MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li mis-sena 2010 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €182,192 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

It-Trattat ta’ Lisbona (1)

 

minn Eddy Privitera

 

Il-ħabib tiegħi, l-Avukat u MEP Dr John Attard Montalto beda sensiela ta’ artikli dwar it-Trattat ta’ Lisbona.

 

Ħassejt li jkun xieraq li l-qarrejja ta’ l-orizzont jingħataw tagħrif dwar xi jkun ifisser għal pajjiżna u għall-poplu Malti dak li jidher f’din is-sensiela ta’ artikli ta’ Dr Attard Montalto.

 

Jekk dan hux se jkun ta’ gwadann jew ta’ telf għall-poplu Malti.


Fl-artiklu numru tnejn,

* issemma li bit-Trattat

* se jinħolqu żewġ “uffiċini ġodda” –

* dak tal-President tal-Unjoni Ewropea u l-Kunsill Ewropew

* u dak tar-Rappreżentant Għoli għas-Sigurtà u Relazzjonijiet Barranin.

 

Nieħdu l-ewwel wieħed.

 

Dan se jfisser li waqt li sa llum kull stat membru

* b’rotazzjoni kien imissu xi darba li jżomm il-Presidenza tal-UE

* u tal-Kunsill għal sitt xhur,

* bit-Trattat ta’ Libona,

* Malta titlef dak id-dritt

* li meta jmissha tieħu f’idejha il-presidenza

* li matulha setgħet tgħati prijorità lill-oqsma

* li forsi Malta jkollha interess qawwi fihom,

* bħal pereżempju

* l-immigrazzjoni illegali

* u aktar.

 

Mela dan l-“uffiċċju” mhu se jkun ta’ ebda gwadann għalina.

 

Apparti li l-poplu Malti mhu se jkollu ebda saħħa jiddeċiedi min ikun il-President tal-UE u tal-Kunsill.


It-tieni ‘uffiċċju”

* – jew ministeru –

* dak tar-Rappreżentant Għoli għas-Sigurtà u Relazzjonijiet Barranin –

* fl-opinjoni tiegħi għandu effett aktar serju fuq pajjiżna.

 

Dan li qed jissejjaħ “Rappreżentant Għoli”

* mhu se jkun xejn ħlief Ministru tal-Affarijiet Barranin,

* kif kien imniżżel fil-Kostituzzjoni tal-UE

* li kienet ġiet miċħuda mill-poplu

* ta’ Franza

* u tal-Olanda.

 

Din waħda mit-tibdiliet kosmetiċi li saru biex taparsi dan it-Trattat m’għandux Kostituzzjoni!

 

Dan se jfisser li l-Gvern Malti

* se jitlef ħafna mid-dritt

* li fl-oqsma tal-affarijiet barranin

* u tas-sigurtà,

* ikun il-Gvern Malti li jiddeċiedi skont l-interessi ta’ pajjiżna.


Issa l-interess tal-UE jieħu preċedenza

* u l-politika barranija ta’ Malta

* se tkun imħaddma minn dan ir-Rappreżentant Għoli tal-UE.

 

Għalkemm uffiċjalment dan ir-Rappreżentant Għoli

* għandu jħaddem dawn iż-żewġ oqsma

* “b’koperazzjoni” mal-istati membri,

* kif jiġri dejjem fl-UE,

* pass wara pass

* fl-aħħar mill-aħħar

* l-UE jirnexxilha tieħu l-poter minn idejn l-istati membri,

* kif se jiġri bit-Trattat ta’ Lisbona

* meta se jkun hemm 68 qasam

* li sal-lum jaqgħu fil-kompetenza tal-istati membri

* u li bit-Trattat se jsiru bil-maġġoranza.

 

U b’hekk is-sovranità ta’ pajjiżna se tieħu tisbita kbira f’dawk l-oqsma kollha.


Mela żgur li b’dawn iż-żewġ “uffiċini” jew ministeri ġodda, Malta mhi se tiggwadanja xejn, pjuttost se titlef ħafna!

 

L-Erbgħa, 28 ta’ Ottubru, 2009

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ