MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIżMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Referendum dwar it-Trattat il-Ġdid

 

Minn fuq il-link li ssibu aktar l-isfel tidħlu fuq paġna ta’ Membri Parlamentari tal-Parlament Ewropew li qed jitolbu biex iċ-ċittadini tal-pajjiżi membri ta’ l-Unjoni Ewropea jiffirmaw petizzjoni ħalli jsir referendum dwar it-Trattat il-ġdid li l-UE trid tagħmel minflok il-Kostituzzjoni li ġiet miċħuda mill-Franċiżi u l-Olandiżi.

 

Fil-paġna ssibu bandieri tal-pajjiżi membri li meta tikklikkjaw fuqhom tmorru fil-paġna bl-ilsien tal-pajjiż.

 

Nistednukom biex tidħlu u ffirmaw ħalli l-UE tkun taf li l-popli tal-pajjiżi membri ma jridux it-Trattat il-ġdid tagħha.

Issa li t-Trattat ta' Lisbona għadda, tistgħu taraw kif għadda fil-pajjiżi differenti

 

Awstrija    Belġju    Bulgarija    Ċipru    Repubblika Ċeka

Danimarka    Estonja    Finlandja    Franza    Ġermanja

Greċja    Irlanda    Italja    Latvja    Litwanja

Lussemburgu    Malta     Olanda    Polonja    Portugall

Rumanija    Renju Unit    Slovakkja    Slovenja    Spanja

Svezja    Ungerija

Kampanja għar-referendum

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ