MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

  NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

"Li kull nazzjon li jċedi l-ħelsien tiegħu biex ifittex il-vantaġġ ekonomiku jixraqlu li jitlifhom it-tnejn”. Thomas Jefferson ex-President ta’ l-Istati Uniti

 

 

 

"Il-munita waħda hija l-akbar abbandun tas-sovranita` mit-twaqqif tal-Komunita` Ewropea … Hija essenzjalment deċiżjoni ta’ natura politika. Aħna neħtieġu din l-Ewropa Magħquda … aħna m’għandna qatt ninsew li l-ewro huwa strument għal dan il-proġett.”

Felipe Gonzalez ex-Prim Ministru ta’ Spain Mejju 1998

 

 

 

"L-Għaqda Monetarja hija l-mutur ta’ l-integrazzjoni Ewropea…”

Jean-Luc Dehaene ex-Prim Ministru tal-Belġju

 

 

 

 

 

"L-Ewropa qed toqtol il-kampanja. Komunitajiet rurali qed imutu, il-biedja qed titfarrak, il-kultura tal- kampanja hija taħt attakk u l-ħajja selvaġġa tagħna qed tisparixxi … 22,000 ruħ ġew sfurzati ‘l barra  mil-art fl-aħħar sena, 22,000 se jkunu dis-sena, 5,500 falliment, is-suwiċidju huwa mingħajr kontroll, u huwa kollu tort ta’ l-Ewropa u tort tal-Politika Agrikola Komuni”.

Robin Page Konservazzjonist u jaħdem favur il-kampanja Diskors lill-Moviment Demokratiku Nżommu l-Lira, il-Mixja u Laqgħa Waqqfu s-Superstat, 28 ta’ Ottubru, 2000.

 

"Irid jintbagħat sinjal … li suq wieħed u munita waħda m’humiex it-tmiem tal-vjaġġ ta’ l-UE”.

Viktor Klima ex-Kanċillier ta’ l-Austria 24 ta’ Ottubru, 1998

(Kumment tagħna: Biex taraw kemm għandhom affarijiet moħbija li jridu jagħmlu)

 

"Il-futur ikun tal-Ġermaniżi … meta nibnu d-dar  ta’ l-Ewropa. Fis-sentejn li ġejjin, aħna nagħmlu l- proċess ta’ l-integrazzjoni Ewropea irriversibbli.   Din hija tassew battalja kbira imma tiswa (va la    pena) l-ġlieda”. Helmut Kohl ex-Kanċillier            Ġermaniż

 

Kumment tagħna: Tiftakru li l-għan ta’ Ħitler kien li l-Ġermaniżi jkollhom fejn jimirħu u jmorru fejn iridu bla xkiel ta’ xejn?

 

"Aħna rridu l-unifikazzjoni politika ta’ l-Ewropa. Jekk ma jkunx hemm għaqda monetarja, ma jistax ikun hemm għaqda politika, u l-istess bil-kontra”. Helmut Kohl ex-Kanċillier Ġermaniż

 

"L-Għaqda Ekonomika u monetarja hija l-parti ċentrali tal-proġett    ta’ l-unifikazzjoni Ewropea. Hija naturalment, l-għola u l-aktar forma pura ta’ integrazzjoni”. Karl Lamers ex-kelliemi għall-Kanċillier        Kohl

 

"Munita waħda hija dwar il-politika ta’ l-Ewropa.

Hija dwar Ewropa Federali mill-bieb ta’ wara”.    

John Major ex-Prim Ministru Novembru 1996     

 

 

 

 

 

"Jiena qatt ma fhimt għaliex l-opinjoni pubblika dwar idejat Ewropej għandna nagħtu każ tagħha”.

 

Raymond Barre ex-Prim Ministru Franċiż

 

 

 

 

 

 

"L-Ewropa ta’ Maastricht setgħet tinħoloq biss fin-nuqqas ta’ demokrazija”.

Clause Cheysson ex-Segretarju ta’ l-Affarijiet Barranin Franċiż

 

L-unika triq biex ma tħallix il-qerda ta’ l-Istat Nazzjon Ħieles u Indipendenti huwa li jitqattgħu it-trattati tas-sħubija, tiddikjara l-Indipendenza, il-Ħelsien u s-Sovranita` ta’ kull Stat Membru u telimina darba għal dejjem l-Unjoni Ewropea Federalista, Kapitalista Dittatorjali, Kolonjalista u l-forma ġdida ta’ Kolonjaliżmu tagħha infurzat mid-Dittaturi, il-Quislings u l-Lagħaqa tagħha fl-Istati Membri. CEGAZ 2002

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ