MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Mitluba r-riżenja ta’ Simon Busuttil u dawk li assiguraw il-kaċċa fir-rebbiegħa: Il-Gvern se jitlef il-każ fil-Qorti Ewropea –

 

Karmenu Mifsud Bonnici

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-mistoqsija li qiegħda ssir mill-kaċċaturi issa li l-istaġun tar-rebbiegħa mhux se jinfetaħ, hija dik ta’ jekk hemmx xi tama li dan fil-fatt jinfetaħ fis-snin li ġejjin. 

 

Għalkemm ħafna huma qalbhom maqtugħa li dan jinfetaħ, hemm diversi kaċċaturi li qegħdin jorbtu t-tama tagħhom mal-fatt li forsi l-Gvern Malti jirbaħ il-każ li hemm pendenti quddiem il-Qorti Ewropea. 

 

Dwar dan, iżda, tkellem b’mod ċar iċ-Ċerpersin tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali (CNI) l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici.

Fi tweġiba għall-mistoqsija minn l-orizzont, l-eks-Prim Ministru għamilha ċara li 

 

“l-Gvern se jitlef din il-kawża. Dan għas-sempliċi raġuni li qed jingħad bl-aktar mod ċar li l-wirt naturali komuni huwa aktar importanti u jiżboq l-interessi tal-kaċċaturi. M’hemmx fejn tmur aktar”,

 

 hu qal.

Waqt li ma daħalx fil-merti dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa, l-Avukat Mifsud Bonnici qal li l-mod kif żviluppat il-kwistjoni tal-kaċċa fir-rebbiegħa jidher li hemm żewġ alternattivi għall-Membru Parlamentari Ewropew Simon Busuttil, il-Kummissarju Ewropew Joe Borg, il-President tar-Repubblika Eddie Fenech Adami u l-Prim Ministru Lawrence Gonzi.

Dawn huma li jew jirriżenjaw għax l-assigurazzjonijiet ingħataw b’qerq jew inkella l-alternattiva li jisħqu li l-ftehim mal-Kummissjoni Ewropea jrid jiġi onorat.

 

Dr Mifsud Bonnici qal li l-Gvern diġà tilef żewġ okkażjonijiet li fihom seta’ għamel pressjoni biex il-Kummissjoni Ewropea tonora l-ftehim li l-Gvern Malti dejjem qal li akkwista u nnegozja. 

 

Dan kien waqt l-iffirmar tat-Trattat ta’ Lisbona u meta daħlu membri sħaħ il-Bulgarija u r-Rumanija.

Enfasizza li f’dawn iż-żewġ okkażjonijiet il-Gvern seta’ għamel pressjoni biex il-Kummissjoni Ewropea tonora l-ftehim u dan billi jittratjeni milli jiffirma jew jaqbel fuq it-Trattat ta’ Lisbona u fuq id-dħul tal-Bulgarija u r-Rumanija.

Iċ-Ċerpersin tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali qal li 

 

“s-sentenza tal-Qorti ta’ l-Unjoni Ewropea li ordnat lill-Gvern Malti ma jħallix il-kaċċa tal-gamiem u s-summien fir-rebbiegħa tqanqal kwistjonijiet ta’ prinċipju fundamentali. Mingħajr ma wieħed jidħol fil-mertu tal-kwistjoni tal-kaċċa fir-rebbiegħa, hemm fin-nofs il-‘bona fede’ tal-Kummissjoni Ewropea meta nnegozjat mal-Gvern Malti s-sħubija ta’ pajjiżna fl-UE, kif ukoll l-assigurazzjonijiet li ngħataw lill-poplu Malti u lill-kaċċaturi qabel ir-Referendum tas-sena 2003 mill-Prim Ministru Eddie Fenech Adami, mill-Viċi Prim Ministru Lawrence Gonzi, mill-Ministru ta’ l-Affarijiet Barranin Joe Borg u miċ-Ċermen tal-MIC Dr Simon Busuttil.”

 

Dr Mifsud Bonnici tenna li l-Gvern Malti żgura lill-poplu u lill-kaċċaturi, li l-UE kienet ftehmet li l-kaċċa fir-rebbiegħa tibqa’ sseħħ. Il-poplu u l-kaċċaturi vvotaw favur il-ftehim tas-sħubija b’dik l-assigurazzjoni f’moħħhom. Qal ukoll li llum il-Gvern qed jixli lill-Kummissjoni Ewropea li qiegħda tmur lura mill-ftehim li għamlet miegħu dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa.

 

“Issa l-Kummissjoni Ewropea kisbet mingħand il-Qorti ta’ l-Unjoni Ewropea, l-ordni biex il-Gvern ma jwettaqx dak li huwa kien ftiehem mal-Kummissjoni dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa.”


L-Avukat Mifsud Bonnici kompla jgħid li “quddiem dan l-aġir ħażin tal-Kummissjoni Ewropea u l-ordni arbirtarja tal-Qorti ta’ l-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti, il-President tar-Repubblika Fenech Adami, il-Prim Ministru Gonzi, il-Kummissarju Ewropew Borg u l-Membru Parlamentari Ewropew Busuttil, għandhom żewġ alternattivi.

“Jew jirriżenjaw għax l-assigurazzjonijiet li kienu taw lill-poplu Malti u lill-kaċċaturi nstab li kienu foloz u mogħtijin b’qerq, jew jisħqu li l-ftehim mal-Kummissjoni Ewropea kien kif isostnu huma.

 

“Ladarba l-UE mhix tonora dak il-ftehim, il-ftehim ta’ sħubija fl-UE għandu jaqa’ u Malta m’għandhiex tibqa’ msieħba fl-Unjoni Ewropea,” 

 

temm jgħid iċ-Ċerpersin tas-CNI.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tnejn, 28 ta’ April, 2008

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ