συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα από αλληλογραφίας σε κάθε νοικοκυριό στη Μάλτα και το Γκόζο λογοτεχνία προπαγάνδα υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ια) Υπήρξε μαζική παράνομη ξένη παρέμβαση κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος και εκστρατείες γενικές εκλογές στην κατάφωρη παραβίαση των Εξωτερικών νόμου Παρεμβολή (Κεφ. 300 των Νόμων της Μάλτας), με τον αριθμό των αρχηγών ξένων κρατών και κυβερνήσεων και οι υπουργοί πληρώνουν τις επισκέψεις στη Μάλτα και προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις για να επηρεάσουν τους ανθρώπους υπέρ της ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ιβ) Τεράστια ποσά των δημόσιων πόρων από τα τοπικά πρότυπα έχουν ξεδιάντροπα διατεθεί για την εκστρατεία υπέρ ένταξη στην ΕΕ και την ανεπαρκή ποσά που δόθηκαν στην πλευρά ένταξη αντενδείξεις.


ιγ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων ότι του νόμου διατάσσει την ισορροπία των αντίθετες απόψεις για θέματα δημοσίου συμφέροντος, το κράτος ραδιόφωνο και την τηλεόραση χρόνο ομιλίας και εγκαταστάσεις ήταν ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που διατίθενται για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από το Ευρωπαϊκό Δημοψήφισμα Ένωσης, διατεθεί για στην κυβέρνηση και υπέρ πλευρά της ιδιότητας του μέλους που υπερβαίνουν κατά πολύ την ό, τι είχε διατεθεί για την αντιπολίτευση και αντενδείξεις πλευρά ένταξη.

 

ιδ) Οι άνθρωποι της Μάλτας γενικά στερήθηκαν γνώση του περιεχομένου της συνθήκης προσχώρησης, τόσο πριν από το δημοψήφισμα και την επακόλουθη γενικές εκλογές. Η συνθήκη δεν είχε δημοσιευθεί στα μαλτέζικα, είτε από την κυβέρνηση της Μάλτας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αγγλική έκδοση της Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ ήταν μόλις δημοσιεύθηκε από την Πολωνία στο διαδίκτυο σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν από το δημοψήφισμα στη Μάλτα στις 8 Μαρτίου 2003. Όλοι όσοι δεν είχαν συνδεθεί με το Διαδίκτυο ή που δεν είναι εξοικειωμένος με την αγγλική γλώσσα δεν ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στη Συνθήκη Προσχώρησης. Η μεγάλη έκταση του κειμένου της Συνθήκης και το σύντομο χρονικό διάστημα που ήταν διαθέσιμο στο διαδίκτυο πριν από την ημερομηνία Δημοψήφισμα, που είναι ανθρωπίνως αδύνατος για εκείνους που είναι εξοικειωμένος με την αγγλική γλώσσα και συνδέθηκαν με το Διαδίκτυο, για να περάσει και την αξιολόγηση οι επιπτώσεις της Συνθήκης.

 

ιε) Η συγκατάθεση του λαού της Μάλτας να τη Συνθήκη Προσχώρησης δεν ήταν μόνο ελαττωματικός, αλλά δεν ήταν και λαμβάνεται από την ορθή, έγκυρη, δημοκρατικά, δημοφιλές συγκατάθεση.

 

ιστ) Λόγω της έλλειψης έγκυρη συγκατάθεση του λαού της Μάλτας, κρατάμε και θα συνεχίσει να διατηρεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της εντολής της Μάλτας να υπογράψει την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Προσχώρησης Ένωσης στις 16 Απριλίου 2003, ήταν νομικά ελαττωματικό, και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεωρηθεί άκυρη.

 

ιζ) Επιπλέον, έχουμε στην κατοχή μας και θα συνεχίσει να διατηρεί το ισχυρότερο τον όρο ότι η Μάλτα - Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ είναι κατά παράβαση των εδραιωμένων διατάξεις του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μάλτας και κατά συνέπεια η επικύρωσή της από το κοινοβούλιο της Μάλτας στις 14 Ιουλίου 2003, πρέπει να θεωρηθεί αντισυνταγματική και νομικά άκυρη.

 

Επιπλέον, ας τα γεγονότα να είναι γνωστά σε όλους.

 

θ) Οι περιχαρακωμένες διατάξεις του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μάλτας, που δηλώνουν ότι η Μάλτα αρνείται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία και ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στη Μάλτα θα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο και την έκταση που θα ισοδυναμεί με την παρουσία του στη Μάλτα η συγκέντρωση των ξένων δυνάμεων, και ότι κανένα ξένο στρατιωτικό προσωπικό, πλην εκείνων που ασχολούνται με δεν στρατιωτικές δραστηριότητες, θα πρέπει να επιτραπεί στο έδαφος της Μάλτας, και ότι τα ναυπηγεία της Μάλτας θα πρέπει να αρνηθεί να τα πολεμικά πλοία των δύο υπερδυνάμεων, έχουν παραβιαστεί.

 

ii) Οι ένοπλες δυνάμεις της Μάλτας έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν τόσο στη Σύμπραξη για την Ειρήνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης, ως μέρος της ιταλικής στρατιωτικής αίρεση, κατά παράβαση του συνταγματικού κωλύματος που αναφέρονται ανωτέρω.

 

iii) αμέτρητες φορές, και σε καιρό πολέμου, τα πολεμικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχουν ήταν επιτραπεί στα λιμάνια της Μάλτας, ταυτόχρονα ή σε διαφορετικούς χρόνους, σε κατάφωρη παραβίαση της συνταγματικής το καθεστώς της ουδετερότητας της Μάλτας.

Πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχουν υποβληθεί σε εργασίες επισκευής Μάλτας νεώρια σε σε, παρά τη ρητή συνταγματική απαγόρευση, και των εργαζόμενων στα ναυπηγεία είχαν απειλούνται με απώλεια της απασχόλησής του, εφόσον αρνήθηκε να προβεί σε εργασίες επισκευής του.

 

iv) Μια περαιτέρω μεγάλες παραβίαση των ο εδραιωμένων συνταγματικές διατάξεις είναι περαιτέρω που διαπράττεται από την Μάλτα - Ευρωπαϊκής Ένωσης η Συνθήκη Προσχώρησης, σύμφωνα με την οποία όλοι οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανονισμοί, οδηγίες και αποφάσεις, καθώς και εκπονείται το Σύνταγμα, καταπάτησης του Συντάγματος και το οι νόμοι της Μάλτας σε κατάφωρη παραβίαση του τις παγιωμένες συνταγματικές διατάξεις που θεσπίζουν το Σύνταγμα της Μάλτας ως τον υπέρτατο νόμο και το Κοινοβούλιο της Μάλτας ως το Ανώτατο νομοθετικό όργανο για τη Μάλτα.
 

v) Η επικύρωση της Μάλτας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συνθήκη Προσχώρησης, που πραγματοποιήθηκε με απλή πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου της Μάλτας, δεν μπορεί να υπερισχύσει το Συνταγματικό απαίτηση της ταυτόχρονης θετική ψήφο των δύο τρίτων των μελών του Κοινοβουλίου της Μάλτα, προκειμένου να τροποποιήσει τις περιχαρακωμένες διατάξεις του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μάλτας, και ψήφου στις γενικές εκλογές ή δημοψηφίσματα δεν κύρωση τροποποιήσεις στο Σύνταγμα της Μάλτας.

 

Ας γίνει γνωστό σε όλους ότι οι διατάξεις της Μάλτας - Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Συνθήκη Προσχώρησης στην παράβαση από τις ακόλουθες δηλώσεις, ψηφίσματα, συνθήκες, συμφωνίες και συμβάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 

1. Ένταξη της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται την απώλεια της μόνιμης κυριαρχίας του λαού της Μάλτας για ένα σημαντικό ποσό από τον φυσικό πλούτο και τους πόρους της Μάλτας η οποία σύμφωνα με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Δεκεμβρίου 1962 περί μόνιμης κυριαρχίας επί των φυσικών πόρων πρέπει να ασκείται το συμφέρον της εθνικής ανάπτυξης και της ευημερίας του λαού της Μάλτας.

 

2. Η παρέμβαση, coersion και απειλές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το λαό της Μάλτας να ψηφίσουν υπέρ της ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τόσο που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 16 Δεκεμβρίου 1966.

 

3. Οι περιορισμοί και οι περιορισμοί που επιβάλλονται σχετικά με τη Μάλτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίσει σοβαρά τα δικαιώματα της Μάλτας για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό εντός της δικαιοδοσίας της Μάλτας και να επιλέγουν ελεύθερα τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, παραβιάζοντας τις διατάξεις του Χάρτη των οικονομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Τα κράτη που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 12 Δεκεμβρίου 1974.

 

4. Επιπλέον, η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε η ένταξη της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επιφύλαξη της ασφάλειας του λαού της Μάλτας, αλλοιώνοντας το καθεστώς της ουδετερότητας και της αποζημίωσης την ευημερία του λαού της Μάλτας, στερώντας από την κυβέρνηση της Μάλτας από τα μέσα για την προστασία και βελτίωση απασχόλησης στη Μάλτα.

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω περιστατικά και τους λόγους, Εμείς, η Εκστρατεία για την Εθνική Ανεξαρτησία CNI, δηλώνω:

 

Αυτός ο λαός της Μάλτας έχουν το δικαίωμα να αγωνιστεί για την αποκήρυξη της Μάλτας - Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ? Και

  
Αυτός ο λαός της Μάλτας έχουν το δικαίωμα να ανακτήσει την πλήρη ελευθερία, ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία? Και


Αυτός ο λαός της Μάλτας έχουν το δικαίωμα να ασκεί και πάλι μια ενεργό πολιτική της ουδετερότητας και της ειρηνικής συνεργασίας με όλους τους λαούς που πρεσβεύουν και να θέσει σε εφαρμογή τους ίδιους στόχους? Και

 

Ότι δεν πρέπει να δειλιάσει από αγωνίζεται απτόητος να παροτρύνει τους ανθρώπους της Μάλτας και Gozo για επίτευξη αυτών των εθνικών στόχων ιερός.

Ως απόδειξη της ισχυρής την αποφασιστικότητά μας, μας υποβάλλετε εν λόγω υπεύθυνη δήλωση προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και ζητούν σεβασμό στον Γενικό Γραμματέα να αρχειοθετήσετε καθώς και να το κοινοποιήσει σε όλα τα κράτη μέλη.

Είμαστε, επίσης, την υποβολή των εν λόγω υπεύθυνη δήλωση προς όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ελπίδα ότι θα αποσπάσει από αυτές μια αίσθηση τύψεων για τη ζημία που η προσάρτηση της Μάλτας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έθεταν οι άνθρωποι της Μάλτας και Gozo.

 

Δωρεάν και ουδέτερη Μάλτα θα ξεπεραστεί

 

Δευτέρα 29 Μάρτη 2004.

<< πίσω <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 


Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας

 

 

Υποστήριξη τον αγώνα μας για ανεξαρτησία και ελευθερία

 

Θέλετε να μας βοηθήσετε να επανακτήσουν την ανεξαρτησία και την ελευθερία μας;
Εάν ναι, να βοηθήσει
CNI στο έργο της, έτσι ώστε η πλειοψηφία των ανθρώπων που θα ήθελαν να ξεφορτωθούν Ευρωπαϊκής Ένωσης κανόνα.
Γίνετε μέλος
CNI στέλνοντας 5, μαζί με την παρούσα αίτηση για,
Ο υφυπουργός Οικονομικών
CNI,
60A
Strait Street
Valletta
 
Όνομα ................................................. ......
Διεύθυνση ................................................. ...
Αριθμός ID ................................................
 
Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας

 

Δωρεάν και ουδέτερη Μάλτα θα ξεπεραστεί