MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Il-privatizzazzjoni tat-Tarznari: Tradiment ta’ l-interess nazzjonali - CNI

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali CNI qalet illum filgħaxija li hija kienet “iddisgustata” bil-pjani tal-Gvern li jipprivatizza t-Tarznari ta’ Malta. 

 

Is-CNI kompliet tgħid li dan kien “tradiment ta’ l-interess nazzjonali”.

 

Is-CNI immexxija minn Karmenu Mifsud Bonnici, ex-Mexxej tal-Partit Laburista qalet li din id-deċiżjoni ittieħdet bi ftehim ma' l-Unjoni Ewropea imma mingħajr konsultazzjoni mal-ħaddiema jew dibattitu fil-parlament.

 

Is-CNI ikkritikat il-pjani biex jitnaqqsu l-ħaddiema u fakkret li n-numru ta’ ħaddiema kien maqbul fit-taħdidiet ta’ ristrutturar seba’ snin ilu mill-Unjoni Ewropea u l-Gvern Malti fil-Pjan ta’ Ristrutturar tat-Tarzna.

 

Issa l-Gvern u l-Unjoni Ewropea qegħdin isostnu li kienu żbaljati għax it-Tarzna ma tistax tkun vijabbli, aħseb u ara kemm tista tagħmel qligħ, bin-numru ta’ ħaddiema miftiehem seba’ snin ilu.

 

“Kollox juri li l-pjan tal-Gvern, bil-kunsens ta’ l-Unjoni Ewropea, kien li t-Tarzna tiċkien u tingħata lill-privat, u r-riżultati finanzjarji ħżiena tat-tmexxija tat-Tarzna jagħtu raġun ħalli dan il-pjan jitwettaq,” qalet is-CNI.

 

Il-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI saħqet li “mhix se tagħti l-kunsens tagħha għat-tradiment ta’ l-interessi nazzjonali tal-poplu Malti".

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Ħamis, 19 Ġunju, 2008

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ