MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Konferenza Pubblika mis-CNI Il-politiċi kollha ttradixxew lill-pajjiż.

Karmenu Mifsud Bonnici

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-President tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali (CNI), Karmenu Mifsud Bonnici, kellu kliem iebes fil-konfront tal-politiċi kollha taż-żewġ partiti fil-Parlament Malti, meta qal li dawn kollha qiegħdin jittradixxu lil pajjiżhom għax ħadd minnhom ma tkellem biex jitwaqqfu l-barranin kollha milli jidħlu f’pajjiżna li ma għandhomx permess jidħlu.

Dr Mifsud Bonnici kien qiegħed jindirizza lil dawk li attendew għal din il-laqgħa pubblika.

 

Fil-fatt l-eks-Mexxej tal-Partit Laburista qal li f’mument meta pajjiżna qiegħed jiġi nvadut minn immigranti illegali, il-poplu Malti mhux juri interess.

Dr Mifsud Bonnici qal li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi hu responsabbli ta’ dan għax minħabba li hu responsabbli mill-Armata, hija l-istess Armata Maltija li qiegħda ddaħħal il-klandestini f’Malta.

 

Hu qal li xogħol is-suldati suppost hu li jżommu milli jidħlu f’pajjiżna persuni li m’għandhomx il-permess biex jidħlu, iżda minflok dawn qegħdin joħorġu u jdaħħluhom.

 

Din hi assurditŕ, qal Karmenu Mifsud Bonnici li semma żewġ miżuri li se jkomplu jinkoraġġixxu aktar immigranti jidħlu Malta.

 

Semma lill-Aġenzija Frontex li kemm ilha li twaqqfet tliet snin ilu aktar daħlu klandestini lejn Malta.

 

Semma wkoll il-Patt tal-Burden Sharing li ffirma l-Prim Ministru mal-mexxejja l-oħrajn tal-UE li se jgħin biex ikomplu jiġu aktar lejn pajjiżna.

 

Dr Mifsud Bonnici saħaq li l-Gvern irid jagħlaq il-bibien kollha għal barranin mingħajr dokumenti u mingħajr il-permess u dawn mhux għall-Afrikani biss.

Fil-bidu tad-diskussjoni tkellem il-Viċi Ċermen tas-CNI, Henry Debono, li wkoll tkellem dwar in-nuqqas ta’ interess mill-poplu Malti.

 

Intervent ieħor sar minn Josie Muscat li qal li l-Patt li ffirma l-Prim Ministru hu biex jittieħdu biss refuġjati u mhux immigranti illegali.

 

Wieħed minn dawk li intervjenew semma n-nuqqas ta’ interess miż-żgħażagħ u studenti universitarji meta l-problema tal-klandestini hija wkoll tagħhom.

Qabel bdiet il-laqgħa saret minuta silenzju b’rispett lejn Dr Karl Chircop.

 

Il-Ġimgħa, 17 ta’ Ottubru, 2008

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ