MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

23 ta` Frar 2011

 

PRESS RELEASE.

 

Suġġett: Mewġa ta` Immigrazzjoni llegali mill-Afrika ta` fuq.

 

Il-Kampanja Ħelsien Nazzjonali tinnota li l-Unjoni Ewropeja qiegħda tirriattiva l-Aġenzija Frontex ħalli tilqa’ għall-mewġa ta`l-immigrazzjoni mill-pajjiżi ta` l-Afrika ta` fuq.

 

Il-Kumitat u membri msieħba ta` l-istess Moviment niedew kampanja ta` ġbir ta` firem min madwar Malta w`Għawdex fejn fiha kienu nġabru madwar 30 elf firma għall-petizzjoni li kienet tgħid:

 

AĦNA Ċ-ĊITTADINI MALTIN NAPPELLAW LILL-PARLAMENT MALTI JIEĦU AZZJONI KONKRETA MINGĦAJR AKTAR DEWMIEN ĦALLI TITWAQQAF L-IMMIGRAZZJONI LLEGALI F`PAJJIŻNA.

 

Il-Kampanja Ħelsien Nazzjonali talbet liż-żewġ naħat tal-kamra tar-Rappreżentanti ta` Malta sabiex jippreżentaw din il-petizzjoni fil-Kamra tar-Rappreżentanti.

 

Joan Morris

Seg. Gen.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ