MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Koperattiva għat-tmexxija tat-Tarzna

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Iċ-Ċermen tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali (CNI), l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici, qed jissuġġerixxi li l-ħaddiema tat-Tarzna jwaqqfu koperattiva bejniethom biex flimkien ma’ sieħeb strateġiku jmexxu l-azjenda.
 

Huwa ħareġ b’din l-idea meta kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet biex jagħti r-reazzjoni tiegħu għall-istqarrija riċenti tal-Kummissarju tal-UE għall-Kompetizzjoni, Neelie Kroes, li din fissret il-pjan ta’ negozju li l-Gvern Malti għandu għat-Tarzna bħala wieħed li mhux aċċettabbli għall-UE.

L-eks-PM saħaq li t-Tarzna m’għandha qatt tgħaddi f’idejn il-barrani imma għandha tkun immexxija bi sħab bejn il-ħaddiema u sieħeb strateġiku fejn tal-ewwel jieħdu ħsieb ix-xogħol mill-aspett tekniku waqt li s-sieħeb strateġiku jieħu ħsieb it-tmexxija professjonali u l-‘marketing’.

 

B’dan il-mod it-Tarzna mhux talli ma tibqax piż finanzjarju fuq il-pajjiż imma tkun ukoll vijabbli.

Dwar il-kummenti tal-Kummissarju Kroes, l-Avukat Mifsud Bonnici iddeskrivihom bħala “att ta’ umiljazzjoni nazzjonali” għax pajjiż indipendenti ma jistax iħalli burokratiku barrani jibdel deċiżjoni ta’ gvern nazzjonali elett demokratikament.

Waqt li qal li jkun għajb għall-Gvern jekk jibdel id-deċiżjoni li ħa, l-Avukat Mifsud Bonnici saħaq li l-Gvern m’għandux ibaxxi rasu għall-UE.

 

Il-kelliem sostna li l-UE għandha tirrealizza li jekk il-Gvern Malti jaħfer id-dejn li għandha l-Malta Shipyards Company Limited huwa jkun qed jaħfer id-dejn li sar miegħu stess u mhux ma’ kumpanija privata.

L-Avukat Mifsud Bonnici fakkar ukoll li fir-ristrutturar tat-Tarzna l-Unjoni Ewropea llimitat in-numru tal-ħaddiema u t-tip ta’ xogħol li kellha tagħha u allura jekk il-pjan tagħha falla hu tort tagħha.

 

Huwa kkritikaha għax flok ammettiet l-iżball issa qiegħda tagħmel il-bsaten fir-roti.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tlieta, 16 ta’ Settembru, 2008

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ