MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

  NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Lil Malta fJum il-Ħelsien

 

Aħna minn qalbna nsellmulek, Malta!

Ifraħ u thenna, Ġenna ta Sliem!

Fuqek qatt aktar barrani ma jaħkem.

Ħares ferħana, Malta, l quddiem.

Tlajt sal-quċċata: minn hemm ħadd ma jniżżlek.

Ġensek iħarsek jibqa sat-tmiem.

 

Ifraħ! Jum ġdid, Malta, sebaħ għalik:

Fartek, Sultana, kulħadd mgħaxxaq bik.

Ħielsa tul għomrok kif int ma kont qatt.

Gieħek ma ħiltek kif jixraq irbatt.

Wasal sa fl-aħħar għalik il-ħelsien.

Beda sa fl-aħħar għalik l-egħżeż żmien.

 

KARMENU VASSALLO

 

Dan huwa l-Innu li nkiteb bħala tifkira għażiża għal Jum il-Ħelsien, 31 ta Marzu, 1979.

 

L-Indipendenza u l-Ħelsien reġgħu insterqulna bil-qerq u bis-sħubija fl-Unjoni Ewropea

 

Ningħaqdu ħutna Maltin u Għawdxin biex nerġgħu nqalftu l barra l-ħakkiem barrani dittatur kolonjalista ta l-Unjoni Ewropea li bil-konġura u l-qerq tiegħu flimkien mal-ĠUDIET li ma jixirqilhomx jissejħu Maltin u Għawdxin serqilna l-Indipendenza u l-Ħelsien tagħna.

 

Naħdmu u nħaffu ħalli ma ndumux ma nkunu nistgħu nerġgħu bil-ferħ inkantaw dan l-innu lill-għażiża Malta tagħna, Indipendenti u Ħielsa minn taħt il-ħakkiem barrani dittatur kolonjalista ta l-Unjoni Ewropea.

 

Qum fuq tiegħek, poplu Malti.

 

 

Tħallix li tibqa tiġi mkażbar mill-ħakkiem barrani dittatur kolonjalista ta l-Unjoni Ewropea.

 

Tħallix li tibqa tiġi mkażbar mill-ĠUDIET li ttradewk.

 

Tħallix li tibqa tiġi mkażbar mill-QUISLINGS li lesti jmexxu skond l-ordnijiet tal-ħakkiem barrani dittatur kolonjalista ta l-Unjoni Ewropea.

 

 

 

QUM FUQ TIEGĦEK POPLU MALTI U ERĠA IDDIKJARA l-INDIPENDENZA U l-ĦELSIEN TIEGĦEK U TA l-GHAŻIŻA MALTA TAGĦNA MINN TAĦT IL-ĦAKKIEM BARRANI DITTATORJALI KOLONJALISTA TA L-UNJONI EWROPEA

 

 

 

<< Lura <<

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat 5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ