MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Jum ir-Repubblika se jiġi pprofonat
– Karmenu Mifsud Bonnici, Ċermen tas-
CNI

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Wara li fid-19 ta’ Ottubru li għadda l-mexxejja ta’ l-Unjoni Ewropea qablu dwar it-test finali tat-Trattat ta’ Riforma ta’ l-UE, dan l-istess trattat se jkun ratifikat fil-Parlament Malti fit-13 ta’ Diċembru li ġej.

Dan qalu ċ-Ċermen tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali (
CNI), l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici. 

 

Huwa qal li dan se jfisser biss li Jum ir-Repubblika – li appuntu jiġi ċċelebrat fit-13 ta’ Diċembru – se jiġi pprofonat.

F’konferenza ta’ l-aħbarijiet, Karmenu Mifsud Bonnici saħaq li sal-lum, ħadd ma spjega lill-poplu Malti u lanqas lill-popli Ewropej, il-kontenut ta’ dan it-Trattat, issa li saru l-emendi u dan wara li t-test oriġinali ma ġiex approvat fir-referendi li saru fl-2004 fi Franza u fl-Olanda.

Huwa qal li t-Trattat il-ġdid lanqas ma ġie spjegat fil-Parlament Malti u jidher li dan mhux se jsir għax lanqas mhu se jsir dibattitu fil-Parlament Malti dwar it-Trattat il-ġdid. 

 

Karmenu Mifsud Bonnici żied jgħid li l-Unjoni Ewropea diġa’ qalet li mhijiex se tippubblika l-emendi li saru u lanqas se tippubblika t-Trattat rivedut, qabel il-pajjiżi ta’ l-UE jirratifikawh.

Fl-istess waqt diġa’ intqal hawn Malta, li l-Parlament Malti – id-deputati kollha – se jaqblu mat-Trattat ta’ Riforma. 

 

Dan ifisser, qal Karmenu Mifsud Bonnici, li l-Membri Parlamentari Maltin kollha se jaqblu ma’ Trattat mingħajr ma jafu x’fih. 

 

Dan ifisser ukoll li l-poplu Malti mhux se jkun jaf x’fih it-Trattat rivedut qabel ma jiġi ratifikat u għalhekk se jkun diffiċli għall-poplu Malti li jkun jaf x’fih.

 

Iċ-Ċermen tas-CNI sostna li 70 fil-mija taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea jridu li t-Trattat il-ġdid jitqiegħed għal vot ta’ referendum qabel jiġi ratifikat mill-gvernijiet, imma l-UE ma tridx għax tibża’ li l-istorja ta’ l-2004 tirrepeti ruħha.


L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici ta’ ħames raġunijiet għala t-Trattat ta’ Riforma ta’ l-UE m’għandux jiġi ratifikat mill-Parlament Malti. 

 

Huwa saħaq li l-ewwelnett, l-UE qiegħda tgħid li bit-Trattat rivedut, l-UE se jkollha aktar setgħat. 

 

Dan ifisser biss li dawn is-setgħat se jittieħdu mis-saħħa tal-Parlamenti lokali u dan għas-spejjeż taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea.

It-tieni, it-Trattat se jfisser li d-deċiżjonijiet se jittieħdu anke jekk ma jkunx bil-kunsens tal-maġġoranza. L-Avukat Mifsud Bonnici sostna li din hija ċaħda tad-demokrazija.

Għat-tielet raġuni, iċ-Ċermen tas-
CNI fakkar kif fl-2001, l-Unjoni Ewropea, fit-Trattat ta’ Leiken, qalet li trid tkun viċin taċ-ċittadini. 

 

Iżda fil-verità, bit-Trattat il-ġdid, l-UE se titbiegħed miċ-ċittadini għax it-Trattat inkiteb apposta b’lingwaġġ diffiċli biex iċ-ċittadin jifhmu. 

 

Din saret b’intenzjoni biex ma jkunx hemm popli ta’ pajjiż li jagħmlu bħalma għamlu l-popli ta’ l-Olanda u Franza u vvutaw kontra t-Trattat Kostituzzjonali. 

 

Bit-Trattat il-ġdid, l-UE se ċċaħħad liċ-ċittadini d-dritt li jiddeċiedi huma kif għandha tkun l-UE.

Ir-raba’ raġuni għaliex s-
CNI qiegħda tgħid li l-Parlament Malti m’għandux jirratifika t-Trattat ta’ Riforma ta’ l-Unjoni Ewropea rivedut  hija għax din ma tħaddanx politika barranin ta’ newtralità kif hemm stipulat fil-Kostituzzjoni ta’ Malta.

Il-ħames raġuni hija li l-UE tħaddan politika komuni ta’ difiża li tmur kontra l-politika ta’ Malta li ma tistax tieħu sehem f’alleanzi militari u għalhekk tmur kontra l-Kostituzzjoni ta’ Malta.

 

“Malta tilfet u mhux rebħet”

 

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici tkellem ukoll dwar il-ħafna diskorsi li saru li bit-Trattat ta’ Riforma rivedut, Malta “rebħet”.

 

Huwa qal li l-verità hija għal kollox bil-kuntrarju, għax Malta “tilfet” f’diversi oqsma.

L-Avukat Mifsud Bonnici semma’ li ntqal li Malta rebħet siġġu aktar fil-Parlament Ewropea. 

 

Huwa qal li Malta mhux veru rebħet, imma s-siġġu ngħata bi dritt għax il-Kostituzzjoni Ewropea tesiġi li l-inqas siġġijiet li jista’ jkollu pajjiż membru ta’ l-UE huwa ta’ sitta.

Huwa qal ukoll li kulħadd qiegħed jinsa jsemmi kif Malta, bħala pajjiż ta’ l-UE, għandha dritt ta’ Kummissarju Ewropew.

 

Illum, Malta għandha lil Joe Borg bħala Kummissarju. 

 

Iżda bit-Trattat il-ġdid, kull pajjiż ta’ l-UE, kull 10 snin, mhux se jkollu Kummissarju għal ħames snin u dan jgħodd ukoll għal Malta. 

 

Dan ifisser li Malta mhix se jkollha Kummissarju għal perjodu ta’ ħames snin.

L-Avukat Mifsud Bonnici qal ukoll li bħalissa, kull pajjiż membru ta’ l-UE jkollu l-Presidenza għal sitt xhur.

 

Suppost li Malta, kull 13-il sena u nofs kellha dritt għal Presidenza. 

 

Iżda issa, jekk it-Trattat ikun ratifikat, dan ifisser li jinħatar “President” għal sentejn u nofs u din il-kariga tiġġedded u Malta qatt mhi se jkollha l-Presidenza.

Għal dan kollu u aktar, Karmenu Mifsud Bonnici qal li Malta iktar se titlef milli tirbaħ bit-Trattat ta’ Riforma ta’ l-UE rivedut.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tnejn, 6 ta’ Novembru, 2007

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ