MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €420,000,000

 

Konferenza MLP il-lejla: X’jistennew id-delegati

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici, Delegat ghal ghomru

 

Il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista l-lejla se tiddeċiedi jekk il-partit għandux jagħmel sejħa oħra għal kandidati oħra biex jingħaqdu ma’ l-erba’ kandidati li diġà ntagħżlu ħalli jikkontestaw l-elezzjoni tat-12 ta’ Ġunju li ġej għall-Parlament Ewropew.

Din se tkun l-ewwel okkażjoni li d-delegati Laburisti jerġgħu jiltaqgħu f’Konferenza Ġenerali wara dik li ntemmet fid-19 ta’ Novembru li għadda, meta d-delegati kkunsidraw u ddeċidew x’għandha tkun il-politika tal-Partit Laburista dwar il-ftehim li l-Gvern Nazzjonalista għamel ma’ l-Unjoni Ewropea.

Id-delegati Laburisti jiftakru li fid-9 ta‘ Novembru, 2003, b’maġġoranza assoluta vvotaw favur mozzjoni emendata li tgħid hekk: 

 

“Din il-Konferenza Ġenerali Annwali tħeġġeġ lill-Partit Laburista, sew fl-Oppożizzjoni, sew fil-Gvern, biex jaħdem b’kull mod u sa fejn ikun possibbli jagħmel ħiltu kollha biex ixejjen l-aspetti kollha negattivi li jista’ jkollu l-pakkett li l-Gvern Nazzjonalista ftiehem dwaru ma’ l-Unjoni Ewropea, u jara li ftehim ma’ l-Unjoni Ewropea ma jkunx żvantaġġjuż u ta’ ħsara għall-poplu Malti u Għawdxi u speċjalment għall-ħaddiema, u fid-dawl ta’ dan, din il-Konferenza tapprova d-dokument imsejjaħ “il-Partit Laburista u l-Unjoni Ewropea: Għall-ġid tal-Maltin u l-Għawdxin”, li qed jiġi ppreżentat lill-Konferenza Ġenerali Annwali mill-Ezekuttiv Nazzjonali u l-Grupp Parlamentari.”

 

X’għamel il-partit?

 

Huwa xieraq li 13-il ġimgħa wara li d-delegati Laburisti għaddew dik il-mozzjoni emendata, huma jingħataw ħjiel ta’ x’azzjoni ttieħdet sabiex tiġi mwettqa r-rieda tad-delegati. 

 

Id-delegati għandhom dritt jistennew li r-rappreżentanti tal-partit f’kull livell u f’kull opportunità li kellhom, għamlu dmirhom skond ma tgħid il-mozzjoni emendata. 

 

Jekk ma għamlux dan, naqsu serjament lid-delegati, u naqsu aktar lill-eluf ta’ Laburisti li d-delegati jirrappreżentaw.

Dawk il-Laburisti li se jikkontestaw ħalli jinħatru membri tal-Parlament Ewropew huma fid-dmir li jirrispettaw u jwettqu d-deċiżjoni meħuda mill-Konferenza Ġenerali tad-9 ta’ Novembru, 2003. 

 

Huma għaldaqstant għandhom jistqarru bħala l-għan ewlieni tagħhom, li jaħdmu b’kull mod u jagħmlu ħilithom kollha ħalli jxejnu l-aspetti kollha negattivi tal-ftehim Nazzjonalista.

Jekk m’humiex lesti jagħmlu dan, ma jkunux qegħdin iwettqu l-mandat tal-Konferenza Ġenerali Laburista. 

 

U jekk mhux lesti jwettqu l-mandat tal-Partit Laburista, m’għandhomx jistennew l-appoġġ tad-delegati Laburisti fil-Konferenza Ġenerali u tal-votanti Laburisti fl-elezzjoni tat-12 ta’ Ġunju li ġej għall-Parlament Ewropew.

 

X’jistennew il-Laburisti

 

Jekk il-partit ħareġ sħiħ, b’saħħtu u magħqud mill-Konferenza Ġenerali ta’ Novembru li għadda, għamel dan għax intlaħaq ftehim fuq il-mozzjoni emendata dwar l-UE.

Jekk il-partit irid li l-Laburisti, speċjalment il-ħaddiema, li l-aktar tgħaksu u se jitgħaksu bil-ftehim Nazzjonalista ma’ l-Unjoni Ewropea, jivvotaw fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew, il-partit irid bis-serjetà u bil-fatti li l-membri Laburisti Maltin fil-Parlament Ewropew se jaħdmu għall-ġid tal-ħaddiema u tal-poplu Malti, billi jxejnu l-aspetti kollha negattivi tal-ftehim ta’ shubija ta’ Malta ma’ l-Unjoni Ewropea. 

 

L-iprem aspett negattiv huwa li jikkaguna sensji u jzid il-qgħad.

Jekk il-membri Laburisti Maltin fil-Parlament Ewropew mhux se jaqdu dan l-ewwel dmir tagħhom, il-ħaddiema u l-poplu Laburista m’għandhomx għalfejn joħorġu jivvotawlhom.

Min ma jirrispettax is-sentimenti tal-poplu Laburista, m’għandux jistenna l-appoġġ u l-voti tal-Laburisti.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

L-Erbgħa, 11 ta’ Frar, 2004

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ