MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

Ma nirbħux billi nivvotaw IVA għall-Unjoni Ewropea

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici, Delegat ghal ghomru

 

Ma nasalx biex niżgura lid-delegati Laburisti li l-Partit jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss jekk ma jivvotax IVA għall-Kostituzzjoni Ewropea. 

 

Huwa ħażin li nagħtu x’jifhmu lid-delegati li biex il-Partit jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss irid jivvota IVA għall-Kostituzzjoni Ewropea.

Il-Partit jirbaħ meta jkun kredibbli u mhux meta jidher li qiegħed jagħti kas tal-konvenjenza u mhux tat-twemmin u l-prinċipju tiegħu.

Iżda fir-rigward tar-ratifika tat-Trattat tal-Kostituzzjoni Ewropea, mhux biss minħabba t-twemmin u l-prinċipju ma għandniex nivvotaw IVA, imma anki politikament ma jaqblilniex nagħmlu bħalma se jagħmlu n-Nazzjonalisti.

Nistaqsi, minn meta dak li jaqbel lin-Nazzjonalisti jaqbel ukoll lill-Partit tagħna? 

 

Għax in-Nazzjonalisti b’ruħhom u ġisimhom se jivvotaw IVA għall-Kostituzzjoni Ewropea għax hekk iħossu li jaqblilhom politikament. 

 

Jekk jaqblilhom politikament, kif jaqbel lilna wkoll politikament li nivvotaw bħalhom?

Għaliex in-Nazzjonalisti qegħdin iħeġġuna nivvotaw IVA magħhom favur il-Kostituzzjoni Ewropea? 

 

Mingħajr il-voti tal-Laburisti, huma għandhom is-saħħa irratifikawha.

 

Ikunu ġiegħeluna nivvotaw IVA għat-Trattat ta’ Ateni, li huwa l-ftehim li huma għamlu ma’ l-Unjoni Ewropea, li aħna ivvotajna LE għar-ratifika tiegħu f’Lulju 2003.

Jgħidulna li m’għandniex ma nivvotawx favur il-Kostituzzjoni Ewropea għax innaffru lil dawk il-Laburisti li ma jivvotawx għall-Partit għax kien favur ‘partnership’ u mhux sħubija fl-Unjoni Ewropea. 

 

Allura jekk nivvotaw IVA għall-Kostituzzjoni Ewropea mhux se nnaffru ħafna eluf aktar ta’ Laburisti li vvotaw għall-Partit u għall-‘partnership‘ ma’ l-Unjoni Ewropea?

U biex la tnaffar lil-Laburisti li vvotaw favur is-sħubija fl-Unjoni, u lanqas tnaffar lil-Laburisti li vvotaw kontra s-sħubija fl-Unjoni, mhux trid tagħżel il-kompromesss ta’ l-astensjoni u tgħid li qiegħed tastjeni mhux għax inti kontra l-fatt li pajjiżna issa huwa msieħeb fl-Unjoni, iżda għax l-Unjoni għandha jkollha kostituzzzjoni differenti u aħjar minn dik li saret.

Qegħdin jgħidulna li l-Kostituzzjoni ma fiha xejn ħażin. 

 

Fl-istess ħin qegħdin jgħidulna li hija bħat-Trattat ta’ Ateni (jiġifieri, il-ftehim li n-Nazzjonalisti għamlu fl-2003 ma’ l-Unjoni). 

 

Allura t-Trattat ta’ Ateni ma kellu xejn ħażin. 

 

Għaliex allura vvotajna kontra r-ratifika tiegħu fil-Parlament?

 

Qegħdin jgħidulna ninsew l-l-aspett legali tal-Kostituzzjoni Ewropea. 

 

Issa l-Kostituzzjoni se tkun l-ogħla ligi ta’ l-Unjoni Ewropea u ta’ Malta jekk naċċettaw dak li hija tgħid li hija aqwa mill-kostituzzjoni tagħna. 

 

Minħabba dan il-fatt li tgħid li hija tipprevali fuq il-Kostituzzjoni ta’ Malta, ebda Malti ma għandu jivvotaw IVA.

 

Aktar u aktar ma għandniex nagħmlu dan aħna l-Laburisti li nsistejna tant u ssagrifikajna ħafna ħalli nagħmlu kostituzzjonji li hija l-aktar demokratika fid-dinja.

Almenu l-poplu Malti jistenna minna l-Laburisti li ma nżidux il-voti tagħna ma’ dawk tal-Gvern biex ma jkunx hemm żewġ terzi favur il-Kostituzzjoni Ewropea u b’hekk insalvaw is-sopramazija tal-Kostituzzjoni ta’ Malta.

 

Pass bħal dan irebbaħna l-voti u mhux itellifna l-elezzjoni ġenerali li jmiss.

Ma nħallux min jimpressjonana li nkunu iżolati jekk nastjenu milli nivvotaw IVA għall-Kostituzzjoni Ewropea.

 

Inkunu iżolati meta l-maġġoranza tas-Soċjalisti Franċiżi u tas-Soċjalisti Olandiżi vvutaw LE għaliha? 

 

Inkunu iżolati meta hemm tant aktar miljuni ta’ Ewropej mxerrdin fil-pajjiżi membri ta’ l-Unjoni, li ma jaqblux mal-Kostituzzjoni Ewropea kif saret?

 

Lanqas inħallu min iħawwadna billi jgħid li meta nsostnu li għandna nastjenu, inkunu qegħdin neħduha kontra xulxin, minflok niġġieldu lil-avversarji tagħna, in-Nazzjonalisti. 

 

Lanqas jindunaw li jekk qegħdin neħduha kontra xulxin, qegħdin neħduha wkoll kontra n-Nazzjonalisti li ma jriduniex nastjenu iżda jriduna nivvotaw bħalhom.

Iżda jekk jistiednuna niddiskutu, mhux nesponu l-fehmiet tagħna li ma jaqblux, iriduna? 

 

Jekk naqblu, m’hemmx x’niddiskutu. 

 

Ningħaqdu magħhom inkantaw it-tifħir lill-Kostituzzjoni Ewropea u ngħodduha bħala diskussjoni tajba u ta’ siwi, minkejja t-telf ta’ żmien!

Aħna konvinti li l-kwistjoni ta’ l-Unjoni Ewropea mhux se tkun warajna fl-elezzjoni generali li jmiss. 

 

Għax sa dak in-nhar il-poplu, speċjalment il-ħaddiema, ikunu ntgħafsu ħafna aktar, u jfittxu lil min ikun lest jiġġieled ħalli jnaqqsilhom il-piż li jkun qiegħed jgħattanhom.

Isibu lill-Partit Laburista jekk ma jkunx ivvota IVA għall-ftehim Nazzjonalista li jkun qiegħed jgħattanhom.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Is-Sibt, 2 ta’ Lulju, 2005.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ