MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

L-Unjoni Ewropea ordnat li mis-sena 2010 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €182,192 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

Merħba

Minn din il-paġna tistgħu tniżżlu l-paġna tad-data li tridu biex taraw x'kien inkiteb  

mill-Mexxej tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI  

l-avukat Karmenu Mifsud Bonnici

 

Agħzel il-paġna li trid

 

2003

21.08.2003     11.11.2003    16.12.2003

 

2004

11.02.2004     30.04.2004     31.05.2004

07.06.2004     15.06.2004     07.07.2004

12.07.2004     28.07.2004     30.07.2004

19.10.2004     05.11.2004     06.12.2004

 

2005

20.01.2005     13.01.2005     03.03.2005

17.03.2005     29.03.2005     31.03.2005

05.04.2005     12.04.2005     22.04.2005

03.05.2005     05.05.2005     16.06.2005

24.06.2005     01.07.2005     02.07.2005

04.07.2005     23.11.2005     10.12.2005

 

2006

07.01.2006     21.01.2006     04.02.2006

11.02.2006

 

2008

06.03.2008     26.03.2008     17.04.2008

30.12.2008

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ