MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

Merħba

Minn din il-paġna tistgħu tniżżlu l-paġna tad-data li tridu biex taraw xi nkiteb fis-sena 2009

Kaxxa bid-data tindika paġna attiva

Agħzel il-paġna li trid

 

Jannar 2009

08.01.2009    22.01.2009

            

Frar 2009

05.02.2009     19.02.2009

 

Marzu 2009

05.03.2009     19.03.2009

 

April 2009

02.04.2009     16.04.2009

30.04.2009

 

Mejju 2009

14.05.2009     28.05.2009

 

Ġunju 2009

11.06.2009     25.06.2009

 

Lulju 2009

09.07.2009     23.07.2009

 

Awissu 2009

06.08.2009    20.08.2009

 

Settembru 2009

03.09.2009     17.09.2009

 

Ottubru 2009

01.10.2009     15.10.2009

29.10.2009

 

Novembru 2009

12.11.2009    26.11.2009

 

Diċembru 2009

10.12.2009     24.12.2009

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ