MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHIILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

MERĦBA

 

Il-Gvern bl-għajnuna finanzjarja u l-kollaborazzjoni tad-DITTATURI ta’ l-UNJON EWROPEA jrid ikabbar l-impjant tar-riċiklaġġ ta’ Sant Antnin u l-ewwel pjani m’hemmx dubju li kienu biex jittratta ż-żibel kollu ta’ Malta u ta’ Għawdex.

 

Aħna għandna d-dubji tagħna kemm huwa veru li l-Gvern irid jagħmel impjanti oħra barra dak ta’ Sant Antnin, għaliex kieku ma kienx isir rapport li t-tkabbir ta’ l-impjant ta’ Sant Antnin kellu jittratta ż-żibel kollu ta’ Malta u Għawdex.

 

Għalhekk aħna ħsibna li mhux biss inwasslulkom l-analiżi tar-rapport li kien sar għall-Wasteserve, imma anki ritratti ħalli taraw kemm il-bini huwa viċin ta’ l-impjant ta’ Sant Antnin u l-barriera ta’ Wied iz-Ziju.

 

Ir-ritratt numru 1

 

Ir-ritratt numru 1 huwa meħud minn għoli ta’ 27908 pied. Dan jagħti dehra ġenerali.

 

Taħt il-kelma Zeitun li m’hijiex f’postha minħabba l-mod kif jitniżżlu r-ritratti, jidher l-impjant tar-riċiklaġġ u l-barriera ta’ Wied iz-Ziju (isfar fl-abjad) li ma ġiex miċħud li hemm interess li tiġi esproprjata.

 

Anki minn dan l-għoli jidher kemm il-barriera hija viċin il-Housing Estate ta’ Ganza.

 

Lejn ix-xellug tagħhom jidher iż-Żejtun, waqt li ‘l fuq mill-kelma Zeitun jidher Ħaż-Żabbar u lejn ix-xellug tiegħu l-Fgura u Raħal Ġdid. 

 

Lejn il-lemin tal-kelma Zeitun jidher Wied il-Għajn.

 

In-naħa t’isfel fuq ix-xellug tidher ir-runway u l-ajruport ta’ Ħal-Luqa, jew aħjar tal-Gudja.

 

Ir-ritratt numru 2

 

Ir-titratt numru 2 huwa meħud minn għoli ta’ 13539 pied. 

 

Fuq il-kelma Google tidher il-bajja tar-Ramla ta’ San Tumas u aktar ‘il fuq tidher il-bajja ta’ Wied il-Għajn.

 

Lejn ix-xellug taħt il-kelma Zeitun jidher l-impjant ta’ Sant Antnin u taħtu tidher il-barriera ta’ Wied iz-Ziju. 

 

Aktar lejn ix-xellug jidher iż-Żejtun u tistgħu taraw kemm huwa viċin il-Housing Estate ta’ Ganza.

 

Bi dritt ‘il fuq miż-Żejtun jidher Ħaż-Żabbar. 

 

Fir-ritratt jekk wieħed jimxi matul il-bypass lejn Ħaż-Żabbar jista’ jara l-Housing Estate tal-Plier maqtugħ għalih ftit ‘il barra minn Ħaż-Żabbar.

 

Fejn hemm il-kelma Għaxaq huwa l-Estate Industrijali ta’ Buleben u l-kelma Għaxaq tidher hemmhekk minħabba l-proċess biex jitniżżlu r-ritratti.

 

Ir-ritratt numru 3

 

Ir-ritratt numru 3 huwa meħud minn għoli ta’ 7261 pied. 

 

Hawnhekk jista’ jidher aktar kemm l-impjant ta’ Sant Antini huwa viċin tal-Housing Estate ta’ Bella Vista u tar-Razzett tal-Ħbiberija.

 

Innutaw kif lejn il-lemin tat-tinda ta’ l-Impjant ta’ Sant Antnin tidher roqgħa fejn l-impjant qiegħed jikber bil-mod il-mod billi affarijiet jitpoġġew f’din ir-roqgħa.

 

Innutaw kemm il-barriera hija viċin il-Housing Estate ta’ Ganza. 

 

Qed nagħmlu enfasi fuq il-barriera ta’ Wied iz-Ziju minħabba li waqt laqgħa li kienet saret Wied il-Għajn la l-Wasteserve u lanqas il-Ministru ma kienu ċaħdu li hemm interess biex il-barriera tiġi esproprjata. 

 

Tgħid għalfejn? 

 

Mhux biex ikun jista’ jinħażen iż-żibel u affarijiet oħra li jagħmlu l-intejjen u anki jitkabbar aktar l-impjant aktar 'il quddiem?

 

Jekk timxu mal-bypass mill-impjant ta’ Sant Antnin lejn Ħaż-Żabbar li qiegħed in-naħa ta’ fuq tar-ritratt, fuq ix-xelluq taraw il-Housing Estate tal-Plier maqtugħ għalih qabel Ħaż-Żabbar.

 

Ir-ritratt numru 4

 

Ir-ritratt numru 4 huwa meħud minn għoli ta’ 5056 pied. 

 

Fuq ix-xellug tidher parti mill-barriera ta’ Wied iz-Ziju u l-impjant ta’ Sant Antnin u l-bypass lejn Ħaż-Żabbar.

 

Fuq il-lemin tar-ritratt tidher il-bajja ta’ Wied il-Għajn, waqt li fin-nofs jidher ir-Razzett tal-Ħbiberija u ‘l fuq minnu l-Housing Estate ta’ Bella Vista. 

 

Hawnhekk aktar jidher kemm l-impjant ta’ Sant Antnin huwa viċin ir-Razzett tal-Ħbiberija u l-Housing Estate ta’ Bella Vista.

 

Ir-ritratt numru 5

 

Ir-ritratt numru 5 huwa meħud minn għoli ta’ 5038 pied. 

 

Isfel fuq ix-xellug tidher il-barriera ta’ Wied iz-Ziju u l-impjant ta’ Sant Antnin. 

 

Fuq il-lemin tagħhom jidher ir-Razzett ta’ Ħbiberija u aktar ‘il fuq il-Housing Estate ta’ Bella Vista, bini ieħor u parti mill-bajja ta’ Wied il-Għajn.

 

Araw kemm huma viċin ta' l-impjant.

 

Ir-ritratt numru 6

 

Ir-ritratt numru 6 huwa meħud minn għoli ta’ 2521 pied. 

 

Araw kemm ir-Razzett tal-Ħbiberija u l-Housing Estate ta’ Bella Vista huma viċin. 

 

Innutaw ir-roqgħa lejn il-lemin tat-tinda li qed tintuża biex fiha jitpoġġew żibel u affarijiet oħra.

 

Ir-ritratt numru 7

 

Ir-ritratt numru 7 huwa meħud minn għoli ta’ 1856 pied. 

 

Fuq ix-xellug tidher ir-roqgħa aħjar u lejn ix-xellug jidher ir-Razzett tal-Ħbiberija u aktar ‘il fuq minnu jidher il-Housing Estate ta’ Bella Vista.

 

Araw kemm huma viċin ta' l-impjant.

 

Ir-ritratt numru 8

 

Ir-ritratt numru 8 huwa meħud minn għoli ta’ 1856 pied, imma tidher ukoll parti mit-tinda ta’ l-impjant ta’ Sant Antnin. 

 

Fuq il-lemin jidher ir-Razzett ta’ Ħbiberija u aktar ‘il fuq minnu l-Housing Estate ta’ Bella Vista.

 

Araw kemm huma viċin ta' l-impjant.

 

Ir-ritratt numru 9

 

Ir-ritratt numru 9 huwa meħud minn għoli ta’ 1856 pied. 

 

Isfel fuq ix-xellug tidher it-tinda ta’ l-impjant ta’ Sant Antnin u r-roqgħa lejn il-lemin tiegħu fejn jinżamm l-imbarazz u żibel ieħor. 

 

In-naħa ta’ fuq fuq il-lemin jidher parti mill-Housing Estate ta’ Bella Vista.

 

Araw kemm huma viċin ta' l-impjant.

 

Ir-ritratt numru 10

 

Ir-ritratt numru 10 huwa meħud minn għoli ta’ 2161 pied. 

 

In-naħa ta’ fuq tidher il-barriera ta’ Wied iz-Ziju u parti żgħira mill-impjant ta’ Sant Antnin. 

 

In-naħa t’isfel tidher it-triq miż-Żejtun għar-Ramla ta’ San Tumas u l-bini li hemm fiha li jidher kemm huwa viċin tal-barriera u l-impjant.

 

Ir-ritratt numru 11

 

Ir-ritratt numru 11 huwa meħud minn għoli ta’ 2400 pied. 

 

Jidhru sewwa l-impjant in-naħa tax-xellug isfel, ir-Razzett ta’ Ħbiberija lejn il-lemin u l-Housing Estate ta’ Bella Vista in-naħa ta’ fuq lejn il-lemin. 

 

Araw kemm huma viċin ta' l-impjant.

 

Ir-ritratt numru 12

 

Ir-ritratt numru 12 huwa meħud minn għoli ta’ 14568 pied. 

 

Taħt il-kelma Żeitun jidher l-impjant ta’ Sant Antnin u l-barriera ta’ Wied iz-Ziju u lejn ix-xellug tagħhom jidher iż-Żejtun, u lejn it-tarf tar-ritratt it-triq tal-Barrani u parti żgħira minn Ħal-Għaxaq.

 

‘Il fuq mill-kelma Żeitun jidher Ħaż-Żabbar. 

 

Taħt il-kelma Ħal-Għaxaq jidher l-Estate Industrijali ta’ Buleben. 

 

Il-kelma Żeitun m’hijiex f’postha minħabba l-mod kif jitniżżlu r-ritratti. 

 

Lejn il-lemin tal-kelma Zeitun jdher Wied il-Għajn, il-bajja ta’ Wied il-Għajn, u aktar l-isfel il-bajja ta’ San Tumas.

 

Ir-ritratt numru 13

 

Ir-ritratt numru 13 huwa meħud minn għoli ta’ 6325 pied. 

 

In-naħa ta’ fuq, fuq il-lemin jidher il-Housing Estate ta’ Bella Vista’, l-isfel minnu fit-tarf jidher ir-Razzett ta’ Ħbiberija.

 

Aktar l-isfel lejn iċ-ċentru jidher l-impjant ta’ Sant Antnin u l-barriera ta’ Wied iz-Ziju, u lejn il-lemin tagħhom il-Housing Estate ta’ Ganza u parti sewwa miż-Żejtun. 

 

Tidher ukoll it-triq tar-Ramla ta’ San Tumas.

 

Ir-ritratt numru 14

 

Ir-ritratt numru 14 huwa meħud minn għoli ta’ 3577 pied. 

 

In-naħa ta’ fuq fuq il-lemin jidher l-impjant ta’ Sant Antnin u l-barriera ta’ Wied iz-Ziju. 

 

Fuq ix-xellug tagħha jidher il-Housing Estate ta’ Ganza u aktar l-isfel it-triq tar-Ramla ta’ San Tumas.

 

Ir-ritratt numru 15

 

Ir-ritratt numru 15 huwa meħud minn għoli ta’ 2758 pied. 

 

Fuq il-lemin in-naħa ta’ fuq tar-ritratt tidher il-barriera ta’ Wied iz-Ziju u lejn il-lemin tagħha jidher il-Housing Estate ta’ Ganza. 

 

Lejn in-nofs tar-ritratt l-isfel mill-barriera tidher it-triq tar-Ramla ta’ San Tumas.

 

Araw kemm huma viċin ta' l-impjant.

 

Ir-ritratt numru 16

 

Ir-ritratt numru 16 huwa meħud minn għoli ta’ 2189 pied. 

 

Jidhru l-barriera ta’ Wied iz-Ziju u l-Housing Estate ta’ Ganza, waqt li fil-parti t’isfel tidher it-triq miż-Żejtun għar-Ramla ta’ San Tumas.

 

Araw kemm huma viċin ta' l-impjant.

 

Ir-ritratt numru 17

 

Ir-ritratt numru 17 huwa meħud minn għoli ta’ 1286 pied. 

 

Il-barriera ta’ Wied iz-Ziju hija n-naħa ta’ fuq fil-lemin tar-ritratt. 

 

Innutaw kemm il-Housing Estate ta’ Ganza li huwa fuq ix-xellug tar-ritratt huwa viċin tal-barriera.

 

Kummenti

 

Tinsewx li l-Gvern bil-kollaborazzjoni tad-DITTATURI ta’ l-UNJONI EWROPEA jridu jkabbru l-impjant biex jittratta ħafna aktar żibel milli jittratta issa.

 

In-nies ta’ Wied il-Għajn, iż-Żejtun u Ħaż-Żabbar jafu kemm batew intejjen meta l-impjant jittratta ħafna inqas milli jridu jagħmluh jittratta meta jridu jkabbruh.

 

Tinsewx li ħadd ma ċaħad li hemm interess li l-barriera ta’ Wied iz-Ziju tiġi esproprjata.

 

Għalfejn jekk mhux biex jinħażen iż-żibel u affarijiet oħra li jagħmlu intejjen kbar u jġibu ġrieden, firien, dbieben u nsetti oħra?

 

Innutaw kemm l-impjant u l-barriera huma viċin il-bini.

 

Taħsbu u temmnu li dawn mhux se jagħmlu intejjen kbar, gassijiet velenużi u mikrobi li jagħmlu ħsara kbira għal saħħitkom u saħħet uliedkom?

 

Dan huwa dak li jridu jagħmlu l-Gvern u d-DITTATURI ta' l-UNJONI EWROPEA liċ-ċittadini tan-naħa t’isfel ta’ Malta speċjalment lin-nies ta’ Wied il-Għajn, iż-Żejtun u Ħaż-Żabbar.

 

Iridu jmarrdu lilkom u lill-uliedkom u jwaqqgħu l-valur tal-proprjeta' tagħkom.

 

Iridu jeqirdu għal kollox it-turiżmu minn Wied il-Għajn kif diġa' bdew jagħmlu bl-irziezet tat-tonn.

 

Se tħalluhom?

 

Tridu tibqgħu taħt dan il-kolonjaliżmu ġdid tad-DITTATURI ta' l-UNJONI EWROPEA?

 

Ir-ritratti tistgħu tniżżluhom billi tagħfsu fuq in-numru tar-ritratt li tridu taraw.

 

Ritratti

 

1    2    3    4

5    6    7    8

9    10    11    12

13    14    15    16

17

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola liċ-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ