MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

  NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Romano Prodi ex-President tal-Kummissjoni Ewropea

 

“Pass pass … il-Kummissjoni Ewropea tieħu deċiżjoni politika u taġixxi bħala gvern li qed jikber.”

Intervista fil-gazzetta The Independent, 4 ta’ Frar, 2000.

 

 

“Gvern Ewropew hija espressjoni ċara li jiena għadni nuża”.

Intervista fil-gazzetta The Independent, 4 ta’ Frar 2000.

 

 

“Meta jiena kont qed nitkellem dwar armata Ewropea, jiena ma kontx qed niċċajta. Jekk inti ma tridx issejħilha armata Ewropea, issejħiliex armata Ewropea. Inti tista’ ssejħilha ‘Margaret’, inti tista’ ssejħilha ‘Mary Ann’, inti tista’ ssib kull isem, imma hija sforz flimkien għal-missjonijiet ta’ żamma tal- paċi – l-ewwel darba li għandek sforz flimkien, mhux bilaterali, fuq livell Ewropew.”

Intervista fil-gazzetta The Independent, 4 ta’ Frar, 2000.

 

“Hawnhekk fi Brussell twieled gvern Ewropew tassew. Jiena għandi setgħat ta’ gvern, Jiena għandi setgħat esekuttivi li għalihom ma hemm l-ebda isem ieħor fid-dinja, kemm jekk inti jogħġbok jew le, ħlief gvern.”

Diskors lill-Parlament Ewropew, Novembru, 1999.

 

“Imma x’inhija l-Kummissjoni? Aħna hawnhekk qed nieħdu deċiżjonijiet li jorbtu bħala setgħa esekuttiva. Jekk inti ma jogħġbokx it-terminu gvern għal dan, x’terminu ieħor inti tissuġġerixxi? … Jiena nitkellem dwar gvern Ewropew għaliex aħna nieħdu deċiżjonijiet ta’ gvern.”

The Times, 27 ta’ Ottubru, 1999.

 

“Wara s-suq komuni, wara l-munita komuni, wara Schengen, aħna bdejna l-mixja twila lejn ġustizzja komuni u sigurta’ komuni.”

Sunday Telegraph, 17 ta’ Ottubru, 1999.

 

  “Aħna poġġejna s-sisien ta’ għaqda politika b’istituzzjonijiet maqsuma (shared). Dak li aħna neħtieġu nibnu issa hija għaqda ta’ qlub u mħuħ, imsejsa b’sentiment qawwi maqsum ta’ destin komuni – sens ta’ ċittadinanza komuni Ewropea … aħna qed infittxu identita’ maqsuma – ruħ ġdida Ewropea.”

Diskors lill-Parlament Ewropew, 14 ta’ Settembru, 1999.

 

“Is-suq komuni wieħed kienet it-tema tat-tmeninijiet. Il-munita waħda kienet it-tema tad-disgħinijiet. Issa aħna rridu niffaċċjaw il-biċċa xogħol diffiċli li nimxu lejn ekonomija waħda, għaqda politika waħda.”

Diskors lill-Parlament Ewropew, 14 ta’ April, 1999.

 

“Il-kolonni ta’ l-istat nazzjon huma x-xabla u l-munita, u aħna bdilna dak.”

Intervista fil-gazzetta Financial Times, April 1999.

 

“Aħna bdejna kapitlu ġdid fl-istruttura ta’ l-Ewropa. L-ewro ma kienx biss deċiżjoni tal-bankiera jew deċiżjoni teknika. Kienet deċiżjoni li biddlet għal kollox in-natura ta’ l-istati nazzjon.”

 

“L-ewro jista’ jwassal biss għal integrazzjoni dejjem eqreb tal-politika ekonomika tal-pajjiżi … Dan jitlob li l-istati membri iċedu dejjem aktar sovranita’ ”.

 

“B’definizzjoni hija deċiżjoni permanenti. Inti ma tistax tidħol f’għaqda monetarja taħseb li inti tista’ tagħmel hekk għal ħames snin jew hekk.”

 

(Kumment tagħna. Jaf jew ma jafx Prodi li kollox jista’ jitbiddel jekk il-poplu jkun irid u ħadd u xejn ma jista’ jżommu? Jemmen jew le fid-demokrazija Prodi?)

 

“Sakemm jeżisti l-veto fuq it-taxxa, l-UE tkun qisha suldat jipprova jimxi b’balla u katina ma sieq waħda.”

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ