MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Suġġeriment ta’ Karmenu Mifsud Bonnici dwar l-immigranti illegali:
Dgħajjes biex jitilqu minn Malta

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-mexxej tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali, l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici, il-bieraħ sostna li l-immigranti illegalii għandhom jiġu provduti b’dgħajjes biex bihom “imorru fejn iridu jmorru”. 

 

Huwa sostna li madankollu dan ma jbiddel xejn mill-obbligu tagħna li nsalvawhom minn fuq xi dgħajsa li tkun f’diffikultà u li ntuhom l-ikel.

Huwa u jindirizza konferenza ta’ l-aħbarijiet dwar il-“ħsara” li qegħdin inġarrbu bis-sħubija fl-UE, Karmenu Mifsud Bonnici qal li fejn trid l-UE tapplika r-ripatrijazzjoni u riċentement sar qbil bejnha u s-Senegal fejn 18,000 immigrant illegali ntbagħtu lura mill-UE. 

 

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici sostna li kieku lil kull immigrant illegali ntuh Lm2,000 biex jitlaq, dan jiġi jiswina nofs l-ispiża attwali għax kull immigrant jiġi jiswa Lm13 kuljum, jiġifieri Lm4,745 fis-sena u għalhekk 2,500 immigrant jiġu jiswewna mal-Lm11 miljun fis-sena.

L-Avukat Mifsud Bonnici qal li din mhux biss tiffrankalna l-flus imma tevitalna wkoll ċerti konsegwenzi soċjali fosthom immigranti illegali rġiel li jiżżewġu nisa Maltin għall-konvenjenza, jibqa’ Malta anke jekk iż-żwieġ jiġi annullat u l-mara tibda titlob il-benefiċċji soċjali biex tmantni lil uliedha. 

 

Dan, qal Karmenu Mifsud Bonnici huwa barra l-inkwiet u l-ġlied li jidħlu fihom uħud minnhom u l-mard. 

 

Waqt li fisser il-wasla ta’ l-immigranti illegali bħala “invażjoni regolari u organizzata”, l-eks-Prim Ministru Malti qal li kieku napplikaw il-liġi lokali kien ikollna nkeċċuhom imma minħabba s-sħubija fl-UE ma nistgħux napplikawha.


L-Avukat Mifsud Bonnici semma kif waqt li l-UE qed tinsisti li wara tliet xhur neħilsuhom u naċċettaw anke membri tal-familji tagħhom, issa qed tikkritikana wkoll li mhux nagħmlu biżżejjed biex nintegrawhom fis-soċjetà.

Il-kelliem qal li b’dan il-mod lill-immigranti illegalii se nħeġġuhom biex jiġu aktar għax ma nistgħux nibagħtuhom lura minħabba fiha. 

 

Dan qed jiġi jiswina l-flus meta l-Gvern missu jħallihom jitilqu.

Minbarra l-immigrazzjoni illegali, l-eks-Mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-munita Ewro u qal li bħalissa qiegħda ssir kampanja ta’ propoganda li qed tiswina eluf ta’ liri meta b’rata tal-kambju stabbilità l-poplu m’għandux iħabbel rasu ħlief li jagħmel il-konverżjoni mill-munita għall-oħra.
 

Waqt li qal li bl-iskuża ta’ l-Ewro qed issir propoganda biex minn antagonista ta’ l-UE l-pajjiż isir favur, il-kelliem irrefera għall-fatt li l-Ewro se tidħol fil-kurrikulu ta’ l-iskejjel u qal li dan ifisser li se tieħu post suġġett ieħor. 

 

Huwa fisser dan il-pass bħala “ħasil ta’ l-imħuħ u misinformazzjoni għax ċerti li ħadd ma jsemmi żvantaġġi ta’ l-Ewro”.

L-Avukat Mifsud Bonnici qal li l-akbar problema ta’ l-Ewro hija li din mhux se tgħin lill-kompetittività ta’ pajjiżna għax se żżidilna l-ispejjeż. 

 

Huwa qal li pajjiżi Ewropej stess qegħdin jgħidu li r-rata għolja ta’ l-Ewro qed tħalli impatt ħażin fuq l-esportazzjoni.

L-Avukat Mifsud Bonnici kkritika wkoll il-ħela fl-UE u qal li din qiegħda fid-DNA tagħha tant li hija stess ammettiet li qegħdin jinsterqu mal-
1 miljun kuljum waqt li hemm diversi uffiċjali ta’ l-UE li qegħdin jiġu investigati fuq frodi u serq fil-finanzi tagħha. 

 

L-Avukat Mifsud Bonnici saħaq li l-fondi ta’ l-UE mhux qegħdin jaġevolaw lill-poplu imma qegħdin imorru biss fuq ċertu setturi li qegħdin jistagħnew.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tnejn, 2 ta’ Ottubru, 2007

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ