MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

L-UE tellfitna l-ħarsien u s-sliem

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici

 

Parti kbira mill-poplu tal-pajjiżi Musulmani u tal-pajjiżi Għarab jqisu lill-pajjiżi tal-Punent, kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Uniti ta’ l-Amerika, bħala għedewwa tagħhom u tat-twemmin reliġjuż tagħhom, minkejja l-fatt li l-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Punent u tal-pajjiżi Għarab u Musulmani għandhom relazzjonijiet ta’ ħbiberija. Is-sentimenti tal-poplu ma jaqblux mar-rapporti ta’ bejn il-gvernijiet.

Il-politika barranija tal-Gvern ta’ l-Istati Uniti qiegħda tkebbes in-nar fost il-popli Musulmani u Għarab u l-Unjoni Ewropea li ma tridx tikkundanna l-politika aggressiva ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika, qiegħda tqiegħed lill-pajjiżi ta’ l-UE fl-istess keffa ta’ l-Istati Uniti, f’għajnejn il-popli Musulmani u Għarab.

Malta, qabel ma sseħibna fl-UE, kienet meqjusa bħala pajjiż ħabib tal-popli Musulmani u Għarab. 

 

Issa li Malta tifforma parti mill-UE qiegħda titqies bħall-pajjiżi l-oħrajn tal-Punent li jappoġġaw l-politika imperjalista ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika.

 

Tlifna l-identita' tagħna

 

Meta sseħibna fl-UE, ħaddanna l-politika ta’ l-Unjoni u aktar minn hekk, biddilna d-dehra unika tagħna li ma kinitx dik tal-pajjiżi tal-Punent u ħadna d-dehra tal-pajjiżi l-oħrajn ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

F’moħħ il-popli Musulmani u Gharab, il-poplu Malti tbiegħed minnhom u sar ħaġa waħda bħall-popli tal-pajjiżi tal-Punent.

 

Għalkemm wara li pajjiżna ssieħeb fl-Unjoni Ewropea, ir-rapporti bejn il-Gvern Malti u l-gvernijiet tal-pajjiżi Musulmani u Għarab baqgħu dawk ta’ ħbieb, il-popli ta’ dawk il-pajjiżi m’għadhomx iħarsu lejna bl-istess sentimenti ta’ ħbiberija li kellhom qabel għalina.

 

Meta ma konniex imseħbin fl-Unjoni Ewropea konna differenti minnha u l-identità tagħna ma kinitx dik ta’ l-Unjoni. 

 

Issa tlifna dik l-identità differenti tagħna u sirna l-istess bħall-Unjoni. 

 

Meta l-Unjoni titkellem, titkellem ukoll għal Malta. 

 

Jekk l-Unjoni timbagħad, Malta timbagħad. 

 

Jekk il-pajjiżi ta’ l-UE jitqiesu bħala għedewwa, Malta titqies bħalhom. 

 

Tlifna l-identità tagħna li kienet tiddistingwina mill-popli l-oħrajn ta’ l-Ewropa.

 

Naqas il-ħarsien u s-sliem

 

Il-poplu tagħna tilef u mhux kiseb ħarsien meta sseħibna mal-pajjiżi l-oħrajn ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

Il-pajjiżi tal-Punent iqisu li t-theddida għalihom ġejja mill-popli Musulmani u Għarab u dawn min-naħa tagħhom, iqisu li l-pajjiżi tal-Punent iridu jerġgħu jaħkmuhom, bħall-imgħoddi.

Iqisu wkoll li d-drawwiet tal-popli tal-Punent huma ħżiena u ma jridux li dawn it-tip ta’ drawwiet ħżiena jikkorrompu liż-żgħażagħ Musulmani u Għarab.

Qabel ma sseħibna fl-UE, għalkemm id-drawwiet tagħna ma kinux bħal dawk tal-Musulmani u Għarab u għalkemm it-twemmin reliġjuż Nisrani kien magħruf sewwa, il-Musulmani u l-Għarab xorta waħda kienu jgħodduna bħal ħbieb kbar tagħhom. 

 

Illum qegħdin jgħodduna mal-popli l-oħrajn tal-pajjiżi tal-Punent. 

 

Għalhekk il-ħarsien li kellna tlifnieh u ma nistgħux ngħidu li ngawdu l-istess sliem, meta m’għadniex ingawdu l-istess ħbiberija tal-popli Musulmani u Għarab.

 

Jikber it-theddid ta' ġlied

 

Meta pajjiżna kien iħaddan tassew politika ta’ newtralità u non-allineament, pajjiżna kien pubblikament jikkundanna l-indħil militari fil-pajjiżi Musulmani u Għarab. 

 

Ma konniex naqblu ma’ l-indħil militari fil-Libanu. 

 

Tkellimna pubblikament kontra l-ewwel, l-invażjoni tal-Kuwajt mill-Iraqqini u mbagħad kontra l-invażjoni ta’ l-Iraq mill-Istati Uniti u l-alleati tagħhom. 

 

Ħadniha kontra l-attakki militari fuq il-Libja u tlabna lill-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda biex iwaqqafhom.

Min-naħa tagħha, l-Unjoni Ewropea appoġġjat l-aggressjoni kontra l-Afganistan u ma kkundannatx l-aggressjoni mill-ġdid kontra l-Iraq.

Issa qiegħda tappoġġja t-theddid kontra s-Sirja u fiż-żmien li ġej, tista’ tieħu parti wkoll fil-miżuri li jittieħdu kontra l-Iran li jistgħu jwasslu mhux biss għal sanzjonijiet kummerċjali kontra dan il-pajjiż, iżda anke għal attakk militari u forsi wkoll b’armi nukleari.

F’dan kollu, Malta, bħala membru ta’ l-Unjoni Ewropea, tkun trid tagħmel l-istess li l-Unjoni tiddeċiedi.

Il-periklu ta’ ġlied qed jikber u mhux jiċkien. 

 

Għalhekk il-periklu li Malta ssib ruħha fi ġlied kiber ħafna wara li sirna membri sħaħ ta’ l-Unjoni Ewropea.

 

Tilwim religjuż

 

Minbarra t-theddida ta’ ġlied bl-armi, spiss qegħdin naraw ifaqqsu inċidenti ta’ inkwiet religjuż li jista’ jwassal għal gwerra bejn iċ-ċiviltà Nisranija u dik Musulmana. 

 

Xi snin ilu kellna l-ktieb ta’ Rushdie dwar Mawmettu li qażżeż lill-Musulmani tad-dinja kollha.

Din il-ġimgħa rajna karikaturi ta’ Mawmettu li dehru f’ġurnali Daniżi u li qajmu għadab kbir fost il-Musulmani.

Saħansitra wasslu biex żewġ gvernijiet, dak tal-Libja u dak tas-Sawdi Għarabja, jirtiraw l-ambaxxaturi tagħhom mid-Danimarka. 

 

Mad-Daniżi jeħlu l-popli tal-pajjiżi Skandinavi l-oħrajn u tispiċċa teħel l-Unjoni Ewropea kollha. 

 

Malta bħala pajjiż membru ta’ l-Unjoni ma tkunx tista’ teħlisha.

Ikun ta’ ġid kbir għall-poplu tagħna jekk jinfatam mill-bqija ta’ l-Unjoni Ewropea biex jerġa’ jikseb l-identità u n-newtralità tiegħu. 

 

B’hekk niksbu l-ħarsien u s-sliem.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Is-Sibt, 4 ta’ Frar, 2006.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ