MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA  

Mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CN I

 

Sħubija fl-Unjoni tfisser aktar sensji  

 

Min tassew irid li f’pajjiżna ma jkunx hawn ħaddiema bla xogħol, m’għandux jaċċetta l-ftehim tas-sħubija ta’ Malta fl-UE li diġà ġabilna ħerba ta’ ħafna impjiegi u telf ta’ xogħol.

Din il-ġimgħa kellna s-sensji ta’ 30 ħaddiem ta’ impriża Maltija tal-proċessar tat-tiġieġ, li kienet kostretta tagħlaq minħabba l-politika ta’ l-UE dwar l-importazzjoni bla rażan tat-tiġieġ minn barra l-pajjiż.


Dan kien qasam ieħor ta’ l-industrija Maltija li s-sħubija fl-Unjoni qiegħda tħarbat b’rovina għall-imprendituri Maltin u għall-ħaddiema tagħhom Maltin u b’dannu għall-ekonomija Maltija. 

 

Għax l-imprenditur Malti tilef eluf kbar fl-investiment li kien għamel fit-twaqqif ta’ l-impriża, fil-waqt li s-sensji ta’ 30 ħaddiema tfisser telf ta’ 30 paga fil-ġimgħa għall-ekonomija Maltija.

 

L-importazzjoni tat-tiġieġ flok il-bejgħ tat-tiġieġ mkabbrin f’Malta, tfisser miljuni ta’ liri mħallsin barra mill-pajjiż, li qabel kienu jibqgħu fil-pajjiż u fl-ekonomija lokali. 

 

Ta’ dan it-telf kbir il-ħtija kollha hija tas-sħubija fl-UE u l-politika kummerċjali li l-Unjoni timponi fuq pajjiżna.


Din l-emoraġija ta’ l-impjiegi u xogħol mhux se nwaqqfuha jekk ma nqattgħux il-ftehim tas-sħubija fl-UE u jekk ma nirrifjutawx il-politika kummerċjali ta’ l-Unjoni. 

 

Is-sħubija fl-Unjoni tellfitna mijiet ta’ impjiegi fit-tarzni, tellfitna għadd ta’ impjiegi meta l-Mid Med Bank kellu jiġi pprivatizzat, qerditilna 144 impjieg meta s-Sea Malta kellha tiġi xolta għax il-Gvern kien intrabat li ma jkollux kumpanija marittima tal-poplu. 

 

Issa qegħdin jonqsu l-impjegati ta’ l-Air Malta u qegħdin jitħejjew pjani ħalli jonqsu l-impjegati ta’ l-Enemalta.

 

Il-ħaddiema ta’ l-Interprint tkeċċew u kull kumpanija tal-poplu jkollha jew iżżarma jew tittieħed mill-privat b’inqas ħaddiema u dan b’effett tas-sħubija ta’ Malta fl-UE. 

 

Ħafna impriżi għalqu u oħrajn naqqsu l-bejgħ u l-ħaddiema, minħabba l-politika kummerċjali ta’ l-Unjoni.

 

Il-gwaj ikompli sakemm nibqgħu jkollna nobdu dak li l-Unjoni tiddeċiedi u mhux nagħmlu dak li jaqbel għalina u għaċ-ċirkostanzi ta’ l-ekonomija tagħna.

 

Il-propogandisti ta’ l-UE qarrqu bil-poplu meta qalulu li għax ikunu parti mis-suq kbir ta’ l-Unjoni Ewropea, inkabbru l-esportazzjoni tal-prodotti maħdumin u s-servizzi mogħtijin minna. 

 

Wara li sseħibna fl-Unjoni, l-esportazzjoni naqset u qiegħda tkompli tonqos, fil-waqt li kibret l-importazzjoni mill-pajjiżi ta’ l-Unjoni. 

 

Qabel lilhom u mhux lilna. 

 

It-tnaqqis fl-esportazzjoni jfisser li qegħdin indaħħlu inqas flus minn qabel u qegħdin inħaddmu inqas ħaddiema minn qabel is-sħubija fl-Unjoni. 

 

Iż-żieda fl-importazzjoni tfisser li qegħdin noħorġu minn pajjiżna aktar flus milli konna noħorġu qabel isseħibna fl-Unjoni. 

 

Biż-żmien, l-effett tas-sħubija se jkun li pajjiżna jiftaqar, waqt li ftit jistgħanew minn fuq l-Unjoni. 

 

Dan nevitawh jekk noħorġu.

 

Is-Sibt, 11 ta’ Frar, 2006.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar