MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

  NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Jean Monnet, wieħed mill-‘missierijiet fundaturi’ ta’ l-Unjoni Ewropea u fundatur tal-Moviment Ewropew

 

"L-għaqda waħda tal-funzjonijiet ekonomiċi iġġiegħel lin-nazzjonijiet li jgħaqqdu s-sovranita tagħhom f’dik ta’ stat Ewropew wieħed”.

3 ta’ April, 1952

 

 

 Wim Duisenburg President tal-Bank Ċentrali Europew

 

"Minn issa ‘l quddiem, il-politika monetarja, ġeneralment parti essenzjali tas-sovranita’ nazzjonali, tiġi deċiża minn istituzzjoni tassew Ewropea”. Daily Telegraph, 1 ta’ Jannar, 1999

 

"Id-dħul ta’ l-ewro u d-dħul ta’ politika monetarja waħda ma jistgħux ikunu minhom infushom ir-rimedju għall-problema tal-qagħad … Il- qagħad jista’ biss jiġi miġġieled b’riformi strutturali li jimmiraw li jagħmlu s-swieq tax-xogħol aktar effiċjenti”. Reuters, 23 ta’ Ottubru, 1998

"Il-proċess ta’ l-għaqda monetarja jmur id f’id, irid imur id f’id, ma l- integrazzjoni politika u fl-aħħarnett għaqda politika. L-EMU (Għaqda Monetarja Ewropea) hija, u dejjem kienet maħsuba li tkun, tarġa fit-triq għal Ewropa magħquda”.

Otmar Issing Membru tal-Bord Esekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

 

"Ma hemm l-ebda eżempju fl-istorja ta’ għaqda monetarja li damet li ma kienitx magħquda ma stat wieħed.”

(Nota tagħna: Għalhekk iridu jagħmlu lill-Unjoni Ewropea stat federali wieħed)

 

"Li tagħmel l-aġir tal-vot tal-membri individwali [fil-Bank Ċentrali Ewropew] pubbliċi jinkuraġġixxi l-iskrutinju tal-mod ta’ kif jivvutaw il- membri. Dan, imbagħad, jinkuraġġixxi pressjonijiet minn barra fuq il- membri tal-Kunsill li joħorġu minn interessi lokali”.

(Nota tagħna: Din hija l-iskuża li jġibu għax ma jridux jgħidu kif jivvutaw ir- rappreżentanti tal-pajjiżi membri fil-Kunsill tal-Bank Ċentrali Ewropew. Kif jista’ xi ħadd ikun ċert li ma jkollhomx jivvutaw bilfors kif jiġu ordnati mid-dittaturi ta’ l-UE? Għalfejn iridu jaħbu?)

 

 Hans Tietmeyer Gvernatur tal-Bundesbank, il-Bank Ċentrali Ġermaniż

 

"Munita Ewropea twassal lin-nazzjonijiet membri jittrasferixxu s-sovranita` tagħhom fuq il-politika finanzjarja u l-politika tal-pagi kif ukoll l-affarijiet monetarji … hija immaġinazzjoni li taħseb li stati jistgħu jżommu l-awtonomija tagħhom fuq il- politika tat-taxxi”.

17 ta’ Ottubru, 1997

 

 

Jean-Claude Trichet Gvernatur tal-Banque de France

 

"Hemm tendenza li ma jistmawx tajjeb is-setgħat fiskali u għaldaqstant is-setgħat politiċi li jista’ juża l-Kunsill. Il-Kunsill ikollu setgħat fuq l-estimi (budget) ta’ l- istati membri aktar milli għandhom l-istituzzjonijiet federali kemm fil-Ġermanja jew l-Istati Uniti … Iva, hemm involut element ta’ għaqda politika, la darba deċiżjonijiet fiskali huma neċessarjament politiċi … Li jibqa’ tassew huwa li l- għaqda politika mqaddsa fit-Trattat ta’ Maastricht fil-qasam ekonomiku ma għandha l-ebda ekwivalenti llum f’oqsma oħra: diplomazija, sigurta` interna u barranija”.

 

 

 Jose Maria Gil-Robles ex-President tal-Parlament Europew

 

"Aħna għandna noħolqu ‘għejjun tagħha stess’ għall-Unjoni fil-forma ta’ taxxa tad-dħul diretta, indipendentament min-nazzjonalita”.

Daily Telegraph, 25 ta' Ottubru, 1998

 

(Nota tagħna: fi kliem ieħor irid jagħmel taxxa għall-Unjoni Ewropea li tinqata’ direttament mill-paga tal-ħaddiema għax mhux biżżejjed imsallbin bit-taxxi ordnati mill-UE ħalli d-dittaturi tagħha jkollhom biex jixxalaw)

<< Lura <<

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola liċ-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ