MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA  

Minn Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

Agħtuna x-xogħol!”

 

Meta tisma’ Ministru ewlieni tal-Gvern jgħid li lest jilgħab il-flus li fi ftit snin il-fabbriki f’Malta se jagħlqu, tifhem li huwa żgur mhu se jagħmel xejn biex il-fabbriki jibqgħu miftuħin, għax ma jkunx irid jitlef il-flus li jkun lagħab f’imħatri.

 

Sfortunatament, dak li qal dan il-Ministru, ma qalux minn żniedu, iżda jikxef il-politika tal-Gvern li m’għandu ebda pjan konkret biex jgħin lill-fabbriki biex ma jagħlqux.

 

Lanqas m’għandu l-Gvern pjan konkret kif joħloq ix-xogħol u l-impjiegi huwa, sakemm is-settur privat ikollu s-saħħa joħloq xogħol ġdid u mpjiegi alternattivi għall-ħaddiema tagħna.

 

Il-politika tal-Gvern hija li ma jindaħalx biex ma jingħatawx is-sensji u li m’għandux jidħol huwa biex joħloq mix-xogħol u l-impjiegi.

 

Iħalli kollox f’idejn is-suq, skond l-ideoloġija neo-liberali kapitalista.

Kull min tassew jappoġġja l-ħaddiema ma jistax jaċċetta dan u għandu jieħu sehem fil-Protesta Nazzjonali ta‘ għada ħalli nuru li ma naqblux mal-politika li tħalli jintilfu l-impjiegi mingħajr ma toħloq xogħol alternattiv għall-ħaddiema.

 

Kull min tassew jemmen fil-ġustizzja soċjali, m’għandux jibqa’ lura milli jagħti l-appoġġ tiegħu għall-kampanja favur il-ħolqien tax-xogħol u l-impjiegi ħalli kull min jiflaħ jaħdem, jaqla’ x’jiekol u jmantni l-familja tiegħu permezz ta’ ħidmitu.

 

Jiżbaljaw dawk is-setturi tas-soċjetà li joġġezzjonaw li l-Gvern jieħu sehem attiv fil-ħolqien tax-xogħol u l-impjiegi meta s-settur privat ma jasalx biex jagħmel dan b’mod li ma jkollniex ħaddiema qegħda fil-pajjiż.

 

Jiżbaljaw, għax aktar ma jkollna ħaddiema jaħdmu, aktar jkun hawn negozju u kummerċ, aktar tkun kbira l-attività ekonomika fil-pajjiż li minnha jgawdu s-setturi kollha tas-soċjetà.

Nitkellem ħafna dwar is-solidarjetà.

 

Hemm bżonn li kliemna nsarrfuhom f’azzjoni konkreta.

 

Min jaħdem u mhux mhedded b’sensja, irid ikun solidali ma’ min mhux jaħdem u ma’ min hu mhedded li jilliċenzjawh.

 

Għalhekk għandna nieħdu sehem fil-Protesta Nazzjonali ta’ għada kulħadd, b’wirja ta’ solidarjetà ħalli nuru l-impenn tagħna favur bidla fil-politika tal-Gvern, biex tkun waħda attiva li toħloq ix-xogħol u l-impjiegi.

 

L-għajta tagħna fil-Protesta Nazzjonali ta’ għada għandha tkun:

 

“Agħtuna x-Xogħol!”

 

Irridu nuru li nemmnu li l-kwistjoni tax-xogħol u l-impjiegi hija ewlenija għalina u għall-ġejjieni ta’ pajjiżna.

 

Hija ewlenija għax tolqot id-dinjità tal-bniedem fl-istess ħin li minnha jiddependu kemm l-ordni soċjali u l-pensjonijiet li l-Moviment tal-Ħaddiema rnexxielu jwaqqaf f’pajjiżna.

Jeħtieġ li mingħajr aktar dewmien nieħdu l-passi meħtieġa ħalli nħarsu lill-ħaddiema tagħna billi ma nħallux li ħaddiema barranin jieħdu xogħol il-Maltin.

 

Ingħataw permessi żejda fejn ma kinux meħtieġa u aktar minn hekk qegħdin jitħallew ħafna aktar jaħdmu bla permess b’kundizzjonijiet baxxi tax-xogħol.

 

Għalkemm din mhix il-politika uffiċjali tal-Gvern, hija fil-fatt il-politika li biha miexi l-Gvern.

Għada għandna nipprotestaw kontra din il-politika anti-nazzjonali li hija nġusta mal-ħaddiema tagħna u anki mal-poplu kollu li jġorr il-piż ta’ l-għajnuniet li jingħataw lill-ħaddiema tagħna bla xogħol meħud lilhom mill-barranin.

 

Għada għandna wkoll nipprotestaw kontra l-politika li ma jingħatawx inċentivi lill-impriżi biex ikabbru x-xogħol u jżidu l-impjiegi, bl-iskuża li l-inċentivi jħarrbtu l-kompetizzjoni tas-suq.

 

Għandna nsostnu politika li tħares l-impriżi lokali ħalli jżidu l-impjiegi.

Ma nipprotestawx kontra l-globalizzazzjoni, iżda kontra l-politika li ma tagħmel xejn biex tilqa’ għall-effetti ħżiena tal-globalizzazzjoni fuq l-impriżi u l-impjiegi f’pajjiżna.

Nuru li nridu politika nazzjonali li toħloq ix-xogħol u l-impjiegi. Ngħajjtu:

 

“Agħtuna x-Xogħol!”

 

L-Erbgħa, 23 ta’ Novembru, 2005.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar