MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li mis-sena 2010 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha

€182,192 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

 

Tat-Tarzna qegħdin jistaqsu

 

minn Dun Anġ Seychell

 

Il-Haddiema tat-Tarzna ilhom il-ġimgħat jistaqsu mistoqsijiet importanti dwarhom infushom u dwar il-ġejjieni ta’ l-azjenda tagħhom, it-Tarzna. 

 

Dawn il-mistoqsijiet qegħdin jagħmluhom lill-Gvern għax hu waħdu jinsab responsabbli għall-privatizzazzjoni li jrid jagħmel fi żmien ftit xhur oħrajn.

Qegħdin jistaqsu waqt li jħossuhom urtati u mormijin wara d-diskors ta’ ministru tal-Gvern li wasal biex qal li dawk il-ħaddiema tat-Tarzna li għalqu 56 sena huma piż fuq l-azjenda u mhumiex produttivi. 

 

Ma staħax jitkellem hekk fuq nies li ilhom it-Tarzna mal-40 sena u huma fost l-aqwa nies tas-sengħa li għandu pajjiżna!

Illum it-Tnejn, il-ħaddiema tat-Tarzna se jingħataw l-iskemi li bihom jieħdu somma flus u jispiċċaw mill-post tax-xogħol tagħhom. 

 

Xi wħud minnhom se jinżammu fl-impjieg avolja ħadd ma jaf min se jkunu s-sidien il-ġodda, kemm minnhom se jinżammu fl-impjieg mis-sidien il-ġodda.

 

B’liema kejl

 

Dan kollu sar b’impożizzjoni, mingħajr djalogu miftuħ mal-General Workers’ Union, ir-rappreżentanta tal-ħaddiema. 

 

Taqbel jew ma taqbilx il-GWU, dawk huma l-iskemi u dawk se jibqgħu – kollox fil-għama, qabel ma feġġew is-sidien il-ġodda, qabel ma sar magħruf dawn x’iridu u x’lesti jaċċettaw dwar il-ħaddiema preżenti tat-Tarzna.

 

Sa Diċembru t-Tarzna jew tkun inbiegħet jew tkun ingħalqet.

B’liema kejl se jkejjel il-Gvern biex jgħid kemm għandhom jibqgħu u kemm se jingħata somma u jirtiraw?

 

B’liema kejl qed jgħid li se jispiċċaw iżjed minn elf ħaddiem minn total ta’ 1,700 li hemm bħalissa? 

 

X’jiġri jekk is-sidien il-ġodda jgħidulu li se jkollhom il-ħaddiema tagħhom, iċ-‘cheap labour’, l-Indjani u l-Filippini li diġà qegħdin jidhru f’din l-azjenda?

M’hemmx diskussjoni. M’hemmx spjegazzjoni.

Il-ħaddiema tat-Tarzna qegħdin jistħajlu qiegħda terġa’ tinkiteb l-istorja reċenti tal-ħaddiema tas-Sea Malta!

Il-ħaddiema tat-Tarzna bilfors jistaqsu għax iħossu li l-Gvern daħak bihom. 

 

Ftit xhur ilu, qabel l-elezzjoni l-ħaddiema kollha tat-Tarzna rċevew ittra d-dar li fiha l-Gvern wegħedhom li ħadd minnhom m’hu se jispiċċa ‘redundant’.

 

Dejjem lestew fil-ħin

 

Issa li l-maġġoranza tal-ħaddiema se jsibu li ma għadx hemm post għalihom fit-Tarzna qegħdin jistaqsu:

Għaliex għebet il-mira li t-Tarzna ma tibqax tagħmel telf u tasal biex ma tkunx tinħtieġ iżjed sussidju min-naħa tal-Gvern?

Il-ħaddiema tat-Tarzna bħalissa m’humiex jagħmlu dmirhom? 

 

M’humiex ilestu x-xogħol tat-tiswija tal-vapuri fil-ħin miftiehem, anzi ġie li anke qabel id-data miftiehma? 

 

Is-sidien tal-vapuri li jidħlu jsewwu t-Tarzna m’humiex jiftaħru bix-xogħol tal-ħaddiema Maltin?

Tajjeb li l-pubbliku Malti jkun jaf li l-ħaddiema preżenti tat-Tarzna ilhom jaqdu dmirhom fil-ħin, u qabel il-ħin, ferm qabel ma ġew installati l-‘cameras’ li jispjunaw fuqhom!

F’din l-aħħar sena u nofs kull xogħol li sar fuq tiswija ta’ vapuri sar fil-ħin u telf ma kien hemm xejn.

Nhar it-Tnejn telaq mit-Tarzna t-tanker tal-“V ships” Norveġiżi jismu “Princess Discovery”. 

 

Il-ħaddiema lestew ix-xogħol jum qabel id-data miftehma u s-sidien tiegħu taw jum bonus lit-Tarzna!

 

L-istess ġara fil-każ ta’ ‘oil rig’ kbir Amerikan li daħal f’dawn il-jiem u tlesta fil-ħin.

Allura x’ġara biex għebet il-mira u b’urġenza kbira l-Gvern ħolom bil-privatizzazzjoni?

 

It-tmexxija tat-Tarzna

 

Jekk il-ħaddiema industrijali kkoperaw u qdew dmirhom fix-xogħol, allura min hu responsabbli tat-telf ta’ miljuni ta’ liri li ġarrbet dan l-aħħar it-Tarzna?

Għaliex il-Gvern ma jridx jagħmel inkjesta pubblika dwar it-tmexxija tat-Tarzna, dwar il-politika li biha tmexxiet mindu t-tmexxija waqgħet f’idejn grupp ta’ barranin li ma kienu ta’ l-ebda fejda għall-iżvilupp ta’ din l-azjenda, lanqas ħaqq is-salarju gwapp li ngħata lil kull wieħed minnhom!

Dawn il-barranin, li wieħed minnhom kien supretendent fl-industrija taż-żejt, urew il-għerf tagħhom meta ddeċidew li t-Tarzna ma tibqax issewwi l-vapuri imma tibda tikkonvertihom kif titlob l-industrija taż-żejt. 

 

Waqqfu t-tiswija tal-vapuri fi żmien meta hawn ‘boom’ fil-Baħar Mediterran għax-xogħol ta’ tiswija. 

 

Hawn xogħol immens ta’ tiswija fuq tankers u vapuri oħrajn li kontinwament ikollhom bżonn jidħlu fit-tarzni u jagħmlu dak li titlob minnhom l-‘insurance’.

X’ġara?

Intefgħu fuq il-konverżjoni tal-vapuri. 

 

Saru disinji żbaljati. 

 

Sar xogħol li kellu jerġa’ jsir mill-ġdid, ġieli sar tliet darbiet. 

 

U fil-każ tal-“Fjord” u tal-“Fjell” it-telf tal-flus beda tiela’ bil-miljuni – 20 miljun, 12-il miljun.

 

Lil ħadd ma ħarrġu

 

Dawn il-kbarat indunaw li fallew u malajr reġgħu tefgħu t-Tarzna fuq ix-xogħol li fih il-ħaddiema huma esperti – it-tiswija!

X’għamlu iżjed dawn il-mexxejja barranin?

Ħallew lill-ħaddiema bl-istess għodda qadima ta’ żmien l-Ammirall u ta’ żmien Bailey.

U dak li hu l-agħar ma ħadux ħsieb dak li kienet qaltilna l-Unjoni Ewropea – naqqsu l-ħaddiema imma dawk li jibqgħu ħudu ħsieb li jkunu mħarrġin. 

 

U l-UE tatna l-flus għat-taħriġ. 

 

X’sar minnhom? 

 

Ħadd ma ntbagħat jitħarreġ. 

 

Ħaddiema ntbagħtu l-Italja biex jitgħallmu x’qed isir bħalissa fit-tarzni Taljani biex jaddottaw ruħhom.

Fi żmien Mintoff kien hawn ħaddiema li ntbagħtu jitħarrġu Spanja u anke jistudjaw fl-universitajiet. 

 

Kien hemm oħrajn intbagħtu bħala inġinieri fuq il-baħar mad-ditta Texaco. 

 

Anke fi żmien Swan Hunter sar it-taħriġ. 

 

Imma issa xejn. 

 

X’sar minnhom il-flus li ġew sewwasew għat-taħriġ tal-ħaddiema?

Ħadd ma jaf xejn. 

 

Uħud mill-mexxejja barranin għebu. 

 

Wieħed minnhom għadu hawn u bis-salarju ta’ mijiet t’eluf ta’ liri Maltin, irnexxielu jixtri flat lussuż fil-Portomaso!

 

Allura m’għandhiex issir inkjesta biex il-poplu tagħna jkun jaf kif intużaw il-flus li ħareġ u l-oħrajn li ġew mill-UE?

Il-ħaddiema tat-Tarzna taw ir-riżultati. 

 

Għandhom x’juru bil-ħila tax-xogħol tagħhom. 

 

Imma dawk il-barranin li kienu fit-tmexxija fallew. 

 

U fit-Tarzna t-tmexxija hija kollox.

Kif qal il-ħabib tagħna, Professur Godfrey Baldacchino, f’kitba tiegħu f’Il-Ġens:

“Min ikun is-sid tat-Tarzna m’għandux jagħmel daqshekk differenza. Imma min imexxiha iva.”

Għalhekk hemm bżonnha l-inkjesta dwar it-tmexxija!

 

It-Tnejn, 4 ta’ Awissu, 2008

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ