MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

Għaliex l-Oppożizzjoni Laburista għandha tastjeni (2)

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici  

 

Kieku l-Gvern kien tassew Nazzjonalista, mhux biss tal-kelma, kieku kien huwa stess jara li r-ratifika tal-Kostituzzjoni Ewropea ma ssirx b'maġġoranza kwalifikata (jigifieri, ta' żewġ terzi jew aktar) tal-Parlament Malti, ħalli fil-waqt li l-Kostituzzjoni Ewropea tkun approvata, tkun ukoll salvata s-supremazija tal-Kostituzzjoni Maltija.

Jekk l-Oppożizzjoni Laburista trid tassew tħares l-interessi nazzjonali tal-Maltin, hija trid tiżgura li r-ratifika tal-Kostituzzjoni Ewropea ssir b'maġġoranza sempliċi biss, ħalli l-liġijiet ta' l-Unjoni Ewropea ma jkunux aqwa mill-Kostituzzjoni Maltija (kif tippretendi li jkunu l-Kostituzzjoni Ewropea).

Għall-ebda raġuni u taħt ebda skuża ma huwa aċċettabbli għal-Laburisti li għadna ngħozzu t-twemmin li l-interessi tal-poplu Malti jiġu l-ewwel u qabel kollox, li nivvutaw favur id-dikjarazzjoni tal-prinċipju li nsibu fl-Artikolu 6 tal-Kostituzzjoni Ewropea, li jgħid li l-liġjiet ta' l-Unjoni jkunu aqwa mill-Kostituzzjoni tagħna l-Maltin.

Lanqas il-maġġoranza li vvutat kontra l-Partit Laburista u favur il-ftehim Nazzjonalista ma' l-Unjoni Ewropea, ma kienet ivvutat favur li l-liġijiet ta' l-Unjoni jkunu aqwa mill-Kostituzzjoni Maltija. 

 

Għax dan ma kienx prinċipju aċċettat u għadu sal-lum mhux aċċettat u jibqa' mhux aċċettat jekk l-Oppożizzjoni Laburista ma tivvotax favur il-Kostituzzjoni Ewropea billi tastjeni meta titressaq fil-Parlament Malti.

 

Jekk il-Gvern Nazzjonalista lest li mingħajr mandat mill-poplu, jaċċetta li l-liġijiet ta' l-Unjoni Ewropea jkunu aqwa mill-Kostituzzjoni tal-Maltin, l-Oppożizzjoni Laburista m'għandhiex tkun kompliċi f'dan it-tradiment tal-Kostituzzjoni tagħna. 

 

Żgur ma tistax l-Oppożizzjoni Laburista tgħid li jekk tivvota favur dan il-prinċipju ġdid anti-nazzjonali, hija tkun qiegħda taċċetta r-rieda tal-maġġoranza. 

 

Għax qatt ma kellna maġġoranza tal-poplu li vvutat favur xi ħaġa bħal din. 

 

La darba l-Oppożizzjoni Laburista tastjeni, dan il-prinċipju anti-nazzjonali jibqa' ma jidħolx fis-seħħ f'pajjiżna.

Ma tagħmel ebda differenza jekk il-prinċipju ġdid li l-liġijiet ta' l-Unjoni Ewropea jkunu aqwa mill-Kostituzzjoni Maltija jkunx miktub f'Kostituzzjoni jew fi Trattat. 

 

L-oġġezzjoni tal-Partit Laburista għandha tkun għall-prinċipju fih innifsu mhux għad-dokument, trattat jew kostituzzjoni, li dak il-prinċipju jkun fih.

M'għandniex inħallu min jimpressjonana billi jgħid li jekk il-Partit Laburista ma jivvutax favur li l-liġijiet ta' l-Unjoni Ewropea jkunu superjuri għall-Kostituzzjoni ta' Malta, allura l-Partit jitqies li huwa kontra s-sħubija fl-Unjoni Ewropea. 

 

Huwa faċli ħafna għall-Partit Laburista biex ixejjen ħlejqa falza bħal din.

 

Sħubija fl-Unjoni Ewropea ma tfissirx li l-liġijiet ta' l-Unjoni jkunu aqwa mill-Kostituzzjoni ta' pajjiżek. 

 

Lanqas illum ma huwa hekk meta pajjiżna huwa msieħeb fl-Unjoni.

Fl-ewwel lok għandu jingħad li, kieku l-Kostituzzjoni Ewropea kellha ma tidħolx fis-seħħ, xorta waħda pajjiżna jibqa' msieħeb fl-Unjoni Ewropea.

Fit-tieni lok, meta l-Oppożizzjoni Laburista tastjeni, hija tkun qiegħda tiżgura li, waqt li l-Kostituzzjoni Ewropea tkun se tiġi ratifikata mill-Parlament Malti, il-Kostituzzjoni Maltija tibqa' mħarsa u tibqa' suprema f'pajjiżna.

Aktar milli jkollha tiddefendi ruħha, l-Oppożizzjoni Laburista li tastjeni, ikollha l-opportunità li hija tattakka lill-Gvern li ma ddefendiex l-interessi nazzjonali billi aċċetta l-prinċipju li l-Kostituzzjoni tal-poplu Malti ma tibqax suprema.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Ħamis, 5 ta’ Mejju, 2005.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ