MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

Nagħmlu Trattat ieħor ħafna aħjar

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici, Delegat ghal ghomru

 

Rih ta’ bidla qed jonfoh fl-Unjoni Ewropea. 

 

Wara li l-Franċiżi u l-Olandiżi ċahdu l-Kostituzzjoni Ewropea u l-mexxejja tal-pajjiżi ta’ l-Unjoni ma qablux dwar l-istruttura tal-budget ta’ l-Unjoni, hija fehma mifruxa fl-Ewropa li hemm bżonn ta’ bidla radikali fl-Unjoni biex il-popli jkunu jistgħu jkollhom fiduċja fil-ġejjieni tagħna.

Il-Kostituzzjoni Ewropea issa qiegħda titqies irrelevanti fil-kriżi profonda li l-Unjoni tinsab fiha. 

 

Jekk xi pajjiżi ta’ l-Unjoni se jissoktaw bil-proċess tar-ratifika tal-Kostituzzjoni Ewropea, se jagħmlu dan biss bħala ezerċizju simboliku biex juru li għadhom jemmnu fl-Unjoni Ewropea, iżda fl-istess ħin jafu li l-Kostituzzjoni mhux se tidħol fis-seħħ.

Fl-Unjoni Ewropea jafu li hemm bżonn ta’ riforma tar-regoli u reviżjoni tal-politika ta’ l-Unjoni u li l-Kostituzzjoni li l-Unjoni għadha kif fasslet, trid tinbidel biex tagħmel wisgħa għar-riformi u r-reviżjoni li l-popli ta’ l-Ewropa jinsistu li għandhom isiru.

Għalhekk, qegħdin fi żmien interessanti u ta‘ opportunitajiet għall-mexxejja politiċi li jkollhom viżjoni kif jagħrfu jittrasformaw l-Unjoni Ewropea tal-lum minn organizzazzjoni mifnija b’burokrazija enormi u korruzzjoni kbira u mtaqqla b’politika u regoli li jxekklu t-tkattir tax-xogħol u l-impjiegi, għall-għaqda differenti ta’ pajjiżi ħielsa li jiżviluppaw bil-mod li huwa l-aktar adattat għaċ-ċirkostanzi tagħhom, fil-waqt li jgħinu lil xulxin b’kull mod u f’kull qasam li jaqblu bejniethom.

 

Il-Partit Laburista Malti għandu japprofitta ruħu biex jirkeb ir-riħ tal-bidla li qed jonfoħ fl-Ewropa. 

 

Il-Partit m’għandux jibqa’ lura milli jagħmel proposti konkreti kif jitkattar ix-xogħol u l-impjiegi fil-pajjiżi ta’ l-Ewropa u tal-Mediterran.

Għandu jisħaq li t-tisħiħ tas-servizzi soċjali, flimkien mat-tnaqqis fl-infieq militari u fuq l-armamenti, ikun ħsieb ewlieni fit-tfassil tal-politika ekonomika tal-pajjiżi Ewropej u Mediterranji.

Għandu jsostni li l-pajjiżi Ewropej u Mediterranji jiċħdu għal dejjem l-gwerra u jintrabtu li jaħdmu għall-paċi u s-sliem u l-ħarsien ta’ ambjent sostenibbli.

Niftakru li 30 sena ilu l-Partit Laburista fil-Gvern kellu d-dehen u l-ħila jikkonvinċi lill-istati kollha ta’ l-Ewropa u lill-Istati Uniti ta’ l-Amerka u l-Unjoni Sovjetika biex jorbtu s-sigurtà fl-Ewropa mas-sigurtà fil-Mediterran.

Illum, il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni, u għada aktar fil-Gvern, għandu l-isfida sabiħa li jaħdem ħalli jwassal lill-pajjiżi ta’ l-Unjoni Ewropea jaċċettaw li bħall-każ tas-sigurtà fiż-żmien il-Konferenza ta’ Helsinki 30 sena ilu, hekk ukoll il-koperazzjoni ekonomika, kummerċjali, teknoloġika u soċjali għandha tkun ħaża waħda fl-Ewropa u fil-Mediterran.

 

Minflok nagħmlu Trattat li jistabilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, ejjew nagħmlu Trattat ta’ Koperazzjoni f’kull qasam bejn il-pajjiżi ta’ l-Ewropa u l-Mediterran. Il-falliment tat-Trattat Kostituzzjonali Ewropew u l-kriżi profonda ta’ l-Unjoni Ewropea joffru opportunità politika kbira għall-Partit Laburista Malti biex nieħdu l-inizjattiva għall-bini ta’ struttura ġdida ta’ koperazzjoni dejjiema Ewropea u Mediterranja.

Ma nsibux żgħażagħ ta’ ħila, ħeġġa u kuraġġ li jidħlu ħalli din il-viżjoni jagħmluha realtà, b’ġieħ kbir għal Malta u għall-Partit Laburista Malti?

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Ġunju, 2005.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ