MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Is-CNI mill-ġdid immexxija minn Dr Karmenu Mifsud Bonnici

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici se jerġa’ jkun iċ-Chairman tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali (CNI) wara li dak attwali, il-Professur Albert Leone Ganado, iddeċieda li jirriżenja minn din il-kariga b’effett minn din il-ġimgħa stess. 

 

Il-Professur Leone Ganado kien ilu jokkupa l-kariga minn Settembru li għadda.

Il-ħatra ta’ l-Avukat Mifsud Bonnici bħala ċ-Chairman il-ġdid tas-
CNI, għaqda li twaqqfet biex topponi s-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea (UE) trid tiġi konfermata f’laqgħa għall-membri li se ssir fl-1 ta’ Ġunju li ġej. 

 

Madankollu, l-Avukat Mifsud Bonnici qal li huwa jittama li s-CNI tkun immexxija minn nies li ma jkunux meqjusa bħala politikanti.

Waqt konferenza ta’ l-aħbarijiet indirizzata miż-żewġ protagonisti msemmija, il-Professur Leone Ganado qal li huma ma baqgħux attivi matul il-kampanja elettorali b’rispett lejn il-membri tagħhom li ġejjin miż-żewġ naħat.

 

“Wara li tħabbar ir-riżultat ta’ l-elezzjoni ġenerali bgħatt ir-riżenja tiegħi lill-Kumitat. Dan talabni nikkunsidra d-deċiżjoni tiegħi imma nħoss li wasal il-waqt li għalkemm nibqa’ naħdem f’din l-għaqda ma nibqax aktar f’din il-kariga. Għalhekk minn din il-ġimgħa m’għadnix aktar iċ-Chairman tas-CNI”.

Waqt li qal li huma diżappuntati għall-mod kif iddeċieda l-poplu imma li fl-istess ħin se jirrispettaw id-deċiżjoni tiegħu, il-Professur Leone Ganado qal li huwa jispera li issa n-nies jibdew jgħidu dak li verament jaħsbu dwar dan is-suġġett.

Huwa qal ukoll li għad jasal iż-żmien fejn in-nies tirrealizza li dak li kienet tgħid is-
CNI kien minnu.

Skond huwa, is-sħubija ta’ Malta fl-UE huwa pass irrevokabbli u għalhekk issa rridu naħdmu f’dan il-kuntest.

Waqt li qal li issa s-
CNI trid isservi bħala “watchdog” għal dak li jkun qed jiġri, il-Professur Leone Ganado fisser lill-Avukat Mifsud Bonnici bħala wieħed li “m’hawnx aħjar minnu biex jiddefendi s-sovranità tal-pajjiż”.

 

Min-naħa tiegħu l-Avukat Mifsud Bonnici beda biex irringrazzja lill-Professur Leone Ganado u lill-membri tas-CNI tal-fiduċja li wrew fih. 

 

Huwa ammetta li kien hemm xi diverġenzi bejniethom fuq xi punti.

L-Avukat Mifsud Bonnici qal li fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet kien hemm 146,000 li vvotaw favur is-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea u 134,000 li vvotaw kontra l-ftehim.

“Ma ngħidx li dan huwa l-verdett tal-poplu imma l-verdett ta’ 146,000. 

 

Nirrispetta l-verdett ta’ dawk li vvotaw favur is-sħubija imma daqstant iehor nirrispetta dawk li vvotaw kontra.

 

F’demokrazija titwettaq ir-rieda tal-maġġoranza imma f’demokrazija wkoll trid tiġi rispettata r-rieda tal-minoranza. 

 

U ħadd m’għandu jippretendi li dawk li kienu kontra issa m’għadx għandhom id-dritt li jibqgħu kontra s-sħubija fl-Unjoni Ewropea”.

Kuntrarjament għall-Professur Leone Ganado, l-Avukat Mifsud Bonnici qal li huwa ma jaħsibx li d-deċiżjoni li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea hija waħda irrevokabbli.

Dan għax id-demokrazija tagħti l-opportunità lill-poplu li kultant żmien ibiddel l-opinjoni tiegħu. 

 

Jekk partit jitlef elezzjoni ma jfissirx li għandu jbiddel l-opinjoni tiegħu. 

 

Hekk ġara fil-passat u huwa ma jarax għalfejn m’għandux jiġri hekk din is-sena.

“L-UE, permezz ta’ Giscard d’Estang, qed tfassal abbozz ta’ kostituzzjoni li qed jaħseb biex jekk pajjiż ikun irid joħroġ mill-UE jkun jista’ jagħmel dan.

 

Nittama li l-maġġoranza tal-poplu tagħmel użu minn din l-opportunità. 

 

Meta opponejna s-sħubija ta’ Malta fl-UE għamilna dan għax konna konvinti li s-sħubija hija ta’ ħsara għall-pajjiż. 

 

U dak li bdejna naraw minn wara l-elezzjoni juri li dan hu minnu”.

Hawnhekk l-Avukat Mifsud Bonnici semma l-kwistjoni tal-pensjonijiet u qal li sa xahar u nofs ieħor il-ministri tal-pajjiżi msieħba fl-Unjoni Ewropea se jiltaqgħu biex jiddiskutu l-pensjonijiet li l-piż tagħhom qed ikun kbir wisq u għalhekk mhux se jibqgħu kif inhuma.

Il-kelliem reġa’ tenna li s-sħubija se tnaqqas is-sovranità tal-pajjiż għax jekk wieħed isegwi l-kostituzzjoni l-ġdida ta’ l-UE jinduna li se din se jkollha setgħat esklussivi u superjuri għall-kostituzzjonijiet tal-pajjiżi individwali.

“Ma nagħmlux unur lill-poplu jekk inkomplu ngħidulu li bi sħubija ma nkunux qed nirrinunjzaw il-ħelsien tagħna.

 

L-Unjoni Ewropea qegħda ssir stat wieħed u l-pajjiżi msieħba jridu jċedu parti mill-indipendenza tagħhom għall-kollettività tagħha”.

Bħall-Professur Leone Ganado, l-Avukat Mifsud Bonnici semma li s-
CNI ma ħaditx sehem fil-kampanja elettorali għax fi ħdanha għandha membri li jżommu mal-partiti politiċi differenti.
 

Mistoqsi x’jigri jekk il-Partit Laburista jbiddel il-pożizzjoni tiegħu dwar l-Unjoni Ewropea, il-kelliem għamilha ċara li l-pożizzjoni tagħhom ma tiddependix minn dik tal-partiti politiċi.

 

Huwa wiegħed li s-CNI se jibqa’ jikkritika dak li jsir ħażin mill-Unjoni Ewropea u mbagħad ikun f’idejn il-poplu jekk jagħmilx xi tip ta’ pressjoni fuq il-Gvern għall-affarijiet negattivi li jintlaqat bihom.

“Bil-fors irridu niftħu għajnejn il-poplu dwar il-ħsara li nemmnu li se ssir. Imma mhux se nostakolaw lill-Gvern fil-ħidma tiegħu”, temm jghid iċ-Chairman il-ġdid tas-
CNI.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Ġimgħa, 9 ta’ Mejju, 2003

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ