MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Pajjiżna jista’ joħroġ mill-Unjoni Ewropea – CNI

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali (CNI) laqgħet bil-ferħa l-introduzzjoni ta’ l-Artiklu I-59 fl-Abbozz tal-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea (UE) li permezz tiegħu pajjiż membru jista’ joħroġ mill-UE.

Fi stqarrija, hija fissret il-Kostituzzjoni msemmija bħala waħda li “mhiex sodisfacenti” imma li se tagħmilha possibbli biex meta l-poplu, b’maġġoranza sempliċi, jiddeċiedi li joħroġ mill-UE jkun jista’ jagħmel hekk.

“L-impatt negattiv li s-sħubija se jkollha fuq diversi setturi tal-poplu jista’ jwassal biex fi ftit taż-żmien ikun hawn aktar nies kontra s-sħubija milli favur”.

Is-
CNI qalet li dan l-Artiklu jikkontradixxi d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Eddie Fenech Adami meta dan kien qal li d-deċiżjoni li ħadet il-maġġoranza tal-poplu biex pajjiżna jidħol fl-UE kienet waħda “irrevokabbli”.

 

Hija sostniet li ħafna minn dawk li vvotaw favur is-sħubija għamlu hekk għax il-Prim Ministru kien iddikjara wkoll li din is-sħubija ma taffettwax il-Kostituzzjoni ta’ Malta.

Imma issa, permezz ta’ l-Artiklu I-10:I ta’ l-Abbozz tat-Trattat tal-Kostituzzjoni, il-Kostituzzjoni Ewropea se tkun superjuri għall-Kostituzzjoni tal-pajjiżi membri.

Problema oħra li s-
CNI qiegħda tara fil-Kostituzzjoni ta’ l-UE hija d-dritt li persuni barranin jiġu jgħixu f’pajjiżna. 

 

Dan għax jekk numru kbir ta’ barranin jiġu jgħixu fostna se jħalli effetti negattiv fuq il-kiri tad-djar u tkompli tikber il-problemi tan-nuqqas ta’ djar għall-kiri.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Tlieta, 1 ta’ Lulju, 2003

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ