MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA 

Mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

 Ksur tal-Kostituzzjoni – CNI

Konferenza Stampa miżmuma l-Erbgħa, 26 ta’ Marzu, 2008

Iċ-Ċerpersin tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici, il-bieraħ fil-għodu organizza konferenza stampa li fiha fisser kif bid-deċiżjoni li japplika biex jidħol fil-PfP il-Gvern Malti qed jikser il-Kostituzzjoni Maltija. 

L-avukat Karmenu Mifsud Bonnici qal li l-Kummissarju Għoli Ingliż għal Malta qal li b’din id-deċiżjoni l-Gvern se jkun qiegħed jieħu sehem b’mod sħiħ fil-Politika ta’ Sigurtà u Difiża Ewropea. 

L-Avukat Mifsud Bonnici sostna wkoll li mill-Ambaxxata ta’ l-Istati Uniti f’Malta, intqal li tilqa’ d-deċiżjoni ta’ Malta li tidħol fil-PfP tan-Nato u li se tibda tieħu sehem fil-Euro Atlantic Partnership Council.

L-Avukat Mifsud Bonnici qal li mhux minnu li din hi parteċipazzjoni f’xi materja ta’ taħriġ jew salvataġġ, imma hi parteċipazzjoni f’alleanza militari, tant li wieħed mill-għanijiet hu li l-Unjoni Ewropea tkun imħarsa militarment.

L-Avukat Mifsud Bonnici
enfasizza li “dak li qed jagħmel il-Gvern imur kontra l-Kostituzzjoni ta’ Malta. Dan għax il-PfP hi alleanza militari. Id-dikjarazzjoni tal-Gvern li din m’hix alleanza militari hi falza.” 

Huwa qassam lill-ġurnalisti preżenti kopja ta’ parti mill-Kostituzzjoni ta’ Malta, fejn tgħid li Malta hi stat newtrali attiv u li pajjiżna m’għandu jieħu sehem fl-ebda alleanza militari.

Din m’hijiex opportunità ta’ taħriġ għall-AFM?

Għal din il-mistoqsija l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici wieġeb li “iva dan hu minnu. Imma taħriġ f’hiex? It-taħriġ se jkun fil-ġlied u fl-armamenti moderni. Dawn huma affarijiet li m’għandniex bżonn u m’għandniex immissu magħhom. Anki l-Kostituzzjoni tgħidilna dan”.

Il-poplu m’esprimiex ruħu dwar il-PfP

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici isostni li l-poplu Malti ma esprimiex ruħu dwar il-PfP u qal li skond kif qal il-Gvern stess, jidher li Malta sabet ruħha mxekkla fl-Unjoni Ewropea minħabba li ma kinitx membru tal-PfP. 

Dr Mifsud Bonnici qal li minħabba li Malta ma kinitx membru tal-PfP, kien hemm dokumenti li Malta ma kellhiex dritt tarahom. 

Huwa sostna li fost dawn kien hemm materji marbutin mal-politika barranija, fejn biex Malta tara ċerti dokumenti riedet tkun membru ta’ din l-alleanza militari. 

Iċ-Ċerpersin tas-CN I qal li llum il-Gvern m’għandux l-appoġġ tal-maġġoranza assoluta tal-poplu iżda dan qed jiddeċiedi li jikser il-Kostituzzjoni Maltija. 

Huwa enfasizza li Gvern li jikser il-Kostituzzjoni Maltija ikun Gvern illeġittimu. 

“Din hi gravi ħafna u jidhrilna li dak li sar, jekk ma sarx bi pressjoni ta’ l-Unjoni Ewropea, sar bil-barka tagħha. Għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha ħtija f’dan kollu. Dan il-pass hu ta’ theddida għall-ħarsien ta’ pajjiżna”, qal l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici.

Imma l-Isvizzera newtrali u qiegħda fil-PfP

Dwar din il-mistoqsija, l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici ifisser bla tlaqlieq.

 “Il-kunċett tan-newtralità tagħna hu mfisser fil-Kostituzzjoni tagħna. L-Isvizzera hi pajjiż newtrali imma din m’għandhiex dan imniżżel fil-Kostituzzjoni. Allura din ma tistax tikser il-Kostituzzjoni tagħha. Apparti dan il-Kostituzzjoni tagħna titkellem fuq newtralità attiva, waqt li l-Isvizzera għandhom newtralità passiva. Nerġa’ intenni li d-deċiżjoni tal-Gvern li japplika biex nidħlu fil-PfP hi pass arbitrarju, illeġittimu anti kostituzzjonali”, qal Karmenu Mifsud Bonnici.

Jista’ l-Gvern jiġi mfittex quddiem il-Qorti?

Iċ-Ċerpersin tas-CN I tkellem dwar jekk il-Gvern jistax jiġi sfidat fil-Qorti dwar id-deċiżjoni li jidħol fil-PfP.

Huwa tenna li “din hi kwistjoni definittiva u dubjuża. L-artiklu dwar in-newtralità ta’ Malta jinsab f’parti tal-Kostituzzjoni li m’hijiex inkluża fis-sezzjoni li fuqhom tista’ tfittex rimedju. Għalhekk il-punt kollu hu li jekk xi ħadd jagħmel kawża, din tista’ tiġi kontestata fis-sens ta’ jekk kienx hemm lok li ssir din il-kawża.”

Is-suldati jistgħu jfittxu lill-Gvern?

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici tkellem ukoll dwar suldati li jistgħu jiġu ordnati jmorru jieħdu sehem f’operazzjonijiet tal-PfP kontra l-volonta tagħhom. 

Qal li “hawn issa għandna individwi li huma milqutin direttament u għandhom interess personali. Dan jista’ jipprova jikkontesta bħala li hi kontra l-Kostituzzjoni li jieħu sehem f’operazzjoni tal-PfP. Biex tagħmel proċeduri legali dwar dan, għandu jkun hemm xi ħadd li jkollu interess personali”.

Pajjiżi ġirien sejrin jirreaġixxu internament

Meta ġie mistoqsi minn l-Orizzont dwar kif pajjiżi fl-Afrika ta’ Fuq bħal-Libja jistgħu jħarsu lejn Malta bl-applikazzjoni għall-PfP, l-Avukat Mifsud Bonnici qal li “hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq dak li jidher u dak li ma jidhirx. Pubblikament u apertament dawn il-pajjiżi mhux se juru li ma jaqblux ma' xi linja li tieħu Malta. Imma internament u mhux fil-pubbliku żgur li se jirreaġixxu.” 

Huwa ostna li hu jittama li l-Unjoni Mediterranja proponuta minn Franza, ittaffi l-ħsara li tista’ ssir bil-parteċipazzjoni ta’ Malta fil-PfP, fejn jidħlu r-relazzjonijiet mal-pajjiżi ġirien Afrikani.  

Il-Ħamis, 27 ta’ Marzu, 2008

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar