MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU   LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI   ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

  GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

Merħba

Minn din il-paġna tistgħu tniżżlu l-paġna tad-data li tridu biex taraw x'kien intqal 

fil-konferenzi stampa mogħtija mis-CNI

 

Agħzel il-paġna li trid

 

2003  

09.05.2003     06.06.2003     14.06.2003

01.07.2003     21.08.2003     26.08.2003

26.08.2003A    16.12.2003

   

2004

30.03.2004     21.09.2004     26.10.2004

 

2005

22.03.2005     19.04.2005     17.05.2005

31.05.2005     14.06.2005     28.06.2005

12.07.2005     13.12.2005

 

2006

27.01.2006

 

2007

    23.04.2007     06.08.2007     02.10.2007

    06.11.2007

 

2008

11.04.2008     28.04.2008     02.06.2008

16.06.2008     19.06.2008     16.09.2008

17.10.2008     11.12.2008

 

2009

02.03.2009    28.04.2009

 

2010

   

 

2011

23.02.2011

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

   

<< Lura <<

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ