MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

Wara d-deċiżjoni tad-delegati, nappella

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici

 

Sitt mija, disa’ u disgħin delegati Laburista vvotaw favur li l-Partit jgħid “IVA” għar-ratifika tal-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

118 delegat ivvotajna li l-Partit m’għandux jgħid “IVA”.

Skond il-prinċipju tad-demokrazija, ir-rieda tal-maġġoranza tad-delegati titwettaq u għalhekk il-Partit Laburista se jivvota favur il-Kostituzzjoni.

Skond l-istess prinċipju tad-demokrazija, ir-rieda tal-minoranza tad-delegati għandha tiġi rispettata. 

 

Li tiġi rispettata tfisser qabel kollox minna stess.

Biex aħna stess nirrispettawha, rridu nkomplu nħaddnuha bla biża’. 

 

U hekk għandi d-dmir nagħmel. 

 

Fi ħsiebi minn dmiri ma nonqosx.

Nemmen li din il-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea hija ħażina għall-poplu tagħna u speċjalment għall-ħaddiema.

La vera nemmen dan, sakemm ikolli s-saħħa u s-setgħa, m’għandix nibqa’ passiv, iżda għandi nkun militanti u dmiri huwa li naħdem ħalli din il-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea ma tidħol qatt fis-seħħ f’pajjiżna.

Bis-saħħa tal-poplu Franċiż u tal-poplu Olandiż, din il-Kostituzzjoni mhix se tidħol fis-seħħ kif kien ippjanat.

 

Ħabat li ma’ dan l-intopp, l-Unjoni Ewropea ġarrbet id-disgrazzja l-oħra tan-nuqqas ta’ qbil dwar il-baġit.

 

Dawn iż-żewġ ġrajjiet ħolqu kriżi profonda fl-Unjoni Ewropea. 

 

Il-konsegwenza hija li l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa’ miexja kif kienet miexja u l-Kostituzzjoni li fasslet, m’hix meqjusa sodisfaċenti aktar għat-tibdil radikali li l-Unjoni Ewropea jkollha tagħmel jekk trid tkompli teżisti.

Hemm bżonn ta’ tibdil kbir fl-Unjoni Ewropea. 

 

Huwa ż-żmien opportun li jsir it-tibdil meħtieġ. 

 

Nittama li fil-Partit Laburista Malti nsibu żgħażagħ kuraġġużi, motivati u mħeġġin biex jaħdmu maż-żgħażagħ progressivi tal-pajjiżi ta‘ l-Unjoni Ewropea biex jirriformaw l-Unjoni radikalment.

Jaħdmu ħalli jbiddlu l-politika kapitalista bla ruħ soċjali tagħha, li qiegħda tħarbat in-nies tax-xogħol u l-familji tagħhom.

Din hiija t-tama llum ta’ 118 delegati Laburisti. 

 

Għada tkun ta’ ħafna aktar. 

 

U pitgħada, tkun it-tama tal-maġġoranza tad-delegati. 

 

Meta t-tama ssir realtà, tkun tista’ titfassal Kostituzzjoni oħra li ma jkollhiex in-nuqqasijiet li l-popli Ewropej qegħdin isofru minnhom..

Din hija opportunità unika li għandu l-Partit Laburista Malti biex ikun ta’ ġid għall-Unjoni Ewropea, barra li għal Malta.

La nemmen li teżisti din l-opportunità, inħossni fid-dmir li ma niskotx, iżda fid-dmir li nħeġġeġ liż-żgħażagħ Laburisti biex jidħlu għal din il-ħidma ta’ fejda għall-poplu Malti u għall-popli kollha ta’ l-Ewropa.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tnejn, 4 ta’ Lulju, 2005.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ