MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

Fl-interess nazzjonali t-Tarzna għandha tibqa’ topera

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici - Kampanja Ħelsien Nazzjonali

 

Fl-interess nazzjonali tagħna t-Tarzna għandha tkompli topera. 

 

Ebda regolamenti u ebda politika ta’ l-Unjoni Ewropea ma għandhom jegħlbu l-interess nazzjonali tagħna. 

 

Għalhekk wara Diċembru ta’ din is-sena għandna niżguraw li t-Tarzna ma tagħlaqx għax hekk trid l-Unjoni.

Wara kollox għaliex l-Unjoni ma tridx li t-Tarzna tkompli tingħata għajnuna?

 

Ir-raġuni li l-Unjoni tagħti għal dan hija li l-istat ma għandux jagħti għajnuna lill-intrapriża kummerċjali. 

 

U għaliex l-Unjoni ma tridx li intrapriża kummerċjali tingħata għajnuna? 

 

Ir-raġuni ta’ l-Unjoni għal dan hija li l-għajnuna lill-intrapriża kummerċjali tkun ta’ dannu għal intrapriżi kummerċjali kompetituri u hija kontra l-kompetizzjoni ħielsa fil-kummerċ.

 

Mela skond l-Unjoni, għajnuna mogħtija lit-Tarzna Maltija hija ta’ dannu għat-tarznari kompetituri. 

 

Liema huma t-tarznari kompetituri għat-Tarzna Maltija? 

 

Fil-bini tal-vapuri, it-tarznari kollha tad-dinja huma kompetituri tat-tarzna tagħna.

 

Imma fit-tiswija tal-vapuri, it-tarznari kompetituri tagħna fl-Unjoni Ewropea huma dawk fil-Mediterran, tal-Greċja, ta’ l-Italja, ta’ Franza, ta’ Spanja u tal-Portugall.

 

Għall-benefiċċju tat-tarznari fl-Unjoni Ewropea li jibnu l-vapuri, u ta‘ dawk fil-Mediterran li jsewwew il-vapuri, l-Unjoni sitt snin ilu rabtet lil Malta, jekk din riedet li tidħol fl-Unjoni, li 

 

* tagħlaq it-Tarzna tal-Marsa u 

* ċċekken it-Tarzna ta’ Bormla, 

* billi tnaqqas in-numru ta’ ħaddiema għal 1,400, 

* tillimita l-ammont ta’ xogħol għal żewġ miljuni ‘men-hours’ biss fis-sena, 

* tuża azzar mhux aktar minn 10,000 tunellata fis-sena, u 

* tagħlaq għal kollox il-Baċir Numru 1. 

 

L-Unjoni ma kinitx kuntenta timponi dawn ir-restrizzjonijiet u limitazzjonijiet, iżda wkoll insistiet li titwaqqaf l-għoti ta’ għajnuna wara Diċembru ta’ l-2008.

Dan kollu juri li l-Unjoni tqis li l-ammont ta’ xogħol magħmul mit-Tarzna ta’ Malta skond il-Ftehim ta’ Ristrutturar huwa aċċettabbli għall-kompetituri tat-Tarzna Maltija fl-Unjoni.

Issa l-għoti ta’ għajnuna lit-Tarzna Maltija mhux se żżid l-ammont ta’ xogħol magħmul minnha aktar minn dak permess fil-ftehim, u għalhekk mhux se jkun ta’ dannu għall-kompetituri tat-Tarzna fl-Unjoni.

 

La darba l-ammont ta’ xogħol li t-Tarzna hija permessa li tagħmel fis-sena, skond il-Ftehim ta’ Ristrutturar impost mill-Unjoni, mhux se jkun ta’ dannu għall-kompetituri ħielsa fil-kummerċ. 

 

Iżda dan mhux prinċipju li l-Unjoni tapplikah f’kull qasam. 

 

Ma tapplikahx fil-biedja fejn l-Unjoni tagħti ammont kbir ta’ sussidju. 

 

Fuq kollox, l-Unjoni tippermetti li l-istat jagħti għajnuniet kbar lil ċerti industriji, bħal dik ta’ l-ajruplani u dik tat-turiżmu.

Fil-każ tat-turiżmu, per-eżempju, is-sussidju li jagħti Gvern ta’ pajjiż jgħin lill-impriżi turistiċi kompetituri f’pajjiżi oħrajn ta’ l-Unjoni, barra li dan huwa kontra l-prinċipju tal-kompetizzjoni ħielsa fil-kummerċ.

Ħafna pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea jagħtu għajnuna kbira lill-intrapriżi tagħhom fl-interess nazzjonali. 

 

Insemmu lill-Ingilterra, Franza u l-Italja, li lkoll jagħmlu dan. 

 

L-Ingilterra, sa waslet biex tinnazzjonalizza l-intrapriża kummerċjali finanzjarja Northern Rock biex ma tħallihiex tfalli u jintilfu ħafna depożiti. 

 

Il-Gvern Ingliż ħareġ mhux miljuni, iżda biljuni ta’ liri sterlini biex jagħmel dan. 

 

Franza toħroġ ammonti kbar sabiex iżżomm it-trenijiet nazzjonali. 

 

L-Italja tagħmel l-istess. 

 

Eżempji bħal dawn insibuhom f’pajjiżi oħrajn ta’ l-Unjoni.

 

Għaliex Malta ma għandhiex dritt tagħmel l-istess u toħroġ kemm hemm bżonn f’għajnuna biex iżżomm it-Tarzna miftuħa u topera fl-interess nazzjonali? 

 

Jekk l-oġġezzjoni hija li t-Tarzna illum hija intrapriża kummerċjali u mhux dipartiment governattiv, is-soluzzjoni hija li l-Gvern għandu jinnazzjonalizza t-Tarzna u jmexxiha bħal ma jmexxi d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi.

L-Unjoni Ewropea ma għandhiex toġġezzjona għal dan il-pass, la darba l-Unjoni mhix qiegħda toħroġ flus biex it-Tarzna tkompli topera. 

 

Kif jonfoq flusu l-poplu Malti għandu jiddeċidih huwa, mhux il-burokratiċi barranin ta’ l-Unjoni.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Ħamis, 6 ta’ Marzu, 2008

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ