MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Fil-bidu ta bidla, il-patrijott huwa skars, qalbieni, mibgħud u mżeblaħ. Meta l-kawża tiegħu tirnexxi, madankollu, il-beżżiegħa jingħaqdu miegħu, għaliex imbagħad ma jkun jiswa xejn biex tkun patrijott.                

Notebook, 1904 Samuel Clemens (Mark Twain)

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

 

MERĦBA

Minn din il-paġna tistgħu tmorru lejn il-paġna tas-sena li tridu biex taraw x'kien inkiteb matul dik is-sena

Aħna għadna qed nibnu dawn il-paġni u għalhekk mhux se ssib xi wħud minnhom. 

Jekk jogħġbok erġa pprova aktar il quddiem.

 

Aqra u ara kif dak li dejjem għedna aħna qiegħed iseħħ

 

Agħżel is-sena li trid

 

 

       

2003    2004    2005

2006    2007    2008

2009    2010    2011

2012       

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat 5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ