MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Is-CNI tappella lill-Gvern Malti:

Ħtieġa ta’ azzjoni konkreta biex titwaqqaf l-immigrazzjoni illegali

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Gvern Malti qiegħed jiżbalja li jagħti refuġju lill-immigranti illegali meta l-istess immigranti ma jridux stat ta’ refuġjat f’Malta iżda f’pajjiżi oħrajn fl-Ewropa.

 

Dan saħqu il-mexxej tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali (CNI) l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici.

 

Illum, l-eks-Prim Ministru Malti f’isem is-CNI nieda kampanja biex jinġabru l-firem għall-petizzjoni popolari nazzjonali biex tħeġġeġ lill-Gvern Malti jieħu azzjoni urġenti u immedjata biex titwaqqaf l-immigrazzjoni illegali lejn pajjiżna.

 

Dr Mifsud Bonnici, flimkien ma’ membri oħrajn tas-CNI, bdew jiġbru l-firem bieb bieb mingħand familji fil-Marsa u sidien ta’ ħwienet u stabbilimenti.

 

Dr Karmenu Mifsud Bonnici tkellem mal-ġurnalisti u qal li fl-198l il-Gvern Nazzjonalista ċeda għall-pressjoni tal-Unjoni Ewropea biex ma tkomplix tirrispetta l-konvenzjoni li kien għamel l-eks-Prim Ministru Nazzjonalista, Dr Ġorġ Borg Olivier fl-1971.

 

Dr Mifsud Bonnici qal li 99.9% tal-immigranti illegali li jaslu Malta ma jridux jiġu Malta u għalhekk hija assurditŕ li Malta tagħti stat ta’ refuġjat f’pajjiżna lil dawn l-immigranti li lanqas huma stess ma jridu li jkunu refuġjati f’Malta.


Huwa qal li mill-2002 ġew Malta aktar minn 12,000 immigrant illegali u skont statistika uffiċjali kienu 2,000 biss li ġew ripatrijati.

 

Lanqas il-Gvern stess ma jaf kemm mill-10,000 li suppost għandhom hawn Malta, dawn fejn qegħdin.


Il-Mexxej tas-CNI qal li l-kampanja ta’ ġbir ta’ firem bdiet

* fil-Marsa u  

* fil-jiem u ġimgħat li ġejjien se jmorru ukoll

* Birżebbuġa, 

* Ħal Safi,        

* Ħal Kirkop u

* rħula oħrajn.

 

It-Tnejn, 2 ta’ Marzu, 2009

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ