MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

It-Trattat ta’ Lisbona Jagħmel l-UE alleanza militari – KMB

 

Iċ-Ċermen tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali (CNI) Karmenu Mifsud Bonnici huwa tal-fehma li t-Trattat ta’ Lisbona jagħmel lill-UE alleanza militari u dan imur kontra l-Kostituzzjoni ta’ Malta għax din tgħid ċar u tond li Malta ma tistax tipparteċipa f’alleanza militari.

Huwa u jindirizza lill-mezzi tax-xandir dwar in-newtralità fil-Kostituzzjoni Maltija, l-eks-Prim Ministru ta’ Malta qal li fit-Trattat ta’ Lisbona jingħad li jekk pajjiż membru jiġi attakkat il-pajjiżi membri l-oħrajn jridu jgħinuh b’kull mezz possibbli. 

Dan ifisser li kull pajjiż imsieħeb fl-UE għandu l-obbligu li militarment jiddefendi lil kull membru ieħor.

U la l-artiklu jirrendi lill-UE f’alleanza militari dan mhux kompatibbli mal-Kostituzzjoni ta’ Malta għax din tgħid li pajjiżna huwa 

“stat newtrali li jrid attivament jilħaq il-paċi, is-sigurtà u l-progress soċjali fost in-nazzjonijiet kollha billi jħaddan politika ta’ non-alineament u jirrofta li jipparteċipa f’kull alleanza militari”.

L-Avukat Mifsud Bonnici fakkar li dan l-artiklu fil-Kostituzzjoni ta’ Malta jmur lura għal Frar 1987 meta fil-Parlament Malti 64 mill-65 membru parlamentari vvotaw favurih. 

 

Illum hawn min qed isemmi li ċ-ċirkostanzi nbidlu anke jekk m’hawn ħadd li qed jgħid li Malta m’għandhiex tibqa’ newtrali bħalma m’hawn ħadd li għandu l-kuraġġ jgħid li rridu nbiddlu l-Kostituzzjoni ta’ Malta biex tkun kompatibbli ma’ l-Unjoni Ewropea.

L-Avukat Mifsud Bonnici sostna li qabel ir-referendum dwar is-sħubija ta’ Malta fl-UE l-Gvern kien wiegħed li m’hemm xejn fl-UE li jmur kontra l-Kostituzzjoni ta’ Malta imma issa qed naraw kemm in-newtralità ta’ Malta hija inkompatibbli mas-sħubija fl-UE.

 

Waqt li qal li sakemm tibqa’ superpotenza waħda, l-Istati Uniti, ma nistgħu nallinejaw lilna nfusna ma’ ħadd u sostna li n-non-alinejament sar iktar f’loku, l-eks-Mexxej Laburista irrimarka li r-Russja, li tikkontrolla nofs l-enerġija ta’ l-Ewropa, qed terġa’ tarma bl-armamenti u hija superpotenza. 

 

Hemm ukoll iċ-Ċina li jekk tibqa’ miexja kif inhi se ssir l-aqwa superpotenza fid-dinja.

L-Avukat Mifsud Bonnici qal li n-NATO u l-UE qed isiru iktar militari kontra xi ħadd, li mhux id-dubbien jew il-friefet, u sostna li minn sitwazzjoni ta’ Gwerra Bierda llum għandna sitwazzjoni fejn hemm diversi zoni f’kunflitt bħal-Iraq, l-Afghanistan u l-Lvant Nofsani kif ukoll it-theddida tat-terroriżmu.

Huwa kompla jgħid li jekk inneħħu r-referenza għan-non-alinejament mill-Kostituzzjoni ta’ Malta ma jkun hemm l-ebda ostaklu biex Malta tidħol fin-NATO. 

 

F’dan il-każ diġà għamilna l-ewwel pass bid-dħul fil-Partnership for Peace.

Waqt li qal li m’hemm l-ebda raġuni għala l-klawsola tan-newtralità għandha tinbidel u saħaq li jekk jiġri hekk dan għandu jkun biex il-klawsola ssir iktar restrittiva, l-Avukat Mifsud Bonnici sostna li Malta għandha taħdem favur id-diżarm internazzjonali ta’ l-armi.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Ġimgħa, 11 ta’ April, 2008

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ