MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

Sejħa lill-kandidati għall-Parlament Ewropew

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici

 

Il-mija u tlieta u erbgħin elf li fir-Referendum ivvotaw kontra l-ftehim magħmul mill-Gvern Nazzjonalista ma’ l-Unjoni Ewropea, għamlu dan għax jemmnu li l-ftehim huwa ta’ ħsara għal Malta. 

 

Kieku ma jemmnux dan, ma kienx ikollhom raġun jivvotaw kontrih.

Jekk il-ftehim li sar huwa ta’ ħsara għal pajjiżna, ma għandniex raġun naċċettawh, lanqas jekk jaqbel għall-Partit Laburista li jaċċettah.

 

Għax il-ġid tal-pajjiż jiġi qabel il-ġid tal-partit. 

 

Għandna nfittxu l-interessi ta’ pajjiżna qabel dawk tal-partit tagħna.

Il-fatt li maġġoranza żgħira vvotat favur il-ftehim, ma jobbliganiex li naċċettawh. 

 

Jobbligana li nħallu l-maġġoranza tipprova twettqu, fil-waqt li aħna nipprovaw nipperswaduha għaliex m’għandhiex twettqu.

 

Il-fatt li huwa ftehim li jagħmlilna ħsara, jobbligana ma naċċettawhx. 

 

Ma naċċettawhx ma jfissirx li ninjorawh. Ifisser li naħdmu biex inbiddlu r-realtà ta’ ħsara maħluqa minnu.

La nemmnu li l-ftehim huwa ta’ ħsara għalina, għandna dmir naraw nistgħux inbiddluh. 

 

M’għandniex dritt ngħidu li la l-maġġoranza riditu, m’għandniex inbiddluh allavolja nistgħu nagħmlu dan.

Jekk nistgħu nbiddlu l-ftehim li sar, jeħtiġilna naraw jaqblilniex nagħmlu dan. 

 

Jeħtiġilna nqabblu l-ħsara li nemmnu l-ftehim jagħmel lil pajjiżna, ma’ xi ħsara ssirilna jekk inbiddlu l-ftehim.

 

Meta ngħidu nbiddlu l-ftehim li sar, inkunu qegħdin ngħidu li nagħmlu ftehim minfloku li ma jkunx ta’ ħsara għalina. 

 

Mela, jekk inbiddlu l-ftehim li sar, mhux talli ma nagħmlux aktar ħsara milli nagħmlu ġid, imma nbiddlu l-ħsara li ssirilna bil-ftehim li nagħmlu minfloku.

Jekk minflok il-ħsara li ssir bil-ftehim li sar, nagħmlu ġid bil-ftehim li jsir minfloku, il-pajjiż jikseb ġid. 

 

Jekk jaqbel lill-pajjiż, il-Partit Laburista huwa fid-dmir li jbiddel il-ftehim.

Jekk jaqbel lill-pajjiż li l-ftehim jinbidel, jaqbel lill-partit. 

 

Jekk lill-Partit Laburista jaqbel li l-ftehim jinbidel, huma fi żball dawk li jgħidu li l-partit ma jaqbillux li jaħdem ħalli jbiddel il-ftehim.

Huma fi żball dawk li jgħidu li lill-partit ma jaqbillux li jaħdem ħalli l-ftehim jinbidel, jekk dawn li jgħidu dan, jaħsbu hekk. 

 

Jekk jgħidu dan mhux għax jaħsbu hekk, iżda għax hekk jaqbel lilhom, allura mhux biss huma fi żball, iżda huma wkoll fid-dnub kbir li qegħdin iqiegħdu l-interessi personali tagħhom qabel l-interessi tal-pajjiż u qabel l-interessi tal-ħaddiema li għalihom twaqqaf il-Partit tal-Ħaddiema.

Għandi nifhem li l-kandidati Laburisti li ħerġin għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew jemmnu dak li l-partit sostna li l-ftehim li sar huwa ta’ ħsara għall-poplu tagħna. 

 

F’din l-elezzjoni, biex huma jitwemmnu mill-votanti Laburisti, jeħtiġilhom juru li se jaħdmu ħalli jwarrbu dak li jikkaġuna dik il-ħsara lill-poplu tagħna.

 

Il-kaġun tal-ħsara huwa l-ftehim li sar. 

 

Għalhekk, il-votanti Laburisti għandhom dritt jistennew mill-kandidati Laburisti li jintrabtu li jaħdmu ħalli jbiddlu l-ftehim li huwa l-kaġun ta’ tant ħsara għall-poplu tagħna u speċjalment għall-ħaddiema tagħna.

Dawk li vvotaw favur il-ftehim, iżda diġà ntlaqtu mill-effetti negattivi tiegħu, u dawk li issa qegħdin jaraw li se jintlaqtu, fl-elezzjoni tat-12 ta’ Ġunju jivvotaw għal dawk il-kandidati li joffrulhom tama li bil-ħidma tagħhom ibiddlu l-ftehim. 

 

Jekk il-kandidati Laburisti joffru din it-tama, ikollhom raġun jittamaw li jingħataw l-appoġġ mhux biss tal-Laburisti li emmnu li l-ftehim huwa ta’ ħsara għal pajjiżna, imma anke ta’ dawk li emmnu li l-ftehim kien se jkun ta’ ġid, iżda sabu, jew qegħdin jaraw, li huwa ta’ ħsara kbira għall-poplu tagħna.

Din hija r-realtà politika ġdida ta’ wara l-ftehim li sena ilu l-maġġoranza approvat u li llum mhux qed jogħġobha.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tnejn, 31 ta’ Mejju, 2004

 

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ