MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

Merħba

Minn din il-paġna tistgħu tniżżlu l-paġna tad-data li tridu biex taraw xi nkiteb fis-sena 2010

Kaxxa bid-data tindika paġna attiva

Agħzel il-paġna li trid

 

Jannar

07.01.2010    21.01.2010

            

Frar

04.02.2010    18.02.2010

 

Marzu

04.03.2010    18.03.2010

 

April

01.04.2010    15.04.2010

29.04.2010

 

Mejju

13.05.2010    27.05.2010

 

Ġunju

10.06.2010    24.06.2010

 

Lulju

08.07.2010    22.07.2010

 

Awissu

05.08.2010    19.08.2010

 

Settembru

02.09.2010    16.09.2010

30.09.2010

 

Ottubru

14.10.2010    28.10.2010

 

Novembru

11.11.2010    25.11.2010

 

Diċembru

09.12.2010    23.12.2010

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ