MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

Merħba

Minn din il-paġna tistgħu tniżżlu l-paġna tad-data li tridu biex taraw xi nkiteb fis-sena 2011

Kaxxa bid-data tindika paġna attiva

Agħzel il-paġna li trid

 

Jannar

06.01.2011    20.01.2011

            

Frar

03.02.2011    17.02.2011

 

Marzu

03.03.2011    17.03.2011

31.03.2011

 

April

14.04.2011    28.04.2011

 

Mejju

12.05.2011    26.05.2011

 

Ġunju

09.06.2011    23.06.2011

 

Lulju

07.07.2011    21.07.2011

 

Awissu

04.08.2011    18.08.2011

 

Settembru

01.09.2011    15.09.2011

29.09.2011

 

Ottubru

13.10.2011    27.10.2011

 

Novembru

10.11.2011    24.11.2011

 

Diċembru

08.12.2011    22.12.2011

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ