MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

PJAN MOĦBI GHAT-TARZNA?

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali (CNI) qalet li min huwa midħla sew tat-Tarzna għandu għaliex jissuspetta li hemm pjan moħbi biex il-qagħda tat-Tarzna tant tidher ħażina li l-pubbliku jasal biex jaċċetta li partijiet minnha għandhom jingħataw lis-settur privat u oħrajn lil “żviluppaturi magħżulin tal-proprjetà għal skopijiet ta’ spekulazzjoni” u b’hekk it-Tarzna ma tibqax intrapriża kbira.

Fi stqarrija, is-
CNI qalet li hemm min qed jaħbi l-fatti veri dwar it-Tarzna u qed iwaħħal fil-ħaddiema meta s-sitwazzjoni hija tort tat-tmexxija inkompetenti u irresponsabbli fl-aħħar snin. 

 

Hija sostniet li l-ħaddiema għandhom raġun jisħqu li ssir inkjesta pubblika u indipendenti ħalli tifli kif u għaliex intilfu miljuni kbar fuq il-kuntratt tal-konverżjoni tal-Fairmount. 

 

Dan għax mhux sew li jeħlu l-ħaddiema meta r-responsabbiltà kienet tal-maniġment eżekuttiv.

 

“Jekk il-Gvern jibqa’ jiċħad it-talba tal-ħaddiema biex issir inkjesta pubblika u indipendenti dwar il-kuntratt tal-Fairmount li fiha jieħdu sehem rappreżentanti tal-pubbliku li jħallas it-taxxi, ikun impossibbli għalih li jxejjen is-suspetti ta’ ħafna nies li jsostnu li t-telf enormi fuq il-Fairmount sar bil-għan li jkun hemm skuża għat-twettiq ta’ pjan moħbi li titħarbat it-Tarzna ma’ l-għeluq tas-seba’ snin tal-pjan ta’ ristrutturar tat-Tarzna”.

 

Is-CNI irreferiet għall-ilmenti tal-ħaddiema dwar il-kuntratt tal-Fairmount bħala “bosta u gravissimi” fosthom li 

* t-Tarzna lanqas se tiġbor l-ispejjeż għax-xiri tal-materjal użat u 

* tal-ħlasijiet magħmulin lis-‘subcontractors’ barranin li għamlu parti kbira mix-xogħol, 

* li dawn għamlu ħafna mix-xogħol ħażin tant li kellu jerġa’ jsir mill-ħaddiema tat-Tarzna, 

* li x-xogħol inbidel diversi drabi b’telf ta’ flus u żmien għat-Tarzna, 

* li t-Tarzna aċċettat kundizzjonijiet tas-sidien li għabbew il-lant tax-xogħol b’ħafna nies żejda, 

* li hija ngaġġat Marketing Executive għal tliet snin, imma dan tela’ wara sitt xhur u 

* li t-telf se jlaħħaq is-€46,587,467 (Lm20 miljun) fuq l-ewwel proġett waħdu.

 

Qalet li meta l-ħaddiema ripetutament u pubblikament qed jagħmlu dawn l-akkużi gravissimi u qegħdin jisħqu li ssir inkjesta indipendenti, min m’għandux x’jaħbi u min irid li jkun magħruf is-sewwa dwar il-kuntratt Fairmount għandu llum qabel għada jaċċetta t-talba li ssir inkjesta u jekk ma jagħmilx hekk juri li għandu x’jaħbi.

 

Is-CNI qalet li huwa xieraq li jkun magħruf jekk hux minnu li s-‘subcontractors’ li kienu responsabbli għall-akkomodazzjoni tal-ħaddiema barranin tħallsux bil-quddiem għall-ewwel u t-tieni konverżjoni u issa telqu mill-gżira bil-flus li ħadu u għalhekk it-Tarzna se jkollhiex terġa’ tħallas għall-akkomodazzjoni tal-ħaddiema barranin.

 

Waqt li staqsiet jekk hux veru li dawn is-‘subcontractors’ tħallsu ta’ xejn aktar minn €2 miljun, is-CNI qalet li l-ħabi dwar dan il-kuntratt qiegħed isaħħaħ il-fehma ta’ dawk li jsostnu li hemm persuni li marru tajjeb minn fuqu à spejjeż tat-Tarzna nfisha li tilfet bil-kbir.

 

“F’dawn iċ-ċirkostanzi kif jista’ l-Ministru responsabbli mit-Tarzna jibqa’ jiċħad li ssir inkjesta pubblika indipendenti bis-sehem ta’ rappreżentanti tat-‘taxpayers’?” temmet tistaqsi s-CNI fl-istqarrija.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tnejn, 2 ta’ Ġunju, 2008

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ