MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li mis-sena 2010 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha

€182,192 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

Id-diskors ta’ Giuliano Amato

 

Kif kulħadd jaf, issa l-Unjoni Ewropea se terġa’ tressaq il-kostituzzjoni tagħha għall-approvazzjoni tal-pajjiżi membri wara li din kienet ġiet miċħuda mill-poplu Franċiż u mill-poplu Olandiż.

 

Din issa qed tissejjaħ bħala Trattat ta’ Riforma, imma kulħadd jaqbel li din hija l-istess kostituzzjoni li kienet ippreżentata qabel bi ftit tibdil kosmetiku.

 

Tant dan huwa minnu, li l-istess Giuliano Amato li kellu grupp li kien qiegħed jirrevedi l-Kostituzzjoni qal li din saret imħawwda apposta ħalli l-poplu ma jifimhiex u għalhekk ma jitlobx referendum.

 

Dan juri l-biża li għandhom il-mexxejja qarrieqa kolonjalisti dittatorjali ta’ l-Unjoni Ewropea li l-popli tal-pajjiżi membri jerġgħu ma jaċċettawhiex.

 

Infakkru li hawn Malta l-politiċi bla sinsla kienu njoraw lill-poplu Malti u ddeċidew li jiddeċiedu huma għax beżgħu li l-poplu Malti ma jaċċettax il-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea.

 

Biex juri l-arroganza u l-lagħaqiżmu tagħhom lejn l-Unjoni Ewropea kienu qablu mal-kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea huma fil-Parlament u njoraw lill-poplu Malti li għandu kull dritt li juri jekk jaqbilx jew le mal-kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea.

 

Infakkru li dak li għamlu l-parlamentari Maltin sar wara li l-kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea kienet diġa’ ġiet miċħuda mill-poplu Franċiż u mill-poplu Olandiż.

 

Issa li hemm proposta l-istess kostituzzjoni għalkemm b’xi tibdil imma li issa qed tissejjaħ Trattat ta’ Riforma, xorta waħda jrid jerġa’ jitressaq quddiem il-pajjiżi membri għall-approvazzjoni jew le tagħhom.

 

Għalhekk għandna nesiġu mill-politiċi tagħna li ma jerġgħux ikunu arroganti u japprovaw dan it-trattat huma, imma li dan it-trattat għandu jitressaq biex jiġi approvat jew miċħud mill-poplu Malti permezz ta’ referendum.

 

Biex nuru kemm dan it-Trattat ta’ Riforma ġie magħmul imħawwad apposta ħalli l-poplu komuni ma jifhmux, jekk tikklikkjaw fuq il-link aktar l-isfel għandkom recording tad-diskors li għamel Giuliano Amato fejn qal dan il-kliem.

 

Dan juri kemm il-mexxejja ta’ l-Unjoni Ewropea huma mexxejja qarrieqa u jridu jqarrqu bil-popli tal-pajjiżi membri ħalli bis-sewwa jew bid-dnewwa jaslu fejn ikunu jridu, anki jekk il-popli ma jkunux jaqblu magħhom.

 

Issa l-poplu Malti għandu l-provi u jista’ jisma b’widnejgħ il-qerq tal-mexxejja qarrieqa ta’ l-Unjoni Ewropea u tal-politiċi Maltin li daħħluh f’dan is-saram kollu u li issa ilu ftit iħoss il-piż tas-sħubija.

 

Aħna nibqgħu nsostnu dak li dejjem għedna li l-unika triq ta’ salvazzjoni għalina bħala poplu u bħala nazzjon huwa li nfittxu nitilqu mill-Unjoni Ewropea l-lejla qabel għada kif għandna kull dritt u setgħa li nagħmlu.

 

Għalhekk aħna ħlifna li neħilsu lil Malta mill-jasar, il-kolonjaliżmu u l-ħakma dittatorjali illegali ta’ l-Unjoni Ewropea.


Id-diskors ta’ Giuliano Amato

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola liċ-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ