MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

Għaliex l-Oppożizzjoni Laburista għandha tastjeni (1)

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici

 

Għaddew ftit ġimghat minn mindu l-Partit Laburista xandar ir-rapporti kkummissjonati minnu dwar it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

F’dawn il-ftit ġimgħat, minflok l-affarijiet iċċaraw, iktar tħawdu. 

 

Min-naħa tiegħi, m’għandix skop li nħawwad. 

 

Jinteressani li nkun ċar u li niftiehem sewwa. 

 

Għalhekk nerġa’ nfisser kif naħsibha dwar din il-kwistjoni.

Fid-29 ta’ Ottubru 2004, f’Ruma, il-Prim Ministru Malti ffirma t-“Trattat li Jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa”, 

 

Aktar tard f’din is-sena, il-Parlament Malti se jintalab jirratifika dak it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

Jekk il-25 pajjiż membri ta’ l-Unjoni Ewropea jirratifikaw dak it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, l-Unjoni Ewropea tkun imwaqqfa u jkollha l-Kostituzzjoni tagħha, skond dak it-Trattat iffirmat fid-29 ta’ Ottubru 2004, f’Ruma.

Is-suġġett tat-Trattat ta’ Ruma tad-29 ta’ Ottubru 2004 huwa l-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea ġdida li tiġi stabbilita skond dik il-Kostituzzjoni. 

 

Il-Parlament Malti se jkun mitlub jiddiskuti dak is-suġġett, u huwa dak is-suġġett li l-Partit Laburista qiegħed jiddiskuti biex jiddeċiedi kif għandha ġġib ruħha l-Oppożizzjoni parlamentari dwar dak it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, jiġifieri, jekk għandhiex tivvota favur tiegħu, jew kontra tiegħu, jew tastjeni dwaru.

 

Dejjem sostnejt li l-Oppożizzjoni Laburista m’għandhiex tivvota favur it-Trattat li jistabilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa. 

 

Qiegħed infisser għaliex m’għandhiex tivvota favur u għaliex għandha tastjeni (u għalhekk, mhux tivvota kontra).

Huwa fatt magħruf li l-Membri Parlamentari Nazzjonalisti se jivvutaw favur il-mozzjoni tar-ratifika. 

 

Bil-35 vot tagħhom, il-Parlament Malti qiegħed jiżgura li se jirratifika t-Trattat li jistabilixxi Kostituzzjoni ghall-Ewropa.

Jekk l-Oppozizzjoni Laburista tastjeni, ma tintlaħaqx maġġoranza kwalifikata fil-Parlament, li trid li jkun hemm żewġ terzi (2/3) tal-Membri Parlamentari kollha li jivvutaw favur.

Jekk ir-ratifika ma ssirx b’maġġoranza, ħadd ma jkun jista’ jargumenta li r-ratifika tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa tegħleb dawk l-artikoli tal-Kostituzzjoni ta’ Malta li jistgħu jinbidlu biss jekk ikun hemm 2/3 (żewġ terzi) jew aktar tal-Membri Parlamentari kollha li jivvutaw it-tibdil tagħhom.

Fost dawk l-artikoli tal-Kostituzzjoni Maltija li jistgħu jinbidlu biss b’maġġoranza ta’ żewġ terzi jew aktar, hemm l-Artikolu 6 li jgħid li l-Kostituzzjoni Maltija hija suprema u tipprevali fuq kull liġi f’Malta.

 

Sakemm l-Artikolu 6 tal-Kostituzzjoni Maltija ma jitqies li ntegħleb bir-ratifika b’maġġoranza kwalifikata tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa (li tista’ tissejjaħ għall-konvenjenza “Kostituzzjoni Ewropea”), kull liġi li l-Unjoni Ewropea tista’ tagħmel li ma tkunx taqbel mal-Kostituzzjoni Maltija, ma tkunx tiswa u ma jkollhiex effett f’Malta.

Biex il-Kostituzzjoni Maltija tibqa’ suprema fuq kull liġi li tista’ ssir mill-Unjoni Ewropea, huwa għalhekk essenzjali li l-Oppożizzjoni Laburista tastjeni u mhux tiftiehem mal-Gvern ħalli tivvota favur il-mozzjoni tar-ratifika mressqa mill-Gvern Nazzjonalista.

Barra mill-kwistjoni tas-supremazija tal-Kostituzzjoni Maltija fuq il-liġijiet ta’ l-Unjoni Ewropea, hemm ħafna raġunijiet oħrajn għaliex l-Oppożizzjoni Laburista għandha tastjeni dwar il-Kostituzzjoni Ewropea. 

 

Dawn ir-raġunijiet niddiskutuhom aktar ’l quddiem.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tlieta, 3 ta’ Mejju, 2005.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ