MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li mis-sena 2010 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha

€182,192 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

 

Il-prezz tal-privatizzazzjoni

 

minn Dun Anġ Seychell

 

Sakemm qiegħed nikteb, il-Gvern u l-General Workers’ Union għadhom ma waslux għal ftehim dwar il-ġejjieni tat-Tarzna, minkejja l-preżenza u s-sehem tal-medjatur li daħal bejniethom.

Fil-jiem li għaddew dehret il-kitba ta’ eks-impjegat tat-Tarzna li bassar li l-privatizzazzjoni mhux se tirnexxi.

 

Dehret ukoll stqarrija ta’ l-Isqfijiet Maltin dwar it-Tarzna li saħqet fuq il-ħtieġa li l-ġid komuni għandu jiġi dejjem qabel il-ġid privat.

 

Min-naħa tiegħi, se nkompli nuri għaliex fid-dinja tagħna hawn moviment qawwi kontra l-privatizzazzjoni u liema huma l-argumenti tagħhom.

 

Prezz għoli

 

Suppost li bil-privatizzazzjoni niffrankaw l-ispejjeż u nżidu l-qligħ.

 

Fil-prattika l-qligħ li jsir iżid in-nefqa waqt li l-Gvern ikun jista’ jissellef b’rata inqas u l-iffinanzjar pubbliku jkun ferm irħas.

 

L-awditur ġenerali tal-provinċja ta’ New Brunswick, fil-Kanada, sab li skola li nbniet bis-sehem pubbliku u privat kienet tqum 775,000 dollaru inqas kieku l-provinċja għamlet ix-xogħol kollu hi.

 

In-nefqa ikbar kienet riżultat tar-rati ogħla ta’ imgħax li l-kumpanija privata kellha tħallas.

Bil-privatizzazzjoni tiffranka l-flus l-iżjed billi tnaqqas il-pagi u żżid is-sensji.

Fil-Messiku l-privatizzazzjoni wasslet għall-agunija tat-trejd unjins u l-għoti bl-addoċċ tas-sensji.

Fiċ-Ċilì l-kura medika privata naqqset l-impjegati pubbliċi fil-qasam tas-saħħa pubblika minn 110,000 għal 53,000 bejn l-1973 u l-1988.

Bil-privatizzazzjoni tidħol il-mentalità li l-bejgħ jiġi qabel is-sigurtà fil-postijiet tax-xogħol.

Il-privatizzazzjoni tal-ferroviji Ingliżi fl-1996 ħolqot sistema ineffiċjenti bis-sogru ta’ ħafna aċċidenti akkost ta’ sussidji pubbliċi enormi.

 

Fl-2001 il-vjaġġi ikkanċellati waslu għal 165,000 – tliet darbiet iżjed mis-sena 1999.

 

Iżjed minn 2,000 kuntrattur kellhom x’jaqsmu mal-manutenzjoni tal-ferroviji!

Meta l-Gvern Konservattiv fil-Kanada naqqas l-istaff li jispezzjona l-kwalità ta’ l-ilma u għalaq il-laboratorji governattivi għax ippreferal-laboratorji privati, seħħ riżultat diżastruż.

 

F’Mejju 2000, fil-belt żgħira ta‘ Walkerton, seba’ min-nies mietu mit-tniġġiż ta’ l-ilma tax-xorb u mijiet oħrajn mardu minħabba f’hekk.

 

Iż-żgħir ibati

 

Meta l-privat jibda jmexxi s-servizzi pubbliċi, dawk li jkollhom l-inqas dħul ta’ flus ma jibqgħux kapaċi jħallsu għalihom.

Fl-Afrika t’Isfel 25% tal-popolazzjoni ta‘ 44 miljun sfaw imċaħħdin mis-servizz ta’ l-ilma u dawl wara li s-servizzi kienu privatizzati.

 

Meta beda jidħol l-iffinanzjar privat fl-isptarijiet pubbliċi fl-Ingilterra (magħruf bħala Private Finance Initiative) naqsu bis-sħiħ is-servizzi li kien jieħu l-poplu bis-servizz nazzjo-nali ta-saħħa.

 

L-ewwel 14-il sptar mibni bis-sehem tal-finanzi privati kellhom l-għadd ta’ sodod imnaqqas bi 30% u n-nefqa għall-istaff kliniku mnaq-qsa b’25%.

Meta xi servizzi pubbliċi jiġu privatizzati, ikun hemm inqas kontroll fuqhom u inqas ikun hemm manutenzjoni.

F’Lee County, fl-Istat ta’ Florida, fl-Amerika, is-sistema ta’ l-ilma u d-drenaġġ kellha terġa’ lura taħt il-kontroll pubbliku fis-sena 2000 wara li l-awditur pubbliku sab quddiemu storja sħiħa ta’ traskuraġni fil-manutenzjoni.

 

Lee County stmat li trid toħroġ is-somma ta’ tmien miljun dollaru biex tibni mill-ġdid is-sistema.

Fl-Ingilterra kien hemm il-pjan biex fil-belt ta’ Coventry iseħħ it-tiġdid ta’ żewġ sptarijiet b’neqfa ta’ 45 miljun dollaru.

 

Meta l-proġett ġie privatizzat, in-nefqa telgħet għal 261 miljun dollaru.

 

Biex jagħmel tajjeb għal dan, is-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa qed ikollu jħallas lis-sidien privati 54 miljun dollaru fis-sena għat-tul ta’ 25 sena!

Iżjed ma tinxtered il-privatizzazzjoni, instab li iżjed inħolqu l-kondizzjonijiet meħtieġa għat-tixrid tal-kriminalità.

Fil-Bolivja, meta l-ilma ġie privatizzat u beda jissejjaħ Aguas del Tunari fid-distrett ta‘ Cochaabamba, l-aġenzija privata ma reditx tgħid x’kienu r-raġunijiet għala għolliet il-prezz ta’ l-ilma u ħarġet bl-iskuża fiergħa li dak kien sigriet kummerċjali!

Fl-Ungerija, fejn hemm il-kumpanija tad-drenaġġ ta’ Budapest, il-belt kapitali, proprjetà tad-ditta Vivendi, il-kuntratt u d-dokumenti kollha li għandhom x’jaqsmu ma’ dan is-servizz privat jinżammu sigrieti u l-kunsillieri eletti ma jitħallewx jarawhom.

Fejn tidħol in-naħa t’Isfel, jiġifieri t-Tielet Dinja, il-Bank Dinji u l-Fond Monetarju Internazzjonali jinsistu li l-privatizzazzjoni hija obbligatorja biex iseħħ mill-ġdid l-istrutturar ekonomiku.

 

Fl-Amerika Latina, fl-Ewropa tal-Lvant, fl-Afrika, eluf ta’ privatizzazzjoni seħħew bil-barka u bl-insistenza ta’ dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet iddominati mill-Amerika!

John Kenneth Galbraith ma kienx xi ekonomista Marxista.

 

Kien ekonomista liberali fi żmien Kennedy.

 

Dan ħolom b’dinja mifnija “bil-ġid privat u bil-miżerja pubblika”.

 

B’dokument f’idejh, wasal għall-konklużjoni li f’soċjetà fejn il-ġid jinġema’ f’idejn ftit nies, l-idea li kulħadd huwa ndaqs quddiem is-suq hija ċajta.

Il-kittieba Indjana Arundhati Roy tagħmel osservazzjoni f’waqtha:

“Il-privatizzazzjoni hija ppreżentata bħallikieku l-unika alternattiva għal stat ineffiċjenti u korrott. Tabilħaq din m’hi għażla xejn… Hija kuntratt kummerċjali li jaqbel kemm lill-kumpaniji privati, li preferibbilment ikunu barranin, kif ukoll lill-mexxejja tat-Tielet Dinja”.

Isimgħu x’qalet trejd unjin, il-Canadian Union of Public Employees:

“L-esperjenza madwar id-dinja u matul it-triq turi li dawn l-inizjattivi jżidu n-nefqa, inaqqsu l-kwalità, jirrestrinġu l-aċċess u jħawwdu l-akkontabilità.”

In-Norveġja hija fost il-pajjiżi l-iżjed għonja tad-dinja tagħna.

 

Anke hemmhekk il-privatiz-zazzjoni għolliet rasha, imma sabet kontriha l-ħajt tat-trejd unjins.

 

Sitta mill-aqwa trejd unjins ingħaqdu flimkien u fformaw il-front For Velferds Staten (bil-Malti b’“Risq il-Welfare State”) bil-għan li jissieltu “il-politika qerrieda tan-neo-liberaliżmu, li tinkludi l-privatizzazzjoni u d-deregulazzjoni”.

Fost il-membri rappreżentanti u minn dawn it-trejd unjins hemm l-impjegati muniċipali, l-għalliema, infermieri, ‘social workers’ u skrivani.

Hekk igħid poster li deher fl-Afrika t’Isfel:

“Aħna ma ġġelidniex għall-ħelsien biex inkunu nistgħu nbiegħu kollox bl-irkant għal min joffri l-iżjed”.

Meditate, gente, meditate!

 

It-Tnejn, 1 ta’ Settembru, 2008.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ