MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

MERĦBA

 

Minn din il-paġna tistgħu tniżżlu studju li kien sar fuq l-ewwel rapport li kien hemm dwar l-Impjant ta’ Sant’Antnin ġewwa Wied il-Għajn.

 

Dan ir-rapport kellu jiġi ppubblikat u kien tqassam lil diversi nies u anki aħna konna ingħatajna kopja tiegħu.

 

Qed naraw kif iċ-ċittadini Maltin speċjalment tan-naħa t’isfel ta’ Malta qed jiġi stmati mill-Gvern kif ukoll mill-Unjoni Ewropea li se toħroġ parti mill-flus għall-impjant.

 

Infakkru li dawn huma flus miġbura mit-taxxi tagħna stess.

 

L-Unjoni Ewropea kull ma qed tagħmel huwa li tagħtina ftit minnhom lura u lanqas nistgħu nonfquhom kif irridu, imma torbotna l-Unjoni Ewropea stess kif nonfquhom.

 

Għaldaqstant, issa li għandna l-paġna ta' l-internet tagħna, rajna li jkun tajjeb li nippubblikaw dan l-istudju ħalli l-poplu kollu, speċjalment dawk fin-naħa t’isfel ta’ Malta, ikunu jafu kif qed jiġu stmati mill-Gvern u speċjalment mid-dittaturi kolonjalisti ta' Unjoni Ewropea.

 

Aqraw l-istudju u taraw kemm iridu jqarrqu bikom kif qarrqu bikom qabel dwar is-sħubija fl-Unjoni Ewropea.

 

Tista’ tafda lil min dejjem qarraq bik?

 

Tista’ tafda lid-dittaturi ta' l-Unjoni Ewropea?

   

L-Istudju dwar l-Impjant ta' Sant'Antnin

 

Teżi tas-Sur Augustus Debono

 

Paġna tar-Ritratti

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ