MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Il-Partit Laburista għandu jissokta bl-oppożizzjoni tiegħu

għall-ftehim tas-sħubija ta’ Malta fl-UE

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Permezz ta’ ittra li bagħat kunfidenzjalment lid-Delegati kollha tal-Partit Laburista, l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici appellalhom biex jagħtu l-appoġġ tagħhom għal mozzjoni li mistennija titressaq quddiem il-Konferenza Ġenerali li jmiss u li għandha tħeġġeġ lill-Partit Laburista biex jissokta fl-oppożizzjoni tiegħu għall-Ftehim tas-Sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, billi dan huwa ftehim żvantaġġjuż għall-poplu, speċjalment ghall-haddiema Maltin.

Fl-ittra tiegħu, li għaliha l-bieraħ wieġbet it-Tmexxija tal-Partit Laburista, l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici jgħid hekk:
 

“Jidher li għandna min isostni li l-Partit m'għandux ikompli jiġġieled kontra l-Ftehim tas-Sħubija li l-Gvern Nazzjonalista għamel ma’ l-Unjoni Ewropea, għax il-maġġoranza vvutat favurih. Qed jingħad ukoll li biex il-Partit jirbaħ l-elezzjoni li jmiss, irid iwarrab il-kwistjoni ta’ l-Unjoni Ewropea u li l-Konferenza Ġenerali fl-2001 iddeċidiet li l-Partit jaċċetta bħala konklussiv ir-riżultat ta’ l-Elezzjoni. Jiddispjaċini ma naqbilx ma’ dan ir-raġunament.

L-ewwelnett, 

qed jintesa li fis-sena 2003 (sentejn wara s-sena 2001), il-Partit iddeċieda li jekk jirbaħ l-Elezzjoni, xorta waħda kien se jagħmel referendum dwar il-Partnership u dwar is-Sħubija. Li kieku rbaħna, ir-riżultat ta’ l-Elezzjoni ma kienx se jkun meqjus konklussiv; għax tlifna, għaliex huwa konklussiv?

Fit-tieni lok, 

fl-14 ta’ Lulju, 2003, il-Partit ivvota fil-Parlament kontra r-ratifika tal-Ftehim tas-Sħubija. Jekk bir-riżultat ta’ l-Elezzjoni m'għandniex inkunu aktar kontra l-Ftehim tas-Sħubija, għax fl-14 ta’ Lulju vvutajna kontra r-ratifika tal-Ftehim?

 

Fit-tielet lok, 

jekk il-Partit saħaq li l-Ftehim tas-Sħubija li l-Gvern Nazzjonalista għamel, kien żvantaġġjuż u ta’ ħsara għall-poplu, speċjalment għall-ħaddiema, billi maġġoranza ta’ 12-il elf vot approvat il-Ftehim, xorta waħda baqa’ żvantaġġjuż u ta’ ħsara għall-poplu u għall-ħaddiema.

Fir-raba’ lok, 

meta f’Elezzjoni l-maġġoranza tagħżel programm elettorali ta’ partit, il-partit l-ieħor ma jaqlibx u jaqbel mal-programm tal-partit rebbieħ u jarmi l-programm tiegħu. Il-fatt li l-partit rebbieħ jitħalla jwettaq il-programm tiegħu, ma jżommx lill-partit tellief milli jkompli jagħmel minn kollox ħalli jipperswadi fl-Elezzjoni ta’ wara lill-maġġoanza tapprova l-programm tiegħu. Din hija r-regola tad-demokrazija u mhux li l-partit li jitlef l-Elezzjoni, jieqaf milli jkompli jsostni l-programm tiegħu.

Fuq kollox infakkrek li fil-kwistjoni tal-Ftehim magħmul ma’ l-Unjoni Ewropea hemm il-ħelsien tal-poplu tagħna fin-nofs, u hemm il-politika ta’ newtralità u l-politika tal-ħidma għall-paċi, u hemm ukoll il-ksur tal-Kostituzzjoni ta’ pajjiżna. Il-Ftehim li l-Gvern Nazzjonalista għamel ma’ l-Unjoni Ewropea jtellifna l-ħelsien u l-politika ta’ newtralità u l-politika ta’ ħidma għall-paċi, u jikser il-Kostituzzjoni.
 

Kien il-Partit Laburista li kiseb il-ħelsien sħiħ għall-poplu Malti u għamel lil pajjiżna newtrali u attiv fil-ħidma għall-paċi. Issa reġgħet messet ix-xorti lill-Partit tagħna li jerġa’ jmexxi t-tieni ġlieda għall-kisba lura tal-ħelsien sħiħ, tan-newtralità u l-ħidma attiva għall-paċi. Fl-ewwel ġlieda, ta’ qabilna kienu Suldati ta’ l-Azzar. Bħalhom għandna nkunu ta’ l-azzar, mhux ċana. Nirbħu billi niġġieldu għas-sewwa u mhux billi nacċċettaw il-ħażin.

 

Fil-Konferenza Ġenerali li jmiss nappellalek biex tagħti l-appoġġ tiegħek għal mozzjoni li tħeġġeġ lill-Partit Laburista biex jissokta fl-oppożizzjoni tiegħu għall-Ftehim tas-Sħubija żvantaġġjuż għall-poplu u speċjalment għall-ħaddiema Maltin, u biex ikun huwa li jmexxi lill-poplu Malti għall-kisba lura tal-ħelsien sħiħ; ikun huwa li jwassal lill-poplu Malti biex jerġa’ jħaddan il-politika ta’ newtralità u ta’ ħidma attiva għall-paċi; ikun huwa li jqanqal lill-ħaddiema Maltin biex jingħaqdu ħalli jħarsu u jkabbru l-opportunitajiet ta’ xogħol f’pajjiżna; u jkun il-Partit Laburista li jqajjem lill-poplu biex jiddefendi l-Kostituzzjoni mfassla mill-gvernijiet Laburisti ta’ l-1974 u ta’ l-1987.

Nittama li inti taqbel ma’ dan. F’kull każ, napprezza jekk tibgħat tgħidli kif inti taħsibha”.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

21 ta’ Awissuu, 2003

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

 Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ