MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

L-Unjoni Ewropea tellfitna ġieħna

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici, Delegat ghal ghomru

 

Issa li aħna mseħbin fl-Unjoni Ewropea, il-politika barranija tagħha se tkun ta’ theddida għall-ħarsien u s-sliem ta’ pajjiżna. 

 

Il-ħarsien u s-sliem ta’ pajjiżna fis-snin imgħoddija ggarantithomna l-politika tan-newtralità u non-allinjament. Bis-sħubija fl-Unjoni Ewropea, pajjiżna sar f’għajnejn il-barranin parti waħda mid-dinja tal-pajjiżi tal-Punent.

Dawk il-popli li jaraw lill-pajjiżi tal-Punent bħala għedewwa tagħhom, issa li aħna fl-Unjoni, jarawna mseħbin ma’ l-għedewwa tagħhom. 

 

Ma jafdawniex bħal ma kienu jagħmlu qabel meta kienu jarawna ħbieb tagħhom. 

 

Għax huma jafu li f’kull kwistjoni li huma jkollhom mal-pajjiżi tal-Punent, Malta msieħba fl-Unjoni se żżomm kontrihom u mal-pajjiżi tal-Punent.

Ħafna mill-pajjiżi tal-Punent imseħbin fl-Unjoni Ewropea bħall-Ingilterra, Franza, il-Ġermanja, l-Italja u Spanja huma mbeżża’ li minn mument għal ieħor idabbru xi attakk terroristiku, bħal ma diġà kellhom jew agħar milli kellhom. 

 

La darba Malta bħal membru fl-Unoni tappoġġhom, hija wkoll tista’ tistenna li tlaqqat x’attakk terroristiku.

 

Aktar u aktar meta l-Parlament, fis-6 ta’ Lulju tas-sena li għaddiet, ivvota favur xi tgħid il-Kostituzzjoni ġdida li l-Unjoni Ewropea fasslet li torbot lil kull pajjiż membru li jagħti l-għajnuna tiegħu lil pajjiż membru ieħor li jkun vittma ta’ attakk terroristiku.

 

Twissijiet tal-Papa

 

Il-ġimgħa l-ohra, l-Papa, f’diskors li għamel lir-rappreżentanti diplomatiċi tal-pajjiżi tad-dinja wissa li qegħdin fi gwerra mifruxa mad-dinja kollha u li tista’ tiħrax it-taqbida bejn iċ-ċiviltà tal-Punent u ċ-ċiviltajiet oħrajn. 

 

Waqt li kkundanna t-terroriżmu kkundanna wkoll l-infieq enormi fl-armi u l-armamenti.

Il-midja tal-pajjiżi tal-Punent qajla taw prominenza lill-kliem tal-Papa kontra l-infieq skandaluż fl-armi u l-armamenti. 

 

Xi wħud mill-pajjiżi kbar ta’ l-Unjoni Ewropea għandhom industrija qawwija li tipproduċi l-armi u l-armamenti u jdaħħlu flejjes kbar mill-bejgħ tagħhom.

Jista’ jingħad li għalhekk l-Unjoni Ewropea qiegħda permezz ta’ l-industija kbira tagħha ta’ l-armi u l-armamamenti, tappoġġja l-ġlied u l-gwerrer li jkun hawn f’ħafna irkejjen tad-dinja. 

 

Ta’ min jfakkar li ftit ta’ żmien ilu inqala’ inkwiet bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea għax l-Istati Uniti oġġezzjonaw li l-Unjoni Ewropea neħħiet l-embargo fuq l-bejgħ ta’ l-armi moderni liċ-Ċina. 

 

L-Unjoni Ewropea ma tridx titlef il-qliegħ tal-flus li tagħmel mill-esportazzjoni ta’ l-armi u l-armamenti, allavolja l-qliegħ isir minn fuq l-imwiet tan-nies innoċenti u qerda kbira ta’ proprjetà.

 

Fil-Kostituzzjoni ġdida mfassla mill-Unjoni Ewropea hemm mniżżel li l-pajjiżi membri għandhom ikabbru l-ispiża militari tagħhom u jikkordinaw l-armi u l-armamenti taghhom, barra li jibnew l-armata ta’ l-Unjoni.

 

Il-Parlament Malti vvota favur dan fis-6 ta’ Lulju tas-sena l-oħra u Malta qiegħda tagħti sehma fl-ispiża tat-twaqqif ta’ l-armata ta’ l-Unjoni. 

 

B’hekk pajjiżna qed imur kontra dak li qal il-Papa fid-diskors tiegħu tal-ġimgha li għaddiet.

 

L-inkwiet ma’ l-Iran

 

Din il-ġimgħa l-Unjoni Ewropea għamlet passi oħra li jistgħu jwasslu għall-inkwiet serju ma’ l-Iran dwar il-programm nukleari li dan il-pajjiż irid iwettaq. 

 

L-Unjoni qiegħda tagħfas ħalli l-kwistjoni titressaq quddiem il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjoni Uniti, għax l-Unjoni ma tridx li l-Iran ikompli bl-iżvilupp nukleari li jista’ jispiċċa f’bomba nukleari, għalkemm l-Iran isostni li l-iżvilupp huwa ghall-użu paċifiku tal-qawwa nukleari.

Anki f’din il-kwistjoni l-Unjoni Ewropea hija sfaċċata. 

 

Għaliex fil-waqt li l-Unjoni qiegħda toġġezzjona għall-programm nukleari ta’ l-Iran, hija għandha mahżunin bombi nukleari kemm trid. 

 

L-Ingilterra u Franza, membri ta’ l-Unjoni, ilhom is-snin jaħżnu bombi nukleari. 

 

F’ħafna pajjiżi membri ta’ l-Unjoni hemm armi nukleari tal-forzi militari ta’ l-Istati Uniti stazzjonati fil-pajjiżi ta’ l-Unjoni. 

 

L-Unjoni Ewropea tistrieħ fuq il-protezzjoni militari tan-NATO li għandha l-armi u l-bombi nukleari.

Fil-waqt li ssostni li l-Iran m’għandux jkompli bl-iżvilupp tal-programm nukleari tiegħu, l-Unjoni Ewropea mhix lesta żżarma l-armi nukleari tagħha u tirrinunzja darba għal dejjem għall-bomba nukleari. 

 

L-Unjoni lanqas hija lesta li tgħid lil Izrael jneħħi l-bombi nukleari tiegħu.

 

Snin ilu l-Parlament Malti kien għadda riżoluzzjoni kontra l-armi u l-armamenti nukleari. 

 

Bis-sħubija tagħna fl-UE, pajjiżna issa qiegħed f’għaqda li taħżen l-armi u l-armamenti nukleari u li lesta tużahom, jekk tħoss il-ħtieġa li tagħmel dan. 

 

U issa Malta se tkun qiegħda tagħmel sehem mill-politika ta‘ l-UE kontra l-Iran minħabba l-kwistjoni tan-nukleari.

Illum Malta m’għandhiex il-kuraġġ tgħid lill-UE li la l-Iran u l-anqas l-Unjoni m’għandhom ikollhom l-armi nukleari. 

 

Jekk naċċettaw li l-Unjoni ikollha l-armi nukleari, inkunu ipokriti bħal ma hija l-Unjoni jekk noġġezzjonaw għall-Iran li jkollha dawk l-armi. 

 

F’din il-qagħda ġabitna s-sħubija fl-Unjoni.

 

Telfitna gieħna bħala poplu li ma kienx jaċċetta taħt ebda ċirkostanzi l-armi nukleari, li l-użu tagħhom huwa delitt kontra l-umanità.

 

L-Unjoni Ewropea tista’ tiġġarraf faċilment - Kampanja Ħelsien Nazzjonali

 

Derek Bennett li joqgħod f’Walsall, l-Ingilterra, spiss jikteb ittri f’ġurnal Ingliż li joħroġ kuljum f’Malta dwar l-Unjoni Ewropea. 

 

Fil-bidu ta’ din il-ġimgħa dehret l-aħħar ittra tiegħu bi tweġiba għall-kritika li kien għamillu qabel Martin Buttner fuq dak li Bennett kien kiteb dwar ir-‘rebate’ li l-Unjoni Ewropea tagħti kull sena lill-Ingilterra.

L-ittra ta’ Bennett fiha numru ta’ kummenti li huma interessanti u li tajjeb ikunu magħrufa mill-qarrejja Maltin.

Benett qal fl-ittra li l-akbar oġġezzjoni tiegħu ghall-Unjoni Ewropea mhix minħabba il-piż finanzjarju li l-poplu Ingliż qed iġorr minħabba s-sħubija ta’ l-Ingilterra fl-Unjoni Ewropea. 

 

Huwa sostna li joġġezzjoni l-aktar minħabba li l-Unjoni hija theddida għall-ħajja demokratika ta’ l-Ingliżi u għas-sovranità ta’ l-Ingliterra, għax l-liġijiet ta’ l-Unjoni jegħlbu l-liġijiet li jagħmel il-Parlament Ingliż.

Derek Bennett ikkummenta li l-qagħda teħżien jekk il-Kostituzzjoni għall-Ewropa li huwa sejjaħ ‘frankenstein’s monster’, terġa’ tingħata l-ħajja skond ma qalet l-Awstrija li għandha l-Presidenza ta’ l-Unjoni fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena.

 

Bennet jgħid li l-agħar politiċi li jqarrqu bil-poplu jinsabu qegħdin imexxu l-Unjoni. 

 

Huwa jfakkar li diġà kien hemm Kummissjoni Ewropea (ta’ Sanrter) li kellha tirriżenja minħabba l-korruzzjoni.

 

Ifakkar ukoll li għal 11-il sena sħaħ l-awdituri ta’ l-Unjoni rriffjutaw li japprovaw il-kontijiet ta‘ l-Unjoni minħabba l-ammonti kbar ta’ flus li ma kienx hemm kont fejn marru. 

 

Ifakkar ukoll li l-Unjoni ppersegwitat lill-uffiċċjali tagħha li kixfu t-tbaghbis u n-nuqqasijiet. 

 

Dawn kien Marta Anderson u Paul van Buitenen li l-Unjoni keċċiethom mill-impjieg għax kixfu l-fatti.

Derek Bennett ilu mill-1990 jilmenta dwar in-nuqqsijiet ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

Huwa għalhekk jappoġġja lill-Kampanja Ħelsien Nazzjonali (CNI) ta’ Malta u jittama li fl-aħħar il-poplu jifhem li hija ħmerija li tipprova tagħmel mill-Ewropa kollha pajjiż u stat wieħed. 

 

Meta l-poplu jifhem dan, tintrebaħ il-ġlieda li kienu qegħdin jagħmlu dawk li jaħsbuha bħal Bennett. 

 

Huwa jbassar li bħal ma seħħ fil-każ ta’ l-Istat ineffiċjenti u nieqes mit-tolleranza li kien l-Unjoni tar-Repubbliki Sovjetiċi, l-Unjoni Ewropea jiġrilha l-istess u tikkrolla u tiġġarraf taħt it-toqol ta’ l-inkompetenza u l-burokrazija li għandha.

 

Id-disfatta kbira li l-Kummissjoni Ewropea kellha din il-ġimgħa, meta għat-tieni darba l-Parlament Ewropew ivvota kontra d-direttiva tagħha dwar it-trażżin tax-xogħol tal-ħaddiema tal-portijiet, hija xhieda ta’ l-arroganza u l-ineffiċjenza tal-membri tal-Kabinett ta’ l-Unjoni. 

 

Il-votazzjoni l-oħra kontra l-baġit miftiehem mill-Kunsill Ewropew hija prova oħra tat-taħwid u diżgwid li hemm fl-Unjoni bejn l-istati membri u r-rappreżentanti tal-poplu ta’ l-Unjoni.

Żewġ ġrajjiet li jbassru kif faċilment l-Unjoni tista’ tiġġarraf.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2006

 

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ