MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

Merħba

Minn din il-paġna tistgħu tniżżlu l-paġna tad-data li tridu biex taraw x'kien inkiteb fis-sena 2003

Data tindika paġna attiva.

Jekk jogħġbok erġa pprova aktar tard

 

Aqra u ara kif dak li dejjem għedna aħna qiegħed iseħħ

Agħzel il-paġna li trid

 

Jannar

   

   

 

Frar

    10.02.2003

17.02.2003    

 

Marzu

03.03.2003    

   

 

April

   

   

 

Mejju

   

   

 

Ġunju

   

   

 

Lulju

   

   

 

  Awissu

   

   

 

Settembru

   

18.09.2003     25.09.2003

 

Ottubru

02.10.2003     09.10.2003

16.10.2003     23.10.2003

30.10.2003

 

Novembru

    13.11.2003

20.11.2003     27.11.2003

 

Diċembru

    11.12.2003

18.12.2003    

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Għandna kull dritt li nitilqu minn dan il-jasar kolonjali ta’ l-Unjoni Ewropea li qed jeqred lill-ħaddiema Maltin u Għawdxin u lill-għażiża Malta tagħna. Aħna ma rridux li nibqgħu f’dan il-jasar kolonjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Inti trid?

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ