MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista: Karmenu Mifsud Bonnici għadu ma fformolax il-mozzjoni dwar l-Unjoni Ewropea

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici bħala delegat tal-Partit Laburista qal li għadu ma fformolax il-mozzjoni li mistenni jressaq quddiem il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista dwar l-Unjoni u qal li se jagħmel dan meta jifhem il-ħsieb tad-delegati dwar x’jixtiequ mill-mozzjoni. Dr Mifsud Bonnici qal dan waqt il-konferenza stampa tal-Kampanja ghall-Ħelsien Nazzjonali.

Huwa qal li b’hekk għadu mhux f’pożizzjoni jgħid jekk hux se jinkludi parti fil-mozzjoni li tgħid li l-Partit Laburista meta jkun fil-Gvern jintrabat li joħroġ lil Malta mill-Unjoni Ewropea. 

 

Huwa sostna li x’aktarx fil-mozzjoni ma jinkludix dan għax jemmem li l-Partit għandu jibqa’ jiġġieled fuq il-ftehim żvantaġġjuż li l-Gvern Nazzjonalista għamel ma’ l-UE. “Il-ġlieda m’għandhiex tkun ma’ l-UE imma għandha tkun dwar il-ftehim li l-Gvern innegozja ma’ l-UE”, qal Dr Mifsud Bonnici.

L-ex Mexxej Laburista qal li ma jarax għalfejn ikun hawn dan l-għaġeb kollu dwar il-mozzjoni li se jressaq hu għax kull partit f’pajjiż ċivilizzat u demokratiku jkollu fazzjonijiet li jitħabtu biex il-politika tagħhom tkun dik li l-partit stess iħaddan. 

 

Fl-istess ħin hu wiegħed il-lealtà tiegħu lejn il-partit u lejn dak li tiddeċiedi l-Konferenza Ġenerali billi qal li b’hekk hu qed jisħaq ħafna li huwa “delegat għal għomru”.

Dr Mifsud Bonnici qal li minn dawk li rrispondewh s’issa l-appoġġ li sab huwa ftit aktar minn dawk li ma qablux ma’ dak li qed jipproponi l-Avukat Mifsud Bonnici.

Huwa għal darba darbtejn sostna li l-ġlieda tal-Partit Laburista m’għadhiex tkun kontra l-Unjoni Ewropea, iżda kontra l-ftehim żvantaġġjuż.

Allura, staqsa l-Avukat Mifsud Bonnici,
“x’hemm ħażin billi fazzjoni mill-Partit timmilita demokratikament biex il-Partit jibqa’ joġġezzjona għall-ftehim ta’ sħubija sħiħa ma’ l-UE?”

 

Huwa qal li l-linja tiegħu quddiem id-delegati tal-Partit Laburista se tkun biex il-Partit Laburista jaħdem biex ibiddel il-ftehim żvantaġġjuż ma’ l-Unjoni Ewropea.

Sadanittant huwa ħabbar li l-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali se jibda jxandar programm kull ġimgħatejn fuq Smash TV. 

 

Il-programm li se jkun jismu “Mill-kliem għall-fatti” u se jibda mil-lum fit-8.20 ta’ fil-għaxija u jkollu ripetizzjoni kull nhar ta’ Erbgħa fil-għodu.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

26 ta’ Awissu, 2003

  << Lura<<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ